Byddwch wyllt yng Ngerddi Dyffryn

A child playing in the wild play area at Dyffryn Gardens

Mae ein hardal chwarae wyllt, sy’n hanner erw o faint, yn gyfle i’r plantos losgi ychydig o egni a mwynhau’r mwd!

Ymwelwch â’n hardal chwarae wyllt

Ewch i’r ardd goed yng Ngerddi Dyffryn i ailddarganfod natur yn ein hardal chwarae wyllt newydd. Gallwch chi a’ch plant geisio cadw eich cydbwysedd ar goed enfawr, neidio o foncyff i foncyff ar hyd y cerrig camu a mwynhau picnic ar ein bonion picnic, a gerfiwyd â llaw.

Cafodd yr ardal ei hadeiladu gan ein tîm garddio gwych gan ddefnyddio coed a dorrwyd i lawr fel rhan o gynllun adfywio’r ardd goed. Mae’r cynllun hwn yn ceisio clirio coed a llwyni sy’n mogi ac atal golau rhag cyrraedd ein pencamp-goed a’n casgliad coediog, sy’n bwysig o safbwynt garddwriaethol.

Saib i sbotio

Mae’r ardal chwarae wyllt yn gartref i wiwerod, adar a llawer o fwystfilod bach, felly dewch â chwyddwydr neu finocwlars gyda chi!

I weld amseroedd agor yr ardal chwarae wyllt, gweler amseroedd agor y gerddi.

Mae'r ardal chwarae wyllt ar agor yr un pryd a'r gerddi.