Pentwr Elizabeth Andrews o Bethau i’w Gwneud

Cipolwg ar gerflun Mandy, ‘Pentwr Elizabeth Andrews o Bethau i’w Gwneud’

Cerflunydd: Mandy Lane

Ganwyd Elizabeth Andrews ym Mhenderyn, Rhondda Cynon Taf yn 1882.
Yn ymgyrchydd ar gyfer teuluoedd y glowyr yn Nghwm Rhondda yn 1919, helpodd Elizabeth Andrews i dynnu sylw at ddioddefaint gwragedd y glowyr a’r amodau cymdeithasol gwael fel tai gorlawn, diffyg glanweithdra a’r nifer uchel o blant oedd yn marw yng nghymoedd De Cymru.

Mae cerflun Mandy Lane yn talu teyrnged i’r rheiny a ddioddefodd amodau fel hyn, gan gynnwys y bobl gyfrannodd at dwf Gerddi Dyffryn yn ystod diwedd y 19eg ganrif. 

" My sculptures explore relationships, fragility, power, vulnerability and neglect surrounding the family unit. My work is built upon my personal memories in my childhood. I work in mainly wax for its unstable fragile nature but sometimes casting in bronze. I also use mixed media from objects in my own family home."
- Mandy Lane