Nadolig yng Ngerddi Dyffryn

Ymunwch yn hwyl yr ŵyl yng Ngerddi Dyffryn dros y gwyliau wrth i ni ddathlu traddodiadau ddoe a heddiw gyda’r arddangosfa hudol 12 Dydd y Nadolig a digwyddiadau i’r teulu dros dymor y gaeaf.

Llwybr 12 Dydd y Nadolig 

Dyddiadau: 18 Tachwedd - 7 Ionawr*
Amser: 10am - 4pm (Mynediad olaf 3pm)
*Ar gau 25 a 26 Rhagfyr 
Prisiau mynediad arferol

Penwythnos lansio - 18 a 19 Tachwedd

Llwybr 12 Dydd y Nadolig, Gerddi Dyffryn
Llwybr 12 Dydd y Nadolig, Gerddi Dyffryn
Llwybr 12 Dydd y Nadolig, Gerddi Dyffryn

Mae llwybr poblogaidd y gaeaf yn ôl, ond y tro hwn mae ychydig yn wahanol. Bydd arddangosfa hudol i’w gweld yn y gerddi, gan ddod ag un o’n hoff garolau yn fyw.

Casglwch daflen 12 Dydd y Nadolig a chanwch eich ffordd o gwmpas y gerddi wrth ryfeddu at yr arddangosfa deuluol newydd.

Bydd y penwythnos lansio ar 18 a 19 Tachwedd yn brofiad Nadoligaidd ar y naw; dewch i greu atgofion bythgofiadwy gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol y gaeaf hwn. Mae’n bosib y gwelwch westai arbennig iawn yn crwydro’r gerddi rhwng 12pm a 2pm.

Dewch i gwrdd â Siôn Corn a’i Gorachod

Mae Siôn Corn yn foi caredig, ac mae wedi addo dod gyda rhai o’i gynorthwywyr i gwrdd â phlant da yn Nhŷ Dyffryn yng nghanol prysurdeb y Nadolig.

Hoffech chi rannu eich rhestr o anrhegion gyda’r dyn ei hun? Cadwch le ymlaen llaw ar un o’r dyddiadau sydd ar gael i osgoi cael eich siomi.

Dyddiadau:  

9, 10 Rhagfyr (WEDI GWERTHU MAS)
16, 17 Rhagfyr (WEDI GWERTHU MAS)

Pris: £5 y plentyn / anrheg 
Prisiau mynediad arferol
Rhaid cadw lle ymlaen llaw: Call 02920 590813

Bydd Siôn Corn yn ymweld â ni i roi Nadolig hudol i’ch teulu
Siôn Corn yn cyrraedd Tŷ Dyffryn
Bydd Siôn Corn yn ymweld â ni i roi Nadolig hudol i’ch teulu

Brecwast gyda’r Corachod 

Dyddiadau:  
9 Rhagfyr (WEDI GWERTHU MAS)
10 Rhagfyr (WEDI GWERTHU MAS)
16 Rhagfyr (WEDI GWERTHU MAS)
17 Rhagfyr (WEDI GWERTHU MAS)

Amser: 9am - 10am
Prisiau: £7.95 y plentyn / £10.95 yr oedolyn

Mwynhewch frecwast, chwaraewch gemau a lliwiwch i mewn gyda’r Corachod yng Nghaffi’r Ardd. Bydd te a choffi am ddim i oedolion, ac anrheg i bob plentyn.

Mwynhewch hwyl yr ŵyl 

Dyma gyfle i ddianc rhag prysurdeb digyfaddawd y stryd fawr a rhyfeddu at Dŷ hyfryd Dyffryn â’i goed Nadolig, uchelwydd a goleuadau disglair.

Beth am wneud dymuniad i roi help llaw i fyd natur
Beth am wneud dymuniad i roi help llaw i fyd natur
Beth am wneud dymuniad i roi help llaw i fyd natur

Dewch i chwilio am yr anrheg Nadolig perffaith i’ch anwyliaid yn ein Siop Roddion, a fydd hefyd ar agor tan 7:45pm am ychydig o siopa hwyr ar noson ein cyngerdd Nadolig poblogaidd ar 8 Rhagfyr.