Dyffryn a daffodiliau

Cennin Pedr o flaen Tŷ Dyffryn, 2015

Blodyn cenedlaethol Cymru sy’n cyhoeddi bod gwanwyn yn y tir - mae’r cennin Pedr yn ffefryn yma yng Ngerddi Dyffryn.

Mae gyda ni nifer o fathau gwahanol o gennin Pedr wedi eu plannu ar draws y gerddi o’r Narcissus bulbocodium yn yr ardd greigiog i’r mathau mawr, yn sioe i gyd, sy’n bob lliw o felyn, gwyn, hufen a hefyd y rhai gyda brychni bach oren. Ry’n ni’n darganfod hyd yn oed mwy o fathau, a bylbiau gwanwynol eraill, bob blwyddyn wrth i ni eu dadorchuddio yn yr isdyfiant, yn enwedig yn yr ardd goed.

Dros y blynyddoedd nesaf fe fyddwn yn parhau i ychwanegu at y carpedi naturiol o gennin Pedr ar draws yr ardd, ac amrywio’r mathau. Fe fyddan nhw hefyd yn elfen bwysig yng nghynlluniau ein gwelyau blodau yn y dyfodol.

Daffodil y Dyffryn

Daffodil Dyffryn, ‘Narcissus Dyffryn’
Daffodil Dyffryn, ‘Narcissus Dyffryn’
Daffodil Dyffryn, ‘Narcissus Dyffryn’

Yma yn y Dyffryn, ry’n ni hyd yn oed yn ddigon lwcus bod gennym ein math arbennig ni ein hunain o gennin Pedr, sef Narcissus Dyffryn, a enillodd statws ryngwladol am rywogaeth newydd yn 2014.

Mae enillydd cwpan Cory, Ron Scamp o Falmouth, wedi datblygu’r daffodil dros y blynyddoedd diwethaf a’i lansio yn sioe’r RHS yng Nghaerdydd ar Ebrill 11 2014.

Yr enw ar y math anarferol hwn o ddaffodil, sydd wedi ei ddosbarthu yn Adran 11, yw coron hollt neu ddaffodil â choler, ac mae ganddo betalau melyn traddodiadol gyda canol oren llachar.

Teulu’n mwynhau awyr iach y gwanwyn
Teulu’n mwynhau awyr iach y gwanwyn
Teulu’n mwynhau awyr iach y gwanwyn

Cyngor y Prif Arddwr

Os dewiswch y mathau cywir o gennin Pedr neu ddaffodil, gallwch dyfu rhai fydd yn blodeuo i mewn i fis Mai. Yr amser gorau i’w plannu yw mis Hydref, yn enwedig os y’ch chi am greu carped naturiol yn y borfa.

Y ffordd gyflymaf a hawsaf yw i wasgar y bylbiau ar draws yr ardal lle ry’ch chi am blannu er mwyn creu carped cyfartal. Gan ddefnyddio pigyn metel neu bren, gwnewch dwll yn y ddaear, tua dwywaith dyfnder y bylb, a rhowch siglad dda iddo. Gosodwch y bylb yn y twll a gwasgwch y pridd yn ôl drosto yn gadarn gyda’ch troed.

" Y top tip sy’ gyda fi ar gyfer creu sioe dda o gennin Pedr wedi eu plannu mas mewn porfa neu ar ddôl yw i dorri’r borfa am y tro olaf tua diwedd mis Hydref, fel bod y borfa’n aros yn weddol fyr trwy gydol y gaeaf a’r gwanwyn cynnar i arddangos y cennin Pedr ar eu gorau. Mae hyn yn golygu hefyd y bydd yr egin cynnar yn haws i’w gweld gan eu bod yn aml yn torri drwy’r tir ym mis Tachwedd, ac yna’n eistedd ychydig uwchben wyneb y pridd am weddill y gaeaf"
- Chris Flynn, Prif Arddwr, Gerddi Dyffryn]