Skip to content
Golygfa hydref o Coed y Ffwrnes, Gardd Bodnant, Conwy
Coed y Ffwrnes yng Ngardd Bodnant, Conwy | © National Trust Images/John Miller
Wales

Taith Coed y Ffwrnes a’r Ddôl, Gardd Bodnant

Yng nghanol 80 erw Gardd Bodnant, bydd y daith ar ochr bryn trwy Goed y Ffwrnes a’r Ddôl yn eich arwain i fannau uchel ac yn cynnig golygfeydd panoramig.

Cyfanswm y camau: 6

Cyfanswm y camau: 6

Man cychwyn

Yr Hen Felin yn y Glyn. Cyfeirnod grid: SH800723

Cam 1

Gan gychwyn o’r Hen Felin, dilynwch y llwybr sy’n arwain heibio’r ciosg bwyd tuag at ardd y Glyn. Dilynwch y llwybr cyntaf ar y dde i fyny’r bryn dros bompren fach sy’n eich arwain i fyny Llwybr Douglas hir, sydd â choed Ffynidwydd Douglas ar ei hyd. Ewch ymlaen i lannerch ar y copa.

Cam 2

Bydd y llwybr yn dod â chi i lannerch lle gwelwch chi Ddôl y Ffwrnes. Wrth edrych ar draws yr afon fe welwch chi hefyd y beddadail ‘The Poem’ ar ben darn o graig. Oddi yma dilynwch y llwybr sy’n dilyn terfyn y ddôl yn serth i fyny’r bryn trwy lawer o’r coed conwydd tal. Wrth i chi ddal i fynd i fyny’r bryn, mae golygfeydd ar draws yr ardd yn dechrau dod i’r golwg trwy’r coed.

Cam 3

Wrth gyrraedd y copa, mae’r llwybr yn gwastatau a byddwch yn nesu at Lwybr Penjerrick. Ar y naill ochr a’r llall fe welwch rododendron Penjerrick ifanc a rhododendron eraill sydd newydd eu plannu – dewch yn ôl i’w gweld yn aeddfedu yn y blynyddoedd i ddod. Mae llwybr cyfochrog uwch ben y fan hyn yn rhedeg ar hyd copa Bryn y Ffwrnes, ac oddi yno, os gwnewch chi wyro ychydig oddi ar y llwybr, fe welwch Afon Conwy yn llifo trwy’r dyffryn tua’r môr.

Cam 4

Ar y gyffordd nesaf mae’r llwybr yn dolennu yn ôl i lawr y bryn at ochr Sedd y Fonesig. Mae croeso i chi aros ac eistedd yma i fwynhau’r olygfa fendigedig ar draws yr ardd. Oddi yma cewch olygfa o uchder o’r Terasau Eidalaidd enwog ar ochr y dyffryn sydd gyferbyn â chi, a adeiladwyd rhwng 1904 a 1914.

Golygfa o’r tŷ trwy goed o Fryn y Ffwrnes yng Ngardd Bodnant, Conwy, Cymru.
Golygfa o’r tŷ o Fryn y Ffwrnes yng Ngardd Bodnant, Conwy | © National Trust Images/John Miller

Cam 5

Daliwch i fynd ar y llwybr heibio Sedd y Fonesig.

Cam 6

Yn ôl wrth gyffordd Llwybr y Ddôl gallwch benderfynu mynd ymlaen tua’r de ar hyd y ddôl ac i lawr i ardal pwll sglefrio’r Pen Pellaf, gan fynd yn ôl trwy’r Glyn Yw a’r Llennyrch (gweler y map). Neu gallwch ddychwelyd y ffordd daethoch chi, i lawr Llwybr Douglas at yr Hen Felin.

Man gorffen

Yr Hen Felin yn y Glyn. Cyfeirnod grid: SH800723

Map llwybr

Map taith Coed y Ffwrnes a’r Ddôl, Gardd Bodnant
Map taith Coed y Ffwrnes a’r Ddôl, Gardd Bodnant | © National Trust Images

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa o'r Teras y Gamlas a'r Felin Binnau yn aeaf yn Ardd Bodnant
Lle
Lle

Bodnant Garden 

A world-famous garden home to National Collections and Champion Trees | Gardd fyd enwog yn gartref i Gasgliadau Cenedlaethol a Choed Campus

near Colwyn Bay, Conwy

Yn hollol agored heddiw
Gardd y Gaeaf a golygfa o’r Carneddau yng Ngardd Bodnant, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith Gardd y Gaeaf Bodnant 

Crwydrwch trwy fyd rhyfeddol o liw, gwead ac aroglau ar daith trwy Ardd y Gaeaf. Taith gylchol hawdd addas i’r teulu cyfan ei mwynhau.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 0.25 (km: 0.4) to milltiroedd: 0.5 (km: 0.8)
Ymwelwyr yn cerdded tiroedd hydrefol Castell Penrhyn, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith darganfod natur Castell Penrhyn 

Mwynhewch daith gylchol o gwmpas rhannau llai cyfarwydd o dir y castell wrth i chi ddarganfod amrywiaeth eang o fywyd gwyllt a natur sy’n cartrefu yma.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Tal-y-Cafn, near Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RE

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A person holding a reusable cup filled with coffe
Erthygl
Erthygl

Bwyta yng Ngardd Bodnant 

Mwynhewch luniaeth yn ystafelloedd te Gardd Bodnant drwy gydol y flwyddyn neu o'r ciosg ar lan yr afon yn y Glyn yn ystod penwythnosau'r gaeaf.

Golygfa o Eryri o dan eira yn ystod y gaeaf, o'r Ardd Deras yng Ngardd Bodnant, Conwy, Cymru
Erthygl
Erthygl

Pethau i'w gweld yng Ngardd Bodnant 

Dewch i ymweld â gardd o’r safon uchaf yng Nghymru yng Ngardd Bodnant a mwynhau 80 erw o erddi ffurfiol, coetir a chaeau a chasgliadau botanegol o bob rhan o’r byd.

Dog portraits from the Dog Fest at Bodnant Garden, Conwy
Erthygl
Erthygl

Dod â’ch ci i Ardd Bodnant 

Mae croeso i gŵn ar dennyn byr (tennyn na ellir ei ymestyn) bob dydd o 1 Hydref i 31 Mawrth. Gydag 80 erw i’w harchwilio, mae taith gerdded at ddant pawb. Darganfyddwch fwy am ddod eich ci i Ardd Bodnant yma.

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.  (Saesneg yn unig)

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.