Skip to content
Traeth Morfa Bychan ar arfordir Sir Gâr
Traeth Morfa Bychan ar arfordir Sir Gâr | © National Trust
Wales

Llwybr Trwyn Ragwen

Mwynhewch olygfeydd godidog ar draws Bae Caerfyrddin a dysgwch am hanes lleol diddorol ar y daith hon ar hyd y clogwyni at fae anghysbell.

Cyfanswm y camau: 6

Cyfanswm y camau: 6

Man cychwyn

Maes parcio ym Mhentywyn, cyfeirnod grid: SN234080.

Cam 1

Ewch i lawr i’r traeth o’r maes parcio a throwch i’r dde tuag at y garreg frig gyntaf. Dilynwch y llwybr serth i fyny’r bryn. Pan gyrhaeddwch y copa, gallwch edrych yn ôl dros filltiroedd o dywod euraidd. Mae Traeth Pentywyn yn enwog fel y lleoliad lle torrodd Malcolm Campbell a JG Parry-Thomas record cyflymder tir y byd bum gwaith rhwng 1924 a 1927.

Cam 2

Dilynwch y llwybr rownd i’r chwith, tuag at Drwyn Ragwen. Yn go ddiweddar, roedd yr ardal hon yn fôr o glymog Japan, ond ar ôl gwaith cadwraeth helaeth, mae bellach yn gartref i lawer o flodau gwyllt a phlanhigion brodorol.

Cam 3

Mae’r llwybr yn croesi Trwyn Gilam, lle mae bryngaer o Oes yr Haearn a gweddillion system gaeau ganoloesol.

Cam 4

Dilynwch y llwybr i draeth cerrig bach, Morfa Bychan, lle paratôdd Lluoedd y Cynghreiriaid ar gyfer glaniadau Normandi ym 1944.

Cam 5

Ewch i’r dde lle mae’r llwybr yn gwahanu a dilynwch y llwybr drwy gaeau i’r gyffordd â’r heol.

Cam 6

Trowch i’r dde eto a cherddwch ar hyd y lôn yn ôl i’r maes parcio ym Mhentywyn.

Man gorffen

Maes parcio ym Mhentywyn, cyfeirnod grid: SN234080.

Map llwybr

Map o lwybr Trwyn Ragwen
Map o lwybr Trwyn Ragwen | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Tŷ Newton, Dinefwr, Sir Gaerfyrddin
Lle
Lle

Dinefwr 

Historic Newton House surrounded by a National Nature Reserve and 18th century landscape Deer Park | Mae Tŷ hanesyddol Newton wedi'i amgylchynu gan Warchodfa Natur Genedlaethol a Pharc Ceirw tirweddol o'r 18fed ganrif.

Llandeilo, Carmarthenshire

Yn hollol agored heddiw
Ceirw ar laswelltir ym mharc ceirw Dinefwr, gyda’r haul yn disgleirio drwy ganghennau moel coed ar ben bryncyn i’r chwith
Llwybr
Llwybr

Llwybr ‘Capability’ Brown yn Ninefwr 

Cerddwch wrth ymyl coed hynafol hanesyddol ar gylchdaith drwy dirwedd a ddyluniwyd gan Lancelot ‘Capability’ Brown, gyda chyfle i weld yr hyddod brith sy’n byw yma.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1.5 (km: 2.4)
Haid o hyddod brith yn sefyll ar laswellt yn y parc yn Ninefwr, Sir Gâr, gyda choed ar lethrau i’r ddwy ochr ac yn y cefndir.
Llwybr
Llwybr

Llwybr bywyd gwyllt Parc Dinefwr 

Mae’r gylchdaith hon drwy barc hanesyddol yn fwrlwm o fywyd gwyllt, gan gynnwys haid o hyddod brith. Cewch hefyd ymweld â chastell canoloesol a phlas o’r 17eg ganrif.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)

Cysylltwch

Dinefwr Park, Newton House, Llandeilo, Carmarthenshire, SA19 6RT

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

clychau'r gog, Dolaucothi, Sir gaerfyrddin
Erthygl
Erthygl

Crwydrwch y parc yn Ninefwr 

Dewch am dro drwy Barc Dinefwr ger Llandeilo, ystâd 800-erw drawiadol lle gwelwch amrywiaeth o fywyd gwyllt a rhai o’r coed hynaf yng ngwledydd Prydain.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)