De Eryri

Important notice -

We’re reopening our countryside space from 9 November. Under Welsh Government legislation, our places are only open to Wales residents and to groups of four or less (excluding children below 11) unless they are in the same household.

De Eryri

Pethau i'w gwneud a'u gweld

De Eryri

Digwyddiadau

Upcoming events

Sorry, there are no upcoming events at this place.

De Eryri

Ein gwaith

Highland cattle walking through the bluebells at Ganllwyd, South Snowdonia

Gwerth Gwartheg yr Ucheldiroedd i’r Ganllwyd 

Dewch i gwrdd â chewri mwyn eurwallt y Ganllwyd sydd wedi adfywio ein coetiroedd.

Brown pine marten, with its creamy white bib peaks through some woodland vegetation

Bele’r Coed yn dychwelyd i goedwig yn Eryri 

Mae ein ceidwaid wedi bod yn gweithio efo'r Vincent Wildlife Trust er mwyn denu bele'r coed yn ôl at goedwigoedd Dolmelynllyn.

Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

De Eryri

Hanes

De Eryri

Lleoedd i aros

Bwthyn Dyffryn Mymbyr yn Eryri

Arhoswch â ni yn Eryri 

Dewiswch fwthyn delfrydol i fod yn ganolfan ar gyfer crwydro mynyddoedd, llynnoedd a dyffrynnoedd coediog Eryri. O fythynnod bychan ar gyfer dau berson i ffermdai yng nghanol tir sy’n cael ei ffermio, gallwn gynnig lleoedd arbennig iawn i chi aros ynddyn nhw.