Pili-palod Welshmoor

Llwybr cerdded

Dewch i gerdded yn Welshmoor, lle sy’n baradwys gudd i fywyd gwyllt. Dros y blynyddoedd mae dros 25 o wahanol rywogaethau o bili-palod prin, sy’n cael eu gwarchod, wedi eu gweld yn yr ardal hon. Dyma un i'r mannau mwyaf dibynadwy yn Ewrop os ydych am weld Britheg y Gors, pili-pala hynod o brin, a'r Brithribin Gwyrdd, sydd yr un mor hardd, ond yn fwy cyffredin.

Cyngor da ar gyfer eich taith

Byddwch chi'n cerdded drwy gynefin o rostir gwlyb. Gall fod yn gorsiog iawn dan draed ar adegau, felly byddai'n ddoeth i wisgo esgidiau cerdded cryfion neu esgidiau glaw. Does dim llwybrau cerdded pendant yma, er gellir gwneud eich ffordd heb lawer o drafferth drwy ddilyn llwybrau’r defaid a’r anifeiliaid. Gan fod anifeiliaid yn pori yma, cadwch eich cŵn ar dennyn ac o dan reolaeth agos bob amser. Bydd amgylchiadau'r tywydd yn effeithio'n fawr ar eich siawns o weld pili-palod; diwrnodau cynnes a heulog, heb lawer o wynt sy'n ddelfrydol. Mae amseriad eich ymweliad hefyd yn bwysig os ydych am weld rhywogaethau fel Britheg y Gors, sy’ ddim ond yn hedfan am gyfnod byr yn y tymor. Mae rhagor o wybodaeth am yr amser gorau i ymweld ym mhob cam.

Taith gerdded yn Welshmoor, Gŵyr

Map

Map ar gyfer Taith Gerdded Pili-palod Welshmoor

Dechrau:

Maes parcio Welshmoor (Cyf Grid SS5194)

1

Gan ddechrau yn yr ardal barcio, cerddwch 100m i'r de at ymyl y rhostir lle mae'r coed yn nodi'r ffin. Chwiliwch ar hyd ymyl y coed a'r prysgwydd am unrhyw bili-palod sy'n mynd heibio.

Darllen mwy

2

Cerddwch o'r ffin tuag i gyfeiriad y Dwyrain-Gogledd-Ddwyrain at y rhostir am 100m. Mae'r ardal hon yn lle da i weld Britheg y Gors.

Darllen mwy
Britheg y Gors yn Welshmoor, Gŵyr

3

Nesaf, cerddwch i gyfeiriad y Dwyrain-De-Ddwyrain am 150m at ymyl y rhostir unwaith eto. Chwiliwch am y llecyn agored sy'n rhedeg tu ôl i linell denau o goed. Dyma le da i gael hyd i'r Brithribin Gwyrdd.

Darllen mwy
Brithribin Gwyrdd yn Welshmoor, Gŵyr

4

O'r llecyn agored, cerddwch i gyfeiriad y Gogledd-ddwyrain am 125m nes iddi ddechrau dod yn wlyb o dan draed wrth agosáu at nant. Yma cewch weld ffrind gorau'r peillwyr, ysgallen y gors.

Darllen mwy

5

Nesa, cerddwch tua'r gogledd am 50m i ben y gefnen. Mae'r llwybr yma'n rhedeg o'r dwyrain i'r gorllewin ar draws y rhostir. Drwy ddilyn y llwybr tua'r gorllewin am 375m cewch eich arwain nôl i'r ardal barcio.

Darllen mwy

Diwedd:

Maes parcio Welshmoor (Cyf Grid SS5194)

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Pili-palod Welshmoor

Tirwedd

Cau

Cynefin o rostir gwlyb sydd ar y safle, sydd yn gorsiog mewn mannau. Mae grug, eithin, drain a rhedyn yn tyfu yma, sy'n ei gwneud hi'n anodd croesi'r rhostir mewn mannau. Mae anifeiliaid yn pori yma drwy'r flwyddyn, felly cadwch ein cŵn ar dennyn ac o dan reolaeth agos bob amser. 

Pili-palod Welshmoor

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Maes parcio Welshmoor
Ar y ffordd

O gyffordd y B4295 yn Llanrhidian, dilynwch y B4271 tua'r dwyrain am 450m, yna troi i'r chwith i ymuno â'r ffordd sydd ag arwydd at Welshmoor, a'i ddilyn 1.5km i'r ardal barcio

Pili-palod Welshmoor

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Ardal barcio o borfa arw
  • Dim toiledau