Taith gerdded Trwyn Ragwen, Sir Gaerfyrddin

Llwybr cerdded

Mwynhewch olygfeydd gwych ar draws Bae Caerfyrddin a hanes lleol cyfareddol ar y daith gerdded hon ar glogwyni’r môr i draeth diarffordd.

Traeth diarffordd ar arfordir Sir Gaerfyrddin

Map

Map route for Ragwen Point walk, Carmarthenshire

Dechrau:

Y maes parcio ym Mhentywyn, cyfeirnod grid: SN234080

1

Ewch i lawr i’r traeth o’r maes parcio a throi i’r dde tuag at gripell gyntaf o graig . Dilynwch y llwybr serth i fyny’r allt. Ar ôl cyrraedd y copa, gallwch edrych yn ôl a gweld milltiroedd o draeth. Mae traeth Pentywyn yn enwog gan mai fan hyn y torrodd Malcolm Cambell a J G Parry-Thomas y record cyflymdra ar y tir bum gwaith rhwng 1924 a 1927.

2

Dilynwch y llwybr i’r chwith at Drwyn Rhagwen. Roedd planhigion y clymog Siapaneaidd (Japanese Knowtweed) yn tagu’r tir yn yr ardal hon ar un adeg, ond ar ôl gwneud tipyn o waith cadwraeth mae’n gartref o lawer o flodau gwyllt a phlanhigion brodorol erbyn hyn.

Darllen mwy

3

Mae’r llwybr yn croesi Trwyn Gilam lle mae yna fryngaer o Oes yr Haearn a gweddillion system gaeau ganol oesol.

4

Dilynwch y llwybr i draeth bychan caregog Morfa Bychan. Roedd lluoedd y Cynghreiriaid yn ymarfer yma ar gyfer glanio ar draethau Normandi ym 1944.

Darllen mwy

5

Yn y fan lle mae’r llwybr yn fforchio, cymerwch y llwybr tua’r dde a dilyn y llwybr drwy’r caeau nes cyrraedd y ffordd. Yna, trowch i’r dde eto a cherdded ar y lôn fechan yn ôl i’r maes parcio ym Mhentywyn.

Darllen mwy

6

Yn y fan lle mae’r llwybr yn fforchio, cymerwch y llwybr tua’r dde a dilyn y llwybr drwy’r caeau nes cyrraedd y ffordd. Yna, trowch i’r dde eto a cherdded ar y lôn fechan yn ôl i’r maes parcio ym Mhentywyn.

Diwedd:

Y maes parcio ym Mhentywyn, cyfeirnod grid: SN234080

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded Trwyn Ragwen, Sir Gaerfyrddin

Tirwedd

Cau

Rhai llwybrau serth, llwybrau’r arfordir, llwybrau cyhoeddus a lonydd bychan.  Mae angen esgidiau addas, mae rhannau o’r tir yn arw.

Mae croeso i gŵn ar dennyn

Taith gerdded Trwyn Ragwen, Sir Gaerfyrddin

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gerdded Trwyn Ragwen, Sir Gaerfyrddin

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Pendine, Carmarthenshire, SA33 4NY
Ar drên

O Gaerfyrddin, gweler Traveline Cymru

Ar y ffordd

A4066 o San Clêr, Côd Post SA33 4NY

Ar fws

O Gaerfyrddin, gweler Traveline Cymru

Ar feic

Llwybr 4 ar y Llwybr Beicio Cenedlaethol, yna 1.5 milltir i Bendein

Taith gerdded Trwyn Ragwen, Sir Gaerfyrddin

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Mae croeso i gŵn ar dennyn