Taith gylchol Brwydr Crogen

Llwybr cerdded

Dewch i ddarganfod ‘Porth y Meirw’ a safle Brwydr Crogen ar y daith gylchol hon o Gastell y Waun. Cerddwch ar hyd Clawdd Offa i ddod wyneb yn wyneb â 1,000 o flynyddoedd o hanes a gwrthdaro.

Gwawr hardd yng Nghastell y Waun

Map

An OS map showing the route of the Battle of Crogan walk across the Chirk Castle estate, and beyond

Dechrau:

Maes parcio Castell y Waun

1

Ewch allan o’r maes parcio gan fynd heibio Home Farm, a throwch i’r dde pan fyddwch yn cyrraedd y lôn.

A group walking along the main estate drive at Chirk Castle

2

Ar ôl 100 llath, trowch i’r dde gan ddilyn y llwybr i lawr drwy’r coetir.

Darllen mwy
This image shows the gate to go through to get started on the Battle of Crogan circular walk

3

Cerddwch i lawr y llwybr, ewch dros y gamfa, a dilynwch y cyfeirbyst gwyn drwy’r cae. Yr hen enw ar y cae hwn oedd ‘yr heldir’ ac mae’n debyg ei fod yn rhan o hen barc ceirw. Mae darn o Glawdd Offa sydd wedi goroesi’n dda ar eich llaw dde. Ewch yn eich blaen i waelod y cae a dringo’r gamfa.

Darllen mwy
A view down a section of Offa's Dyke on the Chirk estate where it descends to the Ceiriog Valley

4

Ewch i lawr y llethr drwy’r coed at waelod y dyffryn. Yma gallwch weld y goeden Dderwen enfawr ger pyrth y meirw ar eich llaw chwith. Credir bod y goeden hon yn dyddio’n ôl i’r 11eg ganrif felly byddai wedi bod yma yn 1165 ar adeg Brwydr Crogen. Gallwch weld mwy o wybodaeth am Frwydr Crogen yn nes ymlaen ar y llwybr ar eich chwith. Ewch yn eich blaen ar hyd y llwybr. Peidiwch â chroesi’r ffordd, yn hytrach, trowch i’r chwith am 10 llath (9m) ac yna ewch ar hyd y lôn ar y dde.

Darllen mwy
The Oak at the Gates of the Dead stands in the Ceiriog Valley, near where the battle of Crogan was fought in 1165

5

Ar ôl 500 llath (457m) trowch i’r dde yn y fan lle mae’r llwybr yn fforchio, gan fynd i fyny’r allt â’r coetir ar eich llaw dde.

6

Ewch yn eich blaen, heibio fferm, gan barhau i ddringo am 600 llath (548m).

7

Dilynwch y lôn ar y dde gan fynd drwy’r gât mochyn fetel â’r arwyddbost a dilynwch y cyfeirbyst. Ewch yn eich blaen drwy’r caeau.

8

Ar ôl 250 llath (229m) ewch drwy’r gât mochyn fetel, gan fynd i’r chwith o’r tai. Ewch yn eich blaen drwy’r caeau. Mae golygfa wych o Gastell y Waun ar eich dde.

Gwawr hardd yng Nghastell y Waun

9

Trowch i’r dde yn y gât mochyn nesaf, gan ddilyn llwybr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i’r dde o’r tai.

10

Dilynwch y llwybr drwy’r cae yn ôl i faes parcio Castell y Waun.

Diwedd:

Maes parcio Castell y Waun

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gylchol Brwydr Crogen

Tirwedd

Cau

Tirwedd hawdd ond serth, cymysgedd o lwybrau coetir a lonydd gwledig. Bydd angen gwisgo esgidiau addas yn enwedig yn ystod tywydd gwlyb. Mae croeso i gŵn ar dennyn.

Taith gylchol Brwydr Crogen

Cysylltwch â ni

Cau

Castell y Waun

Y Waun

LL145AF

01691 777 701

chirkcastle@nationaltrust.org.uk

Taith gylchol Brwydr Crogen

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Maes parcio Castell y Waun
Ar drên

Y Waun 1.75 milltir (2.8km), gweler Traveline-Cymru am fanylion

Ar y ffordd

Trowch oddi ar yr A5 o Riwabon i’r Waun, dilynwch yr arwyddion i Gastell y Waun, cod post LL14 5AF

Ar droed

Llwybrau caniataol o’r Waun a Llwybr Clawdd Offa ar agor drwy’r flwyddyn. Lonydd mynediad ac allanfeydd yn ystod y tymor 1.5 milltir (2.4km) i’r prif faes parcio

Ar fws

Llwybr Wrecsam i Groesoswallt i’r Waun 1.5 milltir (2.4km), gweler Traveline-Cymru am fanylion

Ar feic

Rhwydwaith Beicio Ceiriog, gweler Sustrans am fanylion

Taith gylchol Brwydr Crogen

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • shop
  • snack kiosk
  • toilets