Taith gerdded parcdir Dolaucothi

Llwybr cerdded

Taith gerdded rwydd a hamddenol o amgylch tir plasty Dolaucothi, a chyfle i fwynhau llwybr ger yr afon ac ar hyd y brif fynedfa i’r hen ystâd hyfryd hon.

Yn y gwanwyn mae’r gerddi dan garped o glychau’r gog ac yn yr hydref mae’n lle gwych i ddod o hyd i ffyngau.

Pont bren sy’n mynd â chi dros Afon Cothi

Map

Map route for Dolaucothi parkland walk

Dechrau:

Maes parcio Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, cyfeirnod grid: SN662403

1

Croeswch y ffordd o’r maes parcio a mynd drwy’r giât i’r llannerch. Fe welwch chi lawer o foncyffion yn yr ardal hon lle mae coed wedi cael eu torri. Bydd coed brodorol fel bedwen, onnen a derwen yn tyfu yma yn eu lle, ac yn ei newid yn goedwig brydferth.

2

Dilynwch y llwybr. Ar eich llaw dde fe welwch Barc Carafanau tawel Ystâd Dolaucothi.

Darllen mwy

3

Dilynwch y llwybr ar hyd yr Afon Cothi a chadwch lygad ar agor am las y dorlan a dyfrgwn sydd weithiau i’w gweld ar y rhan hon o’r daith. Ewch drwy’r giât ar y trac a throi i’r chwith, i lawr at y bont.

Darllen mwy

4

Croeswch y bont a throi i’r dde drwy’r giât, gan anelu at gornel y wal furiog. Y tu ôl i’r waliau cerrig enfawr hyn mae padog â phorfa lle mae defaid yn pori. Ond 200 mlynedd yn ôl, roedd yn ardd urddasol gyda phlanhigion egsotig, lle’r oedd merched y tŷ yn cael mwynhau’r crwydro yn yr awyr agored.

5

Dilynwch y llwybr, gyda’r ardd ar eich llaw dde. Mae pob math o lwyni a chonifferau yn tyfu yma ; rhain yw gweddillion yr ardd oedd yma yn yr 1800au. Dringwch dros y sticill a chario ymlaen ar hyd y llwybr.

6

Cyn i chi ddringo’r sticill nesaf, edrychwch am y groto yng nghanol gwreiddiau’r coed. Roedd hwn hefyd yn rhan o gynllun yr ardd. Dringwch y stepiau ac yna troi i’r chwith ar lwybr cul drwy’r coed, uwchlaw glan yr afon.

7

Dilynwch y llwybr i’r fan lle mae’n ymuno â’r brif rodfa wrth y fynedfa i’r ffordd. Mae’r ganolfan ymwelwyr (a’r toiled) i fyny’r ffordd ar eich de. Yma gallwch ddarganfod mwy am yr ardal, ac am Ystâd Dolaucothi. Trowch i’r chwith yn y gyffordd i ddychwelyd i faes parcio'r Mwyngloddiau Aur.

Diwedd:

Maes parcio Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, cyfeirnod grid: SN662403

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded parcdir Dolaucothi

Tirwedd

Cau

Mae’r llwybr yn anwastad mewn mannau a gall fod yn fwdlyd. Ychydig o risiau, stiglau a giatiau. Rhan gyntaf y llwybr yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn.

Mae croeso i gŵn ar dennyn.

Taith gerdded parcdir Dolaucothi

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gerdded parcdir Dolaucothi

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Dolaucothi Gold Mines, Llanwrda, Carmarthenshire SA19 8US
Ar drên

Gorsaf yn Llanwrda (8 milltir/12.8km), ewch ar Traveline-Cymru

Ar y ffordd

A482 Llanbedr - Llanwrda. Dilynwch yr arwyddion ymwelwyr brown tuag at faes parcio Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, cod post SA19 8US.

Ar fws

Llanbedr i Lanymddyfri, safle bws ym mhentref Pumsaint, gweler Traveline-Cymru am fanylion.

Ar feic

Oddi ar yr A482 ym Mhumsaint rhwng Llanbedr a Llanwrda.

Taith gerdded parcdir Dolaucothi

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Siop gyda gemwaith aur prin o Gymru
  • Parcio rhad ac am ddim – maes parcio ychwanegol dros y ffordd i’r brif fynedfa
  • Ystafell de
  • Croeso i gŵn ar dennyn