Llwybr chwedlonol Dinas Emrys

Llwybr cerdded

Mwynhewch dro braf heibio rhaeadrau a thrwy goedwig dderi hardd i gyrraedd y copa dymunol hwn a’i olygfeydd gwych. Ar y copa fe welwch olion tŵr sgwâr a rhagfuriau amddiffynnol a oedd yn eiddo i hen dywysogion Gwynedd gynt.

Mae draig yn cysgu dan y tir

Yn ôl y chwedl, roedd y Brenin Gwrtheyrn am adeiladu castell ar gopa Dinas Emrys, ond bob nos fe fyddai muriau ei gastell yn dymchwel. Mynnai’r dewin Myrddin bod dwy ddraig yn ymladd o dan y bryn, a dyna’r rheswm dros gwymp y muriau. Felly cloddiodd Gwrtheyrn a’i ddynion i mewn i’r mynydd a rhyddhau dwy ddraig. Brwydrodd y ddraig goch yn erbyn y ddraig wen, ac yn y diwedd fe redodd y ddraig wen i ffwrdd, gan adael y ddraig goch i ddychwelyd i’w gwâl. Adeiladwyd Castell Gwrtheyrn a’i enwi’n Dinas Emrys ar ôl Myrddin Emrys (y dewin), ac fe ddathlwyd y ddraig goch byth ers hynny.

Map

Map o daith cerdded Dinas Emrys

Dechrau:

Maes parcio Craflwyn, SH 600 489

1

Dechreuwch eich taith yng Nghanolfan Tywysogion Gwynedd yng Nghraflwyn.

Darllen mwy
Brwydr y dreigiau gwyn a coch

2

O’r maes parcio ewch ar y llwybr sy’n arwain i fyny drwy’r goedwig. Dilynwch y llwybr sy’n mynd i’r dde tuag at ffau y dreigiau. Ar ol seibiant ar y fainc ewch ymlaen ar hyd y llwybr ac i fyny stepiau i'r dde o rhaeadr fach.

Darllen mwy
Mainc yng Nghraflwyn, Beddgelert

3

Ewch ymlaen ar eich taith nes cyrraedd cyffordd dair ffordd mewn ardal agored. Dilynwch y llwybr sy’n arwain yn syth ymlaen, i fyny tua’r goedwig. Arhoswch ar y llwybr hwn a chroesi pont fechan cyn dod at raeadr hardd.

Darllen mwy

4

Ymlaen â chi ar eich siwrne gan ddilyn y llwybr a chadw llygad ar agor am arwyddion coch a melyn Tywysogion Gwynedd. Cyn bo hir, fe ddewch at gamfa yn y wal ar y dde. Ewch dros y gamfa ac i fyny i’r coed.

Darllen mwy
Stile on the way to Dinas Emrys, Nant Gwynant

5

Pan fyddwch yn cyrraedd fforch yn y llwybr, cymerwch y llwybr i'r dde. Cyn bo hir fe ddewch at gamfa dros ffens, neidiwch drosti ac ymlaen â chi drwy’r coed, rhwng y clogwyni creigiog. Dilynwch y llwybr igam-ogam i fyny’r clogwyni creigiog tuag at Ddinas Emrys.

Darllen mwy

6

Bron yna – dim ond ambell gam eto ac fe fyddwch ar gopa Dinas Emrys, lle allwch fwynhau golygfeydd gwych. Unwaith da chi'n barod i droi'n ôl, dilynwch y llwybr yn ôl i'r maes parcio.

Darllen mwy
Archaeological site of Dinas Emrys overlooking Llyn Dinas and Nant Gwynant

Diwedd:

Maes parcio Craflwyn, SH 600 489

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr chwedlonol Dinas Emrys

Tirwedd

Cau

Llwybrau coedwig a mynydd; gall fod yn fwdlyd mewn mannau. Un darn creigiog braidd yn anodd ger y copa, cymerwch ofal pan fydd yn wlyb.

Llwybr chwedlonol Dinas Emrys

Cysylltwch â ni

Cau

Trwy ffôn: 01766 510120

Trwy e-bost: eryri@nationaltrust.org.uk

Llwybr chwedlonol Dinas Emrys

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Craflwyn, Beddgelert, Gwynedd. LL55 4NG.
Ar drên

Gorsafoedd y prif lein ym Mhorthmadog 10 milltir, Betws y Coed 17 milltir a Bangor 20 milltir. Gorsafoedd Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri ym Meddgelert, Rhyd Ddu 4 milltir a Chaernarfon 13 milltir.

Ar y ffordd

O Fetws y Coed, cymerwch yr A5 tuag at Gapel Curig. Yng Nghapel Curig, trowch i’r chwith i’r A4086 (arwydd Beddgelert) ac arhoswch ar y ffordd yma. Ger Gwesty Pen-y-Gwryd mae’r ffordd yn mynd tua’r chwith i’r A498, ewch ar y ffordd hon lawr i Nant Gwynant. Mae maes parcio Craflwyn ar yr ochr dde cyn Beddgelert. O Flaenau Ffestiniog, dilynwch yr arwyddion i Benrhyndeudraeth. Ym Mhenrhyndeudraeth, trowch i’r dde i’r A4085 (arwydd Beddgelert). Ar y gyffordd T trowch i’r dde i’r A498 a dilynwch y ffordd drwy Feddgelert, a bydd maes parcio Craflwyn ar eich chwith. Bydd y ffordd hon yn mynd â chi i Feddgelert. Mae Craflwyn tua milltir y tu allan i Feddgelert. O Gaernarfon, cymerwch yr A4085 tua Beddgelert.

Ar fws

Gwasanaeth bws Sherpa Eryri (checiwch wefan cyngor sir Gwynedd). Gwasanaeth bws rheolaidd i Feddgelert (checiwch wefan traveline Cymru)

Ar feic

Mae llwybr seiclo rhif 8 yn yr ardal, ond nid i Graflwyn na Beddgelert yn uniongyrchol, felly rhaid dilyn ffyrdd (a gall rhain fod yn brysur ar adegau).

Llwybr chwedlonol Dinas Emrys

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Maes Parcio Ymddiriedolaeth Genedlaethol
  • Taflenni tywys ar gael o swyddfa’r eiddo yng Nghraflwyn
  • Cyfleusterau toiledau ym maes parcio Craflwyn
  • Croeso i gŵn ar dennyn
  • Rhwydwaith o lwybrau trwy’r goedwig yng Nghraflwyn
  • Man gwybodaeth Tywysogion Gwynedd
  • Meinciau picnic