Nadolig yng Ngerddi Dyffryn

Cofleidiwch hwyl yr ŵyl dros y gaeaf a darganfyddwch beth sydd ‘mlaen yng Ngerddi Ddyffryn dros y Nadolig.

Cofleidiwch hwyl yr ŵyl dros y gaeaf a darganfyddwch beth sydd ‘mlaen yng Ngerddi Dyffryn dros y Nadolig.

O Goeden Nadolig...

24 Tachwedd i 6 Ionawr 10am i 4pm

Mae gennym lwybr newydd sbon yn yr ardd y Nadolig hwn. Dewch i weld 12 coeden Nadolig sydd ychydig yn wahanol, wedi’u haddurno i adrodd rhan wahanol o stori Dyffryn. O barotiaid a phlu i dwmpathau o lo a choeden flodau, mae’r rhain yn addurniadau unigryw.

Gweithdy creu torchau

8 Rhagfyr 10.30am i 1pm. Aelodau £35, £45 os nad ydych yn aelod. WEDI GWERTHU ALLAN.

Dangoswch eich ochr greadigol ac ymunwch â’n harbenigwr torchau i greu eich torch Nadolig eich hun. Bydd yr holl ddeiliach, offer ac addurniadau yma i chi.

Yn cynnwys te, coffi a mins peis.

Cwrdd â Siôn Corn

8, 9, 15, 16 Rhagfyr 11am i 3.30pm. WEDI GWERTHU ALLAN.

Dewch â’r plantos i gwrdd â Siôn Corn yn y tŷ, a fydd wedi’i addurno’n hudolus. Bydd y boudoir wedi’i addurno â goleuadau a choed, a bydd pob plentyn yn cael anrheg gan y dyn ei hun.

Cyngerdd y Nadolig gyda Spectrum Singers

15 Rhagfyr 7.30pm. WEDI GWERTHU ALLAN.

Dim ond 10 diwrnod cyn Dydd Nadolig, mwynhewch gyngerdd carolau swynol yn Neuadd Fawr ysblennydd Tŷ Dyffryn, a fydd wedi’i haddurno’n hyfryd. Gyda’ch tocyn cewch wydraid o champagne a mins peis yn ystod yr egwyl. Mwynhewch noson hyfryd, gan ein helpu i gefnogi gwaith adfer Dyffryn hefyd.

Parti gyda’r Corachod

6, 7, 13 a 14 Rhagfyr 4.30pm i 6.30pm. £10.95 y plentyn, oedolion am ddim. WEDI GWERTHU ALLAN.

Ymunwch â ni am barti prynhawn gyda Chorachod Siôn Corn. Mwynhewch fwyd, gemau a cherddoriaeth. Ysgrifennwch lythyr at Siôn Corn a mwynhau holl hwyl yr ŵyl. Bydd te/coffi a mins peis ar gael ar gyfer yr oedolion.