Croesawu chwarter miliwn i Ardd Bodnant

Staff and volunteers celebrate welcoming 250,000 visitors through the Bodnant Garden gates

Mae’n swyddogol – mae Gardd Bodnant wedi croesawu’r nifer mwyaf o ymwelwyr erioed eleni – 250,000 o ymwelwyr (Mawrth 2017-Chwefror 2018), a hynny am y tro cyntaf yn ein hanes dros 140 o flynyddoedd.

Roedd cyfle i’r gweithwyr a’r gwirfoddolwyr fwynhau cacen a chodi gwydr i nodi’r achlysur. Meddai William Greenwood, rheolwr eiddo Gardd Bodnant: ““Rargian, fedra i ddim coelio'r peth. Chwarter miliwn o ymwelwyr - a mwy - mewn blwyddyn. Rydyn ni wedi dweud ‘Helo’ a ‘Bore da’ 250,000 o weithiau!

“Dyma goron ar fis Chwefror anhygoel i’r ardd – yn ogystal â chroesawu rhaglenni BBC Gardeners’ Question Time, a BBC Gardener's World a chael ein henwebu ar gyfer Gwobrau Gardd Orau Cylchgrawn BBC Countryfile – dyma ffordd wych i ddechrau tymor y gwanwyn yn 2018.”

Mae Bodnant, gardd gofrestredig Gradd I sy’n enwog ar draws y byd am ei chasgliad o blanhigion hanesyddol, wedi cael ei datblygu ers 1874 gan y teulu Pochin-McLaren, ac ar y cyd gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ers 1949. Mae nifer yr ymwelwyr wedi bod yn codi’n raddol ers 2013 yn dilyn cyfres o brosiectau mawr i adfer yr ardd ac agor ardaloedd newydd.

Yn ardd wych 

Meddai William Greenwood: “Mae Bodnant wedi bod yn ardd wych erioed, trysor garddwriaethol, ond mae gennym lawer mwy i gynnig i ymwelwyr erbyn hyn – rydym ar agor drwy’r flwyddyn, mae yma 40 acer o ardaloedd newydd i’w darganfod a rhaglen ddigwyddiadau eang at ddant pawb, boed yn deuluoedd ar wyliau, pobl sy’n mynd â’u cŵn am dro ar y penwythnos a garddwyr o fri.

“Mae’n wych ein bod wedi croesawu chwarter miliwn o ymwelwyr mewn blwyddyn. Ac mae’r cyfan diolch i waith caled ac ymroddiad pob aelod o dîm, staff a gwirfoddolwyr Gardd Bodnant sydd wedi cyfrannu i greu’r sefyllfa rydym ynddi heddiw.”

Yn ddiweddar estynnodd Gardd Bodnant groeso i raglen radio boblogaidd BBC Radio 4 Gardeners’ Question Time, (darlledwyd ddydd Gwener, 26 Chwefror)  a rhaglen deledu BBC Gardener's World (darlledwyd ar 16 Mawrth). Roeddem yn ail yng ngwobrau BBC Countryfile Magazine 2018 – yr unig ardd yng Nghymru i gyrraedd y rownd derfynol – ynghyd â safle Coleton Fishacre yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nyfnaint a Mount Stewart yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Swydd Down.

Meddai William Greenwood: “Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ymweld â Gardd Bodnant eleni. Mae pob ymweliad a phob ceiniog a ddaw drwy giatiau’r ardd yn mynd at gynnal Gardd Bodnant a’i gwneud yn lle prydferth a chroesawgar, i bawb.

"Ac os nad ydych chi wedi ymweld â Gardd Bodnant eto, dyma’r amser i ddod! Mae’r gwanwyn yn y tir a bydd ein harddangosfeydd blodau enwog yn dod yn fyw cyn bo hir.”