Skip to content
Golygfa hydref o Coed y Ffwrnes, Gardd Bodnant, Conwy
Coed y Ffwrnes yng Ngardd Bodnant, Conwy | © National Trust Images/John Miller
Wales

Taith Coed y Ffwrnes a’r Ddôl, Gardd Bodnant

Yng nghanol 80 erw Gardd Bodnant, bydd y daith ar ochr bryn trwy Goed y Ffwrnes a’r Ddôl yn eich arwain i fannau uchel ac yn cynnig golygfeydd panoramig.

Cyfanswm y camau: 6

Cyfanswm y camau: 6

Man cychwyn

Yr Hen Felin yn y Glyn. Cyfeirnod grid: SH800723

Cam 1

Gan gychwyn o’r Hen Felin, dilynwch y llwybr sy’n arwain heibio’r ciosg bwyd tuag at ardd y Glyn. Dilynwch y llwybr cyntaf ar y dde i fyny’r bryn dros bompren fach sy’n eich arwain i fyny Llwybr Douglas hir, sydd â choed Ffynidwydd Douglas ar ei hyd. Ewch ymlaen i lannerch ar y copa.

Cam 2

Bydd y llwybr yn dod â chi i lannerch lle gwelwch chi Ddôl y Ffwrnes. Wrth edrych ar draws yr afon fe welwch chi hefyd y beddadail ‘The Poem’ ar ben darn o graig. Oddi yma dilynwch y llwybr sy’n dilyn terfyn y ddôl yn serth i fyny’r bryn trwy lawer o’r coed conwydd tal. Wrth i chi ddal i fynd i fyny’r bryn, mae golygfeydd ar draws yr ardd yn dechrau dod i’r golwg trwy’r coed.

Cam 3

Wrth gyrraedd y copa, mae’r llwybr yn gwastatau a byddwch yn nesu at Lwybr Penjerrick. Ar y naill ochr a’r llall fe welwch rododendron Penjerrick ifanc a rhododendron eraill sydd newydd eu plannu – dewch yn ôl i’w gweld yn aeddfedu yn y blynyddoedd i ddod. Mae llwybr cyfochrog uwch ben y fan hyn yn rhedeg ar hyd copa Bryn y Ffwrnes, ac oddi yno, os gwnewch chi wyro ychydig oddi ar y llwybr, fe welwch Afon Conwy yn llifo trwy’r dyffryn tua’r môr.

Cam 4

Ar y gyffordd nesaf mae’r llwybr yn dolennu yn ôl i lawr y bryn at ochr Sedd y Fonesig. Mae croeso i chi aros ac eistedd yma i fwynhau’r olygfa fendigedig ar draws yr ardd. Oddi yma cewch olygfa o uchder o’r Terasau Eidalaidd enwog ar ochr y dyffryn sydd gyferbyn â chi, a adeiladwyd rhwng 1904 a 1914.

Golygfa o’r tŷ trwy goed o Fryn y Ffwrnes yng Ngardd Bodnant, Conwy, Cymru.
Golygfa o’r tŷ o Fryn y Ffwrnes yng Ngardd Bodnant, Conwy | © National Trust Images/John Miller

Cam 5

Daliwch i fynd ar y llwybr heibio Sedd y Fonesig.

Cam 6

Yn ôl wrth gyffordd Llwybr y Ddôl gallwch benderfynu mynd ymlaen tua’r de ar hyd y ddôl ac i lawr i ardal pwll sglefrio’r Pen Pellaf, gan fynd yn ôl trwy’r Glyn Yw a’r Llennyrch (gweler y map). Neu gallwch ddychwelyd y ffordd daethoch chi, i lawr Llwybr Douglas at yr Hen Felin.

Man gorffen

Yr Hen Felin yn y Glyn. Cyfeirnod grid: SH800723

Map llwybr

Map taith Coed y Ffwrnes a’r Ddôl, Gardd Bodnant
Map taith Coed y Ffwrnes a’r Ddôl, Gardd Bodnant | © National Trust Images

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Y Bwa Tresi Aur gyda’i flodau melyn adnabyddus ar ddechrau mis Mehefin yng Ngardd Bodnant yng Ngogledd Cymru
Lle
Lle

Bodnant Garden 

A world-famous garden home to National Collections and Champion Trees | Gardd fyd enwog yn gartref i Gasgliadau Cenedlaethol a Choed Campus

near Colwyn Bay, Conwy

Yn hollol agored heddiw
Gardd y Gaeaf a golygfa o’r Carneddau yng Ngardd Bodnant, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith Gardd y Gaeaf Bodnant 

Crwydrwch trwy fyd rhyfeddol o liw, gwead ac aroglau ar daith trwy Ardd y Gaeaf. Taith gylchol hawdd addas i’r teulu cyfan ei mwynhau.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 0.25 (km: 0.4) to milltiroedd: 0.5 (km: 0.8)
Gate from Walled Garden in winter at Penrhyn Castle
Llwybr
Llwybr

Taith darganfod natur Castell Penrhyn 

Mwynhewch daith gylchol o gwmpas rhannau llai cyfarwydd o dir y castell wrth i chi ddarganfod amrywiaeth eang o fywyd gwyllt a natur sy’n cartrefu yma.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Tal-y-Cafn, near Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RE

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Two visitors sat eating sandwiches outside the cafe at Gibside Tyne & Wear.
Erthygl
Erthygl

Bwyta yng Ngardd Bodnant 

Mwynhewch luniaeth yn ystafelloedd te Gardd Bodnant drwy gydol y flwyddyn neu o'r ciosg ar lan yr afon yn y Glyn.

Y Teras Is Rhosod yng Ngardd Bodnant, Gogledd Cymru, llun wedi tynnu cynnar yn Fehefin. Tu ôl, mae'r Teras y Gamlas gyda'i phwll a'r Felin Binnau. Planhigion yn cynnwys rhosod a Aliwm.
Erthygl
Erthygl

Pethau i'w gweld yng Ngardd Bodnant 

Dewch i ymweld â gardd o’r safon uchaf yng Nghymru yng Ngardd Bodnant a mwynhau 80 erw o erddi ffurfiol, coetir a chaeau a chasgliadau botanegol o bob rhan o’r byd.

Enjoying a walk around the grounds
Erthygl
Erthygl

Dod â’ch ci i Ardd Bodnant 

Gydag 80 erw i’w harchwilio, mae taith gerdded at ddant pawb. Mae croeso i gŵn ar dennyn byr (tennyn na ellir ei ymestyn) bob dydd Iau, Gwener, Sadwrn a Sul o 1 Ebrill i ddiwedd mis Medi. Darganfyddwch fwy am ddod eich ci i Ardd Bodnant yma.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.  (Saesneg yn unig)

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.