Skip to content
Golygfa o Gastell y Waun yng Nghymru.
Castell y Waun, Wrecsam | © National Trust Images/Trevor Ray Hart
Wales

Taith gylchol Brwydr Crogen

Chwiliwch am Borth y Meirw a safle Brwydr Crogen ar y daith gylchol hon o Gastell y Waun. Wrth gerdded ochr yn ochr â Chlawdd Offa byddwch yn dod ar draws 1,000 o flynyddoedd o hanes a gwrthdaro. Mae’r daith yn un ganiataol yn rhannol, ac felly o fis Ebrill i fis Medi yn unig y mae ar gael.

Cyfanswm y camau: 10

Cyfanswm y camau: 10

Man cychwyn

Maes parcio Castell y Waun. Cyfeirnod grid: SJ267384

Cam 1

Gadewch y maes parcio, ewch heibio’r Fferm a throi i’r dde pan gyrhaeddwch chi’r ffordd.

Cam 2

Ar ôl 100 llath, trowch i’r dde a dilyn y llwybr i lawr trwy’r coetir. Llwybr caniataol yw hwn, sydd ar agor o fis Ebrill i fis Medi.

Gât wrth y fynedfa i lwybr caniataol yng Nghastell y Waun, wedi'i hamgylchynu gan goetir deiliog, gwyrdd
Llwybr caniataol taith gylchol Brwydr Crogen, Castell y Waun | © Jon Hignett

Cam 3

Cerddwch i lawr y llwybr, ewch ymlaen dros y gamfa a dilyn y pyst marcio gwyn trwy’r cae. Arferid galw’r cae hwn yn ‘the chase’ a chredir ei fod yn rhan o’r hen barc ceirw. Mae darn sydd wedi cadw’n dda o Glawdd Offa ar y dde i chi. Ewch ymlaen i waelod y cae a dringo dros y gamfa.

Cam 4

Ewch ymlaen i lawr y llechwedd trwy’r coed i waelod y dyffryn. Fe welwch y dderwen anferth wrth Byrth y Meirw ar y chwith i chi. Credir bod y goeden yn dyddio’n ôl i’r 11eg ganrif, felly byddai’n sefyll yn 1165 yn ystod Brwydr Crogen. Mae gwybodaeth am Frwydr Crogen yn nes ymlaen ar y llwybr ar y chwith i chi. Daliwch i fynd i lawr y llwybr. Peidiwch â chroesi’r ffordd – yn hytrach trowch i’r dde ar ôl 10 llath (9m) ac yna dilyn y trac i’r dde.

Derwen fawr, farw ar ystâd Castell y Waun gyda choetir yn y pellter ar ddiwrnod gaeafol llwydaidd yn Wrecsam.
Derwen 1,000 oed wrth Borth y Meirw yng Nghastell y Waun, Wrecsam | © National Trust/Jon Hignett

Cam 5

Ar ôl 500 llath (457 m) trowch i’r dde yn y fforch ac anelu i fyny’r rhiw gyda’r coetir ar y dde i chi.

Cam 6

Ewch ymlaen i fyny’r rhiw, gan fynd heibio fferm, am 600 llath eto (548m).

Cam 7

Cymrwch y trac ar y dde trwy’r giât mochyn gydag arwydd i’r cae gan ddilyn y pyst marcio. Ewch ymlaen trwy’r caeau.

Cam 8

Ar ôl 250 llath (229m) ewch trwy’r giât mochyn metel ac anelu i’r chwith o’r tai. Ewch ymlaen trwy’r caeau. Mae golygfa hyfryd o Gastell y Waun ar y dde i chi.

Cam 9

Trowch i’r dde trwy’r giât mochyn nesaf a dilyn llwybr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i’r dde o’r tai.

Cam 10

Daliwch i ddilyn y llwybr trwy’r cae yn ôl i faes parcio Castell y Waun.

Man gorffen

Maes parcio Castell y Waun. Cyfeirnod grid: SJ267384

Map llwybr

Map o daith Brwydr Crogen yng Nghastell y Waun
Map o daith Brwydr Crogen yng Nghastell y Waun | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Yr hydref yng Nghastell y Waun
Lle
Lle

Castell a Gardd y Waun 

Magnificent medieval fortress of the Welsh Marches | Castell canoloesol odidog Y Mers

Chirk, Wrexham

Yn hollol agored heddiw
Enfys dros y parcdir yng Nghastell y Waun, Wrecsam, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith Llwyn y Cil yng Nghastell y Waun 

Mae’r daith filltir rwydd yma trwy barcdir a ddyluniwyd yn y 18fed ganrif yng Nghastell y Waun yn cynnig golygfeydd cofiadwy tua gwastadeddau Swydd Gaer ac Amwythig.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Ymwelwyr gyda Chastell y Waun yn y pellter, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith yr Hen Golff yng Nghastell y Waun 

Mae’r daith gerdded gymedrol 1.2 milltir hon yn mynd â chi i ardal a elwir yn Hen Golff, gyda golygfa gofiadwy o Gastell y Waun ar hanner ffordd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1.2 (km: 1.92)
Cwpwl (dau ddyn) yn cerdded law yn llaw ar hyd llwybr pridd trwy goetir gwyrdd llachar y gwanwyn, wedi eu hamgylchynu gan goed yng Nghastell y Waun, Cymru.
Llwybr
Llwybr

Taith coetir Castell y Waun 

Taith gerdded gylchol hawdd ymhlith y coed a’r caeau agored o gwmpas Castell y Waun yn Wrecsam, Cymru.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2.5 (km: 4)

Cysylltwch

Chirk Castle, Chirk, Wrexham, LL14 5AF

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Dau gerddwr a dau gi’n cerdded drwy goetir yng Nghastell y Waun, Wrecsam
Erthygl
Erthygl

Ymweld ag ystâd Castell y Waun 

Ewch am dro o gwmpas parcdir 480 erw rhyfeddol Castell y Waun, a darganfod tirwedd sy’n gweithio ac yn llawn o goed hynafol, blodau gwyllt, adar a phryfed.

Detholiad o eitemau bwyd a diod Nadoligaidd yn y siop yng Nghastell y Waun
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell y Waun 

Dewch i ymweld â’n ystafell de a mwynhau cacennau cartref sy’n cael eu pobi’n ddyddiol, gan ddefnyddio’r cynhwysion mwyaf ffres. Neu ewch i’r siop anrhegion sy’n llawn o ddanteithion cartref a chofroddion.

Visitors walking in the parkland with their dog at Calke Abbey, Derbyshire
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell y Waun gyda’ch ci 

Mae gan Gastell y Waun sgôr o ddwy bawen. Rydym wrth ein bodd yn croesawu cŵn i Gastell y Waun. Gall yr ystâd 480 erw fod yn lle gwych i grwydro gyda’ch ci beth bynnag yw’r tywydd. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am ble gallwch chi fynd â’ch ci a ble gallwch chi aros i fwynhau pryd blasus.

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.  (Saesneg yn unig)

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.