Adfer Gardd Goed Dyffryn

Teithiau cerdded hydrefol drwy Erddi Dyffryn

Yn yr hydref byddwn yn cychwyn ar brosiect pum mlynedd i ddiogelu'r rhywogaethau hyfryd, unigryw a phrin o goed sydd gennym yn ein Gardd Goed.

Pam bod ein Gardd Goed yn bwysig?

Mae coed wedi bod yn cael eu plannu yng Ngerddi Dyffryn ers tua 250 o flynyddoedd – ers canol y ddeunawfed ganrif. Mae rhai o'r coed addurniadol hyn i'w gweld yma hyd heddiw, fel y dderwen Lucombe ar y lawnt Saethyddiaeth. Rydyn ni'n credu bod hon yn dyddio'n ôl dros 400 mlynedd. 

O 1906 i 1930 parhaodd Reginald Cory a Thomas Mawson i ddatblygu, gwella ac ehangu gerddi Dyffryn, ac yn benodol y casgliad o blanhigion prennaidd. Sefydlwyd llawer o'r Ardd Goed yn ystod y cyfnod hwn, gyda chasgliad o goed, llwyni a bambŵ (cannoedd ohonyn nhw) egsotig ac addurniadol yn cael ei osod yn ofalus o dan ac o fewn cysgodfeydd amddiffynnol o goed a llwyni bytholwyrdd. 

Pam bod angen gwneud y gwaith?

Mae'r ardd wedi ffynnu a gwiwo dros y blynyddoedd, ac mae hyn yn arbennig o wir am yr Ardd Goed. Bu cyfnodau o esgeulustod, gyda garddwyr amrywiol yn ychwanegu at gasgliad gwreiddiol Cory bob hyn a hyn.

Ym 1997 prynodd Cyngor Bro Morgannwg Erddi Dyffryn, gan sicrhau £3.25 miliwn. Mae'r ddau grant wedi galluogi i lawer o'r ardd, gan gynnwys ystafelloedd gardd gwreiddiol Mawson, yr ardd gaerog a'r tai gwydr, gael ei adfer, ond hyd yn hyn nid oes llawer wedi'i fuddsoddi yn yr Ardd Goed.

Heddiw, mae'n edrych braidd yn flêr, ond mae'n cynnwys un o gasgliadau coed gorau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Nod y prosiect yw diogelu'r coed a'r llwyni pwysig sydd eisoes yn tyfu yno, a chael gwared ar y rhai sy'n peryglu eu goroesiad. 

Beth yw'r bwriad?

Rydyn ni wedi sicrhau cyllid ar gyfer prosiect pum mlynedd i adfywio'r Ardd Goed gampus. Byddwn yn canolbwyntio ar un ran y flwyddyn, gan agor ardaloedd sydd wedi gordyfu, clirio ardaloedd o amgylch ein coed pwysig ac epilio'r rheini sy'n cyrraedd diwedd eu hoes. 

Dewch i'n gweld ni yr hydref hwn i weld yr Ardd Goed cyn iddi gael ei golwg newydd.

Newyddion Diweddaraf

Mae’r gwaith o ddatblygu Banc Cynel  fel rhan o'r prosiect i adnewyddu’r Ardd Goed.

Banc Cynel 

Mae’r gwaith o ddatblygu Banc Cynel wedi dechrau, a chaiff ei drawsnewid fel rhan o'r prosiect i adnewyddu’r Ardd Goed.