Fy un i/Ein un ni

Cerflunydd: Lyndon Mably

Mae cerflun ‘Fy un i/Ein un ni’  Lyndon Mably yn ystyried rhan bwysig y diwydiant glo wrth greu cyfoeth yn Ne Cymru, a hynny drwy bwysleisio’r gwrthgyferbyniad amlwg rhwng harddwch Gerddi Dyffryn a’r diwydiant peryglus a gyfrannodd at adeiladu’r eiddo hwn.

" My sculpture was created to highlight the industrial heritage that was a vital part in creating the grandeur of Dyffryn House and the verdant beauty of Dyffryn Gardens that visitors see today."
- Lyndon Mably