Gwirfoddolwch gyda ni

Hoffech chi ddysgu sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd a'n helpu ni i ofalu am ystâd Dyffryn?

Ystyried gwirfoddoli?

Mae llawer o swyddi gwirfoddol gwahanol ar gael yn ystâd Dyffryn, yn ogystal â sesiynau cyflwyno rheolaidd lle gallwch roi cynnig arni heb ymrwymo i unrhyw beth. Dyma ddetholiad o'r cyfleoedd sydd ar gael i chi.

Tywyswyr y gerddi

Mae tywyswyr y gerddi'n arwain teithiau 45 munud am hanner dydd ar ddydd Mercher, dydd Gwener a dydd Sadwrn. Fel tywyswr y gerddi byddwch yn croesawu ein hymwelwyr ac yn dangos iddynt y rhannau mwyaf trawiadol o'r ardd, gan ateb cwestiynau a rhoi rhywfaint o gefndir hanesyddol.

Nid oes angen i chi gael gwybodaeth helaeth am blanhigion, ond byddai rhywfaint o wybodaeth yn ddefnyddiol. Byddwn yn rhoi nodiadau i chi eu dilyn ac mae croeso i chi addasu'r daith yn dibynnu ar y tymor i ddangos yr hyn sy'n blodeuo.  

Mae eich angen chi ar dŷ Dyffryn

Rydyn ni wedi dod o hyd i grŵp gwych a brwdfrydig o wirfoddolwyr ar gyfer y tŷ, ond mae angen un neu ddau arall arnom i lenwi ein llyfrau.

Byddwch yn agor ac yn cau'r tŷ bob bore a phrynhawn, gan gyfarch ymwelwyr ac ateb eu cwestiynau am hanes y tŷ a'r gerddi. Bydd angen i chi allu siarad â'r cyhoedd yn hyderus a bod yn gymwynasgar a chyfeillgar.

Gallwch ddod am gyflwyniad, heb ymrwymo i unrhyw beth, unrhyw bryd yn ystod yr wythnos i ddysgu am yr holl broses. Mae'r tŷ ar agor i ymwelwyr o 12 tan 4pm felly y shifft dyddiol yw 11.30am i 4.15pm. Bydd un o'n gwirfoddolwyr presennol yn treulio'r prynhawn gyda chi ac yn egluro’r gwaith, ac fe gewch chi gyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Os hoffech roi cynnig arni, cysylltwch â ni heddiw i ddweud helo. Byddai'n wych clywed gennych chi.

Beth yw'r manteision i chi?

Cewch gyfle i gwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd, a'n helpu ni i ofalu am y lle arbennig hwn. Gallwch ymuno â'n digwyddiadau cymdeithasol i staff a gwirfoddolwyr a mwynhau treulio amser mewn ardal hyfryd.

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd gwirfoddoli hyn neu rai eraill, e-bostiwch ni.