Llwybr Cwm Bychan a Cheunant Aberglaslyn

Llwybr cerdded

Ar y llwybr hwn byddwch yn gweld ceunant ysblennydd Aberglaslyn ac afon Glaslyn yn llifo’n wyllt wrth ochr y llwybr, Bedd y Ci (bedd helgi ffyddlon y Tywysog Llywelyn), pentref hardd Beddgelert, dyfroedd llonydd Llyn Dinas a gweithfeydd hen fwyngloddiau copr Sygyn a Chwm Bychan.

Map

Aberglaslyn, Llyn Dinas and Cwm Bychan trail map

Dechrau:

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym mhentref Nantmor, cyfeirnod grid: SH597462

1

O’r maes parcio trowch i’r chwith am Aberglaslyn, ger yr afon trowch i’r dde a’i dilyn i fyny. Bydd y llwybr pysgotwr yn mynd â chi ar hyd ochr ceunant Aberglaslyn. Dylech gymryd gofal mawr wrth gerdded ar hyd y darn hwn o lwybr, yn enwedig ar y bwtres carreg uwchben yr afon. Daliwch i fynd nes i chi gyrraedd y traciau rheilffordd. Croeswch rhain gyda gofal mawr. Mae gwasanaeth Rheilffordd yr Ucheldir yn teithio rhwng Caernarfon a Phorthmadog ar hyd y trac hwn. Croeswch y llinell reilffordd a’r ewch chwith dros y bont, yna trowch i’r dde i gyfeiriad Beddgelert.

Darllen mwy
Walkers on the Aberglaslyn Pass in Beddgelert

2

Cofiwch ymweld â Bedd Gelert ar y chwith pan fyddwch yn mynd heibio.

Darllen mwy
Gelert's stone monument in Beddgelert

3

Ym Meddgelert ewch i’r dde dros bont droed yna i’r chwith, gan ddilyn i fyny’r afon, croeswch stryd ac ewch drwy’r giât.

4

Wrth y giât nesaf, trowch i’r dde i lôn dawel, a’i dilyn heibio Mwynglawdd Copr Sygun. Ger yr afon, trowch i’r dde a dilyn y llwybr i fyny’r afon.

Darllen mwy
Glaslyn river and Moel Siabod in the distance

5

Ger Llyn Dinas trowch i’r dde i fyny’r llwybr cerrig. Ar y copa, parhewch am ½ milltir (anwybyddwch y llwybr cyntaf ar y dde) at y fforch, ac ewch i’r dde.

Darllen mwy

6

O Fwlch y Sygun cymerwch y llwybr ar y chwith (i gyfeiriad y De) yna i’r dde, i lawr Cwm Bychan i’r maes parcio.

Darllen mwy
Cwm Bychan ropeway, Beddgelert, Wales.

Diwedd:

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym mhentref Nantmor, cyfeirnod grid: SH597462

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr Cwm Bychan a Cheunant Aberglaslyn

Tirwedd

Cau

Mae’r llwybr yn serth mewn mannau a dylech gadw at y llwybr bob amser. Mae twnneli, tommenni gwastraff mwyn a phyllau mwyngloddio ar hyd a lled yr ardal.

Llwybr Cwm Bychan a Cheunant Aberglaslyn

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr Cwm Bychan a Cheunant Aberglaslyn

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Craflwyn, Beddgelert, Gwynedd, LL55 4YH
Ar drên
Gyda thren: Gorsafoedd trên agosaf ym Mhenrhyndeudraeth 4.5. milltir (7.2 km), Porthmadog 5 milltir (8 km) a Rhyd Ddu 6 milltir (9.5 km)
Ar y ffordd

Gyda char :

O Feddgelert
Dilynwch yr A498 tuag at Borthmadog. Ar ôl rhyw 1 filltir (1.6.km ) trowch i’r chwith dros yr Afon Glaslyn, ar hyd yr A4085 (arwydd Penrhyndeudraeth). Cymerwch y troad cyntaf i’r chwith i ffordd categori B tuag at bentref Nantmor.

O Benrhyndeudraeth
Dilynwch yr A4085 (arwydd Beddgelert) am rhyw 6 milltir (9.5 km). Cyn y bont dros yr Afon Glaslyn trowch i’r dde i ffordd categori B tuag at bentref Nantmor.

O Borthmadog
Dilynwch yr A487 tuag at Gaernarfon am rhyw 6 milltir (9.6 km ). Trowch i’r dde dros yr Afon Glaslyn ar hyd yr A4085 (arwydd Penrhyndeudraeth). Cymerwch y troad cyntaf i ffordd categori B tuag at bentref Nantmor.

Ar fws

Gyda bws: Arosfan bws yn Nantmor a Beddgelert. Arosfan Sherpa’r Wyddfa ar bont Aberglaslyn ac ym Meddgelert. I weld yr amserlenni diweddaraf ewch i wefan Cyngor Gwynedd neu Traveline Cymru.

Ar feic

Gyda beic : Mae llwybr beics rhif 8 yn yr ardal ond nid yw’n arwain yn uniongyrchol at Feddgelert a Chraflwyn felly dilynwch y ffyrdd lle bo rhaid (gallant fod yn brysur ar brydiau)

Llwybr Cwm Bychan a Cheunant Aberglaslyn

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Meysydd parcio – maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghraflwyn, Aberglaslyn yn Nanmor.
  • Tai bach – mewn meysydd marcio yng Nghraflwyn, Nanmor ac yn ymyl Llwybr Watcyn.
  • Mae Eryri’n croesawu cŵn, yn gyffredinol, ond cadwch nhw dan reolaeth os gwelwch yn dda, yn enwedig pan fydd anifeiliaid fferm o gwmpas.
  • Canolfan Ymwelwyr – stepiau at y drws, ramp ar gael. Mae’n hawdd symud o gwmpas y llawr isaf. Mynediad i’r capel ar hyd llwybr serth gyda graean rhydd. Tair cadair olwyn ar gael – rhaid archebu ymlaen llaw.
  • Craflwyn – mannau parcio sy’n hawdd eu cyrraedd a golygfeydd braf i mewn i’r goedwig o’r maes parcio.
  • Tŷ bach hawdd mynd iddo ym maes parcio Craflwyn.