Paill Pigog II

Cipolwg ar gerflun Dilys, ‘Paill Pigog II’

Cerflunydd: Dilys Jackson, MRBS

Yn rhan o’r un gyfres â’r Ffurf Paill Pigog a ddangoswyd yng Ngardd Fotaneg Cymru a Chanolfan Gelfyddydau Canolbarth Cymru, mae’r darn llachar, gwyrddlas hwn o gelf gan Dilys Jackson yn adlewyrchu tyfiant planhigion yr Ardd, sydd wedi goroesi dros ddegawdau, drwy ryfel a heddwch. 

Mae tri darn llai hefyd yn cael eu harddangos yn ein Tŷ Gwydr; sef Tyfiant Tri-phwynt, Tyfiant Arian, a Ffurf Bychan Romanesco.

" An aspect of pollen that is intriguing to me is that individual pollens are invisible to the naked eye, so their forms exist normally in a sphere invisible to us, in a secret world, and yet through the technology of the electron microscope and the work of sculptors, their nature can be made visible and even tangible."
- Dilys Jackson MRBS