Pwll Trochi yng Ngardd Bodnant

Lush tropical plants around The Bath pool at Bodnant Garden

Ar ddiwedd yr haf 2016 daeth staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr ynghyd i fwynhau parti pwll trofannol i ddathlu agoriad swyddogol gardd ecsotig newydd, Pwll Trochi – ardal a gafodd ei hachub a’i gweddnewid ar ôl i storm ei difrodi.

Pwll hirgrwn ag ochrau teils teracota yw’r Pwll Trochi a saif islaw Lawnt Flaen Neuadd Bodnant, yn cysgodi y tu ôl i waliau a gwrychoedd uchel. Cafodd ei greu gan Henry Pochin, a sefydlodd Gardd Bodnant pan brynodd yr ystad ar ochr y bryn yn 1874.

Ychwanegodd Henry McLaren, ŵyr Pochin, y waliau sy’n amgylchynu’r Pwll Trochi ar ddechrau’r 1900au pan adeiladodd y terasau Eidalaidd gerllaw a chredir bod y teulu yn arfer ymdrochi yma. Dros y blynyddoedd cafodd yr ardal ei galw yn Bwll Ymdrochi a’r Pwll Pysgodyn Aur a bu’n gartref i bysgod Koi Carp ar un adeg.

Dros y blynyddoedd diweddar cafodd cynlluniau eu hystyried i adfywio’r llwyni a’r hen blanhigion o amgylch y pwll. Yn dilyn stormydd y Nadolig 2013 rhoddwyd hwb newydd i’r gwaith adnewyddu pan ddymchwelodd coeden dderw 200 oed, gan ddifrodi waliau a chwalu’r gwelyau.

Golygfa newydd ddramatig

Dechreuodd y gwaith ar ddechrau 2014; trwsiwyd y waliau, tynnwyd yr hen blanhigion, cafodd y pridd ei wella a phlannwyd cynllun newydd. Yn fwyaf dramatig, tynnwyd gwrych uchel a fu’n cuddio’r Pwll Trochi o’r lawntiau uchaf, gan roi golygfa newydd i ymwelwyr i gyfeiriad yr ardd.

Cwblhawyd y gwaith adnewyddu uchelgeisiol, ecsotig yn yr haf 2016 a chynhaliwyd parti pwll trofannol i ddathlu ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr, rhoddwyd pysgod aur yn ôl yn y pwll addurniadol i gwblhau’r gwaith. Yn goron ar y cyfan, enillodd y prosiect wobr fawreddog Gwobr Gwarchodwr ‘Horticulture Week’ am gynllun adnewyddu gardd yn 2017.

Heddiw, mae’r Pwll Trochi yn wenfflam o liw o’r gwanwyn i’r hydref, ac yn ardal brydferth newydd i’w mwynhau. Diolch yn fawr i’n holl ymwelwyr ac aelodau, oherwydd mae pob ymweliad yn ein helpu ni i gynnal a gwella Gardd Bodnant.