Anturiaethau’r gaeaf yng Ngerddi Dyffryn

A boy plays in the natural play area at Dyffryn Gardens

Crëwch atgofion i’w trysori wrth grwydro’r gerddi y gaeaf hwn. Gyda’n llwybrau tymhorol i’ch tywys, mae digon i’w weld wrth i chi gerdded ling-di-long ar hyd ein tiroedd.

Ry’n ni’n gwybod bod y Nadolig yn adeg arbennig o’r flwyddyn yng Ngerddi Dyffryn, ac allwn ni ddim aros i’ch croesawu chi ar gyfer tymor y gaeaf. Dilynwch lwybrau’r gaeaf, gwnewch ychydig o siopa ‘Dolig, neu mwynhewch damaid i dwymo’r galon yng Nghaffi’r Oriel. Bydd y gerddi ar agor bob dydd, ac eithrio 25 a 26 Rhagfyr. 

Fel llawer o elusennau, ry’n ni’n wynebu heriau digynsail oherwydd pandemig y Coronafeirws. Felly, ry’n ni’n canolbwyntio ar gynnig ymweliadau diogel a hwyl dros gyfnod ansicr y gaeaf. O ganlyniad, ry’n ni wedi penderfynu peidio â chynnal digwyddiadau Siôn Corn y tymor hwn. Ry’n ni’n gobeithio yr ymunwch chi â ni i wylio’r gerddi’n trawsnewid gyda’r tymhorau ar yr adeg hudolus hon, a diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth barhaus. 

Llwybr gwyrthiau’r gaeaf Percy, Ceidwad y Parc 

Dyddiad: 4 Rhagfyr – 9 Ionawr, 10am – 4pm

Pris: £2 y tro, a’r pris mynediad arferol

Mae digon i’w wneud dros y gaeaf yn y gerddi yn Nyffryn, felly byddai Percy yn siŵr o groesawu help llaw. Rhowch gynnig ar dasgau a gweithgareddau’r gaeaf o gwmpas y gerddi gydag anifeiliaid bach Percy. Bydd nodyn gan Percy yn eich tywys ar eich taith ac ar ôl i chi orffen bydd gwobr yn barod i chi ei chasglu.

Llwybrau’r gaeaf 

Dyddiad: 4 Rhagfyr – 28 Chwefror, 10am – 4pm 

Pris: Am ddim, ond rhaid talu’r pris mynediad arferol 

Mae llawer yn meddwl bod y gaeaf yn gyfnod digon diflas i’r gerddi, ond mae digon yn mynd ‘mlaen yng Ngerddi Dyffryn. Bydd y llwybr hunan-dywys hwn yn dangos uchafbwyntiau’r tymor i chi. Dysgwch sut mae’r garddwyr yn gweithio i warchod y tiroedd hanesyddol, ceisiwch ddod o hyd i’r blodau bach cynharaf neu dysgwch sut rydym yn annog bioamrywiaeth ar draws y safle. Gyda’r gerddi’n newid wrth i’r wythnosau fynd yn eu blaen, bydd rhywbeth newydd i’w weld ar bob ymweliad.