Dod â’ch cŵn i Ngherddi Dyffryn

Dog walking at Dyffryn

Ni’n caru cŵn yng Ngerddi Dyffryn, ac mae llawer o ymwelwyr 4 coes yn ymweld â ni’n rheolaidd! Os ydych chi’n ystyried dod â’ch ci yma am y tro cyntaf, rydym wedi llunio rhestr fach i sicrhau eich bod yn cael ymweliad gwych.

Ble mae cŵn yn cael mynd?

Mae gennym 55 erw o erddi, ac mae croeso i gŵn yma. Yr unig lefydd lle nad yw cŵn yn cael mynd (ar wahân i gŵn tywys) yw’r ddau gaffi a’r tu mewn i’r tŷ. Mae digon o seddi y tu allan i’n caffis lle gall ymwelwyr â chŵn fwynhau cinio neu goffi.

Beth am denynnau?

Gofynnwn i bob ci cael ei gadw ar dennyn byr drwy gydol ei ymweliad. Diolch am eich cydweithrediad ac am ein helpu i allu rhoi croeso cynnes i gŵn am byth.

Beth sydd ar gael yma?

Ar wahân i’n gerddi gwych, yr Ardd Goed, y Tŷ Gwydr, Gerddi’r Gegin, y caffis, y siop a digwyddiadau cŵn rheolaidd, mae gennym fowlenni dŵr, bagiau baw a bisgedi cŵn am ddim yn ein Canolfan Groeso.

Mae powlenni dŵr y tu allan i’n caffis a’r siop. Gofynnwch i’n staff yn y Ganolfan Groeso os oes angen bagiau neu fisgedi arnoch. Mae’r rhan fwyaf o’n perchnogion cŵn yn gyfrifol, ond hoffem eich atgoffa i godi baw eich ci, os gwelwch yn dda. Mae hyn yn hanfodol er mwyn i ni allu cadw Dyffryn ar agor i gŵn. Rydym yn lleoliad poblogaidd i deuluoedd ifanc ac mae plant yn crwydro i bob twll a chornel o’n tiroedd. Helpwch ni i gadw pawb yn ddiogel a phobman yn hardd drwy ddefnyddio’r bagiau baw sydd ar gael i chi. Diolch yn fawr.

Unrhyw beth arall?

Arhoswch gyda’ch ci drwy gydol eich ymweliad. Peidiwch â gadael ci ar ei ben ei hun neu wedi’i glymu yn rhywle. Fel eiddo mawr a phrysur, mae llawer o blant bach yn ymweld â ni. Os oes gennych chi gi nerfus, gallech ystyried ymweld â ni yn gynnar (10am i 11am) neu ar ddiwedd y dydd (awr cyn i ni gau) pan mae hi’n dawelach yma.