Nadolig yng Ngerddi Dyffryn 2019

Cofleidiwch hwyl yr ŵyl y gaeaf hwn a dysgwch beth sydd ‘mlaen yng Ngerddi Dyffryn dros y ‘Dolig.

O Goeden Nadolig...

16 Tachwedd i 5 Ionawr, 10am i 4pm. Rhaid talu’r pris mynediad arferol. Ar gau 25 a 26 Rhagfyr.

Mae gennym lwybr newydd sbon drwy’r ardd y Nadolig hwn. Dewch i weld 12 coeden Nadolig, wedi’u haddurno i adrodd straeon gwahanol o hanes Dyffryn. O barot a phlu i dalpiau mawr o lo a choeden flodau, mae’r rhain yn addurniadau go anarferol!

Goleuadau’r Gaeaf

18 Rhagfyr i 5 Ionawr, 4pm i 7pm. Rhaid talu’r pris mynediad arferol. Ar gau 25 a 26 Rhagfyr.

Dewch i weld ein gerddi ar eu gorau gyda’n goleuadau. Ymwelwch â ni o 4pm i weld llwybr o oleuadau’n brolio rhai o’n coed prydferthaf. Dewch â thortsh a gwisgwch yn gynnes wrth i chi a’r teulu ddarganfod rhywbeth newydd rownd pob cornel. Bydd y tŷ wedi’i addurno o’r pen i’r gwaelod a bydd ar agor tan 6.30pm.

Mae croeso i gŵn yn y gerddi ar denynnau byr. Dim ond cŵn tywys a ganiateir yn y tŷ a’r caffis.

Cwrdd â Siôn Corn

6, 7, 8, 13, 14, 15 Rhagfyr, 11am i 3.30pm. £8 a’r pris mynediad arferol.

Dewch â’r plantos i brofi noson o hud a lledrith gydag ymweliad gan Siôn Corn yn ein tŷ trawiadol. Bydd y boudoir wedi’i addurno â goleuadau a choed, a bydd pob plentyn yn cael anrheg gan y dyn ei hun.

Cyngerdd y Nadolig gyda Spectrum Singers

7 Rhagfyr, 7.30pm. Oedolion £18, Plant £12

Gyda dim ond 10 diwrnod i fynd tan Ddydd Nadolig, dewch i gael eich ysbrydoli gan ysbryd yr ŵyl gyda chyngerdd carolau yn Neuadd Fawr Tŷ Dyffryn, a fydd wedi’i haddurno’n hyfryd. Mae gwydraid o champagne a mins peis yn ystod yr egwyl wedi’u cynnwys gyda’ch tocyn. Mwynhewch noson i’w chofio, gan ein helpu gyda’n gwaith i adfer Dyffryn hefyd.