Taith gerdded Southgate i Fae’r Tri Chlogwyn

Llwybr cerdded

Mwynhewch olygfeydd godidog o benrhyn Gŵyr a De Sir Benfro, mynd am bicnic i un o draethau mwyaf enwocaf Gŵyr a chael cip ar adfeilion Castell Pennard sy’n edrych fel golygfa allan o un o ffilmiau Hollywood.

Golygfa o Fae’r Tri Chlogwyn o Southgate

Map

Map of Southgate to Three Cliffs Bay walk

Dechrau:

Maes parcio Southgate, cyfeirnod grid: SS554874

1

O’r maes parcio ewch tua’r de a dilyn y llwybr wrth iddo ymlwybro ar hyd llethrau’r arfordir. Chwiliwch am y blodau sy’n tyfu yn y pridd calchfaen ac sy’n arddangos eu lliwiau hardd yn y gwanwyn.

Darllen mwy

2

Ewch ymlaen ar hyd yr arfordir wrth i chi adael tai West Cliff y tu ôl i chi, nes i chi ddechrau mynd yn raddol i lawr y rhiw.

3

Yn raddol byddwch yn dod lawr i ardal dywodlyd twyni Bae’r Tri Chlogwyn.

Darllen mwy

4

Ewch i lawr ymhellach nes i chi gyrraedd y gwaelod ac yna mwynhewch eich picnic! Os hoffech fynd am dro ymhellach, ewch ymlaen at yr afon a chroesi’r cerrig llamu.

Darllen mwy

Diwedd:

Bae’r Tri Chlogwyn, cyfeirnod grid: SS535879

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded Southgate i Fae’r Tri Chlogwyn

Tirwedd

Cau

Taith sy’n dilyn llwybr yr arfordir, gydag un rhan sy’n disgyn lawr i’r bae, felly byddai’n syniad i chi gymryd pwyll wrth gerdded nôl i fyny. Mae croeso i gŵn, ond cadwch nhw ar dennyn gan fod da byw yma. Taith sy’n mynd drwy ddyffryn coediog, gyda llwybr mwdlyd dan draed, a llwybr caregog anwastad. Mae’r daith yn dechrau wrth fynd i lawr rhiw serth i’r dyffryn ac yn gorffen wrth ddringo nôl i fyny’r un bryn. Mae cefnen o gerrig ar y traeth, sy’n nodi pwynt hanner ffordd y daith. Mae croeso i gŵn.

Taith gerdded Southgate i Fae’r Tri Chlogwyn

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gerdded Southgate i Fae’r Tri Chlogwyn

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
South Gower Coast
Ar drên

Abertawe neu Dre-gŵyr. Mae Llandeilo Ferwallt 6 milltir/9.5km (15 munud) oddi yno ar y ffordd.

Ar y ffordd
O Abertawe dilynwch y B4436 i Bennard, yna dilyn yr arwyddion i Bennard. Ewch heibio’r cwrs golff a drwy’r pentref i’r maes parcio, cod post: SA3 2DH
 
Ar fws
Gwasanaeth 15 i Bennard, Gorsaf Fysiau’r Quadrant, Abertawe, cerddwch i Southgate. Gwelwch Traveline Cymru.
Taith gerdded Southgate i Fae’r Tri Chlogwyn

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Parcio ym Maes Parcio Southgate (YG): codir tâl, am ddim i aelodau’r YG; neu barcio ar y stryd
  • Croeso i gŵn, ar dennyn ger da byw
  • Toiledau yn Southgate
  • Siop a siop goffi yn Southgate
  • Mae llwybrau ar Glogwyni Pennard yn addas i goestys plant bach
  • Mae rhai llwybrau ar Glogwyni Pennard yn addas i gadair olwyn
  • Parcio i’r anabl ar gael ym Maes Parcio Southgate (YG): codir tâl, am ddim i aelodau’r YG