Skip to content
Golygfa o Gastell y Waun yng Nghymru.
Castell y Waun, Wrecsam | © National Trust Images/Trevor Ray Hart
Wales

Taith gylchol Brwydr Crogen

Chwiliwch am Borth y Meirw a safle Brwydr Crogen ar y daith gylchol hon o Gastell y Waun. Wrth gerdded ochr yn ochr â Chlawdd Offa byddwch yn dod ar draws 1,000 o flynyddoedd o hanes a gwrthdaro. Mae’r daith yn un ganiataol yn rhannol, ac felly o fis Ebrill i fis Medi yn unig y mae ar gael.

Cyfanswm y camau: 10

Cyfanswm y camau: 10

Man cychwyn

Maes parcio Castell y Waun. Cyfeirnod grid: SJ267384

Cam 1

Gadewch y maes parcio, ewch heibio’r Fferm a throi i’r dde pan gyrhaeddwch chi’r ffordd.

Cam 2

Ar ôl 100 llath, trowch i’r dde a dilyn y llwybr i lawr trwy’r coetir. Llwybr caniataol yw hwn, sydd ar agor o fis Ebrill i fis Medi.

Gât wrth y fynedfa i lwybr caniataol yng Nghastell y Waun, wedi'i hamgylchynu gan goetir deiliog, gwyrdd
Llwybr caniataol taith gylchol Brwydr Crogen, Castell y Waun | © Jon Hignett

Cam 3

Cerddwch i lawr y llwybr, ewch ymlaen dros y gamfa a dilyn y pyst marcio gwyn trwy’r cae. Arferid galw’r cae hwn yn ‘the chase’ a chredir ei fod yn rhan o’r hen barc ceirw. Mae darn sydd wedi cadw’n dda o Glawdd Offa ar y dde i chi. Ewch ymlaen i waelod y cae a dringo dros y gamfa.

Cam 4

Ewch ymlaen i lawr y llechwedd trwy’r coed i waelod y dyffryn. Fe welwch y dderwen anferth wrth Byrth y Meirw ar y chwith i chi. Credir bod y goeden yn dyddio’n ôl i’r 11eg ganrif, felly byddai’n sefyll yn 1165 yn ystod Brwydr Crogen. Mae gwybodaeth am Frwydr Crogen yn nes ymlaen ar y llwybr ar y chwith i chi. Daliwch i fynd i lawr y llwybr. Peidiwch â chroesi’r ffordd – yn hytrach trowch i’r dde ar ôl 10 llath (9m) ac yna dilyn y trac i’r dde.

Derwen fawr, farw ar ystâd Castell y Waun gyda choetir yn y pellter ar ddiwrnod gaeafol llwydaidd yn Wrecsam.
Derwen 1,000 oed wrth Borth y Meirw yng Nghastell y Waun, Wrecsam | © National Trust/Jon Hignett

Cam 5

Ar ôl 500 llath (457 m) trowch i’r dde yn y fforch ac anelu i fyny’r rhiw gyda’r coetir ar y dde i chi.

Cam 6

Ewch ymlaen i fyny’r rhiw, gan fynd heibio fferm, am 600 llath eto (548m).

Cam 7

Cymrwch y trac ar y dde trwy’r giât mochyn gydag arwydd i’r cae gan ddilyn y pyst marcio. Ewch ymlaen trwy’r caeau.

Cam 8

Ar ôl 250 llath (229m) ewch trwy’r giât mochyn metel ac anelu i’r chwith o’r tai. Ewch ymlaen trwy’r caeau. Mae golygfa hyfryd o Gastell y Waun ar y dde i chi.

Cam 9

Trowch i’r dde trwy’r giât mochyn nesaf a dilyn llwybr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i’r dde o’r tai.

Cam 10

Daliwch i ddilyn y llwybr trwy’r cae yn ôl i faes parcio Castell y Waun.

Man gorffen

Maes parcio Castell y Waun. Cyfeirnod grid: SJ267384

Map llwybr

Map o daith Brwydr Crogen yng Nghastell y Waun
Map o daith Brwydr Crogen yng Nghastell y Waun | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Haf yn yr ardd yn y Waun
Lle
Lle

Castell a Gardd y Waun 

Castell canoloesol odidog Y Mers

Chirk, Wrexham

Yn hollol agored heddiw
Enfys dros y parcdir yng Nghastell y Waun, Wrecsam, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith Llwyn y Cil yng Nghastell y Waun 

Mae’r daith filltir rwydd yma trwy barcdir a ddyluniwyd yn y 18fed ganrif yng Nghastell y Waun yn cynnig golygfeydd cofiadwy tua gwastadeddau Swydd Gaer ac Amwythig.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Ymwelwyr gyda Chastell y Waun yn y pellter, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith yr Hen Golff yng Nghastell y Waun 

Mae’r daith gerdded gymedrol 1.2 milltir hon yn mynd â chi i ardal a elwir yn Hen Golff, gyda golygfa gofiadwy o Gastell y Waun ar hanner ffordd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1.2 (km: 1.92)
Cwpwl (dau ddyn) yn cerdded law yn llaw ar hyd llwybr pridd trwy goetir gwyrdd llachar y gwanwyn, wedi eu hamgylchynu gan goed yng Nghastell y Waun, Cymru.
Llwybr
Llwybr

Taith coetir Castell y Waun 

Taith gerdded gylchol hawdd ymhlith y coed a’r caeau agored o gwmpas Castell y Waun yn Wrecsam, Cymru.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2.5 (km: 4)

Cysylltwch

Chirk Castle, Chirk, Wrexham, LL14 5AF

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Ymwelwyr yn cerdded drwy’r dolydd godidog yng Nghastell y Waun
Erthygl
Erthygl

Ymweld ag ystâd Castell y Waun 

Ewch am dro o gwmpas parcdir 480 erw rhyfeddol Castell y Waun, a darganfod tirwedd sy’n gweithio ac yn llawn o goed hynafol, blodau gwyllt, adar a phryfed.

Llyfr National Trust School of Gardening ac adnoddau garddio yn y siop
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell y Waun 

Dewch i ymweld â’n ystafell de a mwynhau cacennau cartref sy’n cael eu pobi’n ddyddiol, gan ddefnyddio’r cynhwysion mwyaf ffres. Neu ewch i’r siop anrhegion sy’n llawn o ddanteithion cartref a chofroddion.

Visitors walking in the parkland with their dog at Calke Abbey, Derbyshire
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell y Waun gyda’ch ci 

Mae gan Gastell y Waun sgôr o ddwy bawen. Rydym wrth ein bodd yn croesawu cŵn i Gastell y Waun. Gall yr ystâd 480 erw fod yn lle gwych i grwydro gyda’ch ci beth bynnag yw’r tywydd. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am ble gallwch chi fynd â’ch ci a ble gallwch chi aros i fwynhau pryd blasus.

A person walking along the South West Coast Path at East Soar, South Devon

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.  (Saesneg yn unig)

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.