Byddwch wyllt yng Ngerddi Dyffryn

Children playing in the wild play area at Dyffryn Gardens

Mae’r ardal chwarae gwyllt yn hanner erw o faint - digon o le i’r rhai bach losgi rhywfaint o egni a joio’r mwd!

Y Pentwr Pren

Ewch i’r ardd goed yng Ngerddi Dyffryn ac ailddarganfod natur yn ein hardal chwarae gwyllt. Gallwch chi a’r plantos geisio cadw eich cydbwysedd ar goed enfawr, neidio o foncyff i foncyff ar hyd y cerrig camu a chael picnic ar ein bonion pren a gerfiwyd â llaw.

Cafodd yr ardal chwarae ei hadeiladu gan dîm hyfryd yr ardd gan ddefnyddio coed a dorrwyd i lawr fel rhan o gynllun adfywio’r ardd goed. Nod y cynllun hwn yw clirio coed a llwyni sy’n rhwystro golau rhag cyrraedd ein coed campus a’n casgliad pren sy’n bwysig o safbwynt garddwriaethol.

Gwylio bywyd gwyllt

Mae’r ardal chwarae gwyllt yn gartref i wiwerod, adar a llawer o fwystfilod bach, felly dewch â chwyddwydr neu finocwlars gyda chi a cheisio dod o hyd iddynt!

Mae oriau agor yr ardal chwarae gwyllt yr un peth ag oriau agor yr ardd.