Ardal chwarae wyllt newydd Dyffryn yn agor

A child playing in the wild play area at Dyffryn Gardens

Mae ein maes chwarae gwyllt newydd yn enfawr – digon o le i’ch rhai bychan ddefnyddio ychydig o egni a dwyno’u dillad!

Ewch tua'r coed yng Ngherddi Dyffryn i ailddarganfod bod byd natur yn ein hardal chwarae wylly newydd sbon. Mae wedi'i gwneud o goed a dorrwyd i lawr fel rhan o'r gwaith i adfywio ein gardd goed, a gallwch chi a'ch plant gydbwyso ar goed enfawr, neidio o foncyff i foncyff ar hyd y cerrig camu a chael picnic ar y bonion.

Mae'r ardal chwarae wyllt yn gatref i wiwerod, adar a digon o bryfed felly dewch a chwyddwydr neu finoculars i gael golwg graffach ar ein creaduriaid.

Mae'r ardal chwarae wyllt ar agor yr un pryd a'r gerddi.