Dadleoli Rhywogaeth

Cipolwg ar gerflun Alison, 'Dadleoli Rhywogaeth’

Cerflunydd: Alison Lochhead

Mae’r ffigyrau yng ngherflun Alison Lochhead wedi eu ffurfio o amrywiaeth o ddefnyddiau sy’n gysylltiedig â Gerddi Dyffryn. Mae’r cerflun wedi ei gynllunio i gynrychioli sut mae defnyddiau a phobl wedi cael ei dadleoli o un lle i le arall.
Yn edrych i lawr dros y gerddi, mae’r cerflun wedi’i leoli uwch ben yr ardd gerrig ac wrth yr ardd redyn. Bydd dau ffigwr ychwanegol yn cael eu rhoi at y cerflun gydag amser.

" Many different people have inhabited the Dyffryn land, from the Neolithic burial chambers nearby to the gardeners who went to war. Plants were brought from every quarter of the world funded by the extraction of coal from the land, which was shipped out to every quarter of the world. The gardens you are walking through are created from the movement of resources across the world."
- Alison Lochhead