Taith gerdded Rhaeadr Ddu a Choed Ganllwyd

Llwybr cerdded

Dyma daith glan afon arbennig, sy’n eich tywys ar hyd y Gamlan fyrlymus a heibio’r Rhaeadr Ddu hyfryd. Maen nhw’n edrych yn wahanol ar bob ymweliad, yn dibynnu ar y tywydd, y golau a’r glawiad.

Rhaeadr Ddu yn Eryri

Map

Map route for Rhaeadr Ddu and Coed Ganllwyd walk

Dechrau:

Maes parcio Ganllwyd, cyf grid: SH727243

1

Ewch ar draws y ffordd o’r maes parcio tuag at y neuadd bentref sydd wedi ei adeiladu o haearn tonnog ac sydd wedi ei hadnewyddu’n ddiweddar.

2

Dilynwch y ffordd darmac ar hyd glan yr afon yna dilynwch yr arwyddbyst dros y bont gerrig, gan anelu am bont bren. Chwiliwch am garreg wedi ei gorchuddio â chen ac arysgrifiad Lladin arni.

Darllen mwy

3

Ewch ar draws y bont bren a chadwch i’r dde tuag at y rhaeadr. Mae Rhaeadr Ddu yn ddwy raeadr sy’n cwympo dros 60 troedfedd (18m). Byddwch yn ofalus ar yr adran hon oherwydd fe all y creigiau fod yn llithrig.

Darllen mwy

4

Ewch ymlaen ar hyd y llwybr gan ddilyn yr arwyddbyst. Ewch drwy’r gât fochyn ac yn fuan wedyn dilynwch y llwybr i’r chwith, gan ddilyn yr arwyddbyst i lawr drwy’r goedlan dderw agored.

Darllen mwy

5

Ar y groesffordd, ewch yn syth ymlaen drwy’r gât bren. Dilynwch y llwybr, drwy ddwy gât arall, i’r briffordd. Trowch i’r chwith yma er mwyn dychwelyd i’r maes parcio.

Diwedd:

Maes parcio Ganllwyd, cyf grid: SH727243

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded Rhaeadr Ddu a Choed Ganllwyd

Tirwedd

Cau

Cymysgedd o darmac, llwybrau gwelltog (mwd ar adegau), llethrau creigiog. Croeso i gŵn o dan reolaeth gadarn yn y goedlan ac ar dennyn byr ar ffermdir. Cofiwch lanhau ar ôl eich cŵn.

Taith gerdded Rhaeadr Ddu a Choed Ganllwyd

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gerdded Rhaeadr Ddu a Choed Ganllwyd

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Ganllwyd, Gwynedd
Ar drên

Gorsaf yn y Bermo 10 milltir (16km), gweler gwefan Traveline Cymru am fanylion

Ar y ffordd

A470 i Ganllwyd, maes parcio yn y pentref. Cod post LL40 2TF

Ar fws

Arosfannau bws yng Nganllwyd, llwybr rhwng Dolgellau a Blaenau Ffestiniog, gweler gwefan Traveline Cymru am fanylion

Ar feic

Llwybr 82 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol gerllaw, gweler gwefan Sustrans am fanylion

Taith gerdded Rhaeadr Ddu a Choed Ganllwyd

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Maes parcio ceir ym mhentref Ganllwyd
  • Toiledau yn y maes parcio