Planhigion mis Gorffennaf

Teulu yn mwynhau’r border blodau

Mae llawer o blanhigion diddorol i’w gweld y mis hwn, yn ein gardd wych ar gyfer pob tymor.

Blodau sydd i’w gweld yng Ngorffennaf 

 
  • Cacti yn y tŷ gwydr
  • Mefus yn yr ardd lysiau 
  • Cyrens coch a chyrens duon yn yr ardd lysiau
  • Rhosod yn yr ardd rosynnau
  • Lafant yn y cwrt lafant
  • Blodau’r Cwyros yn yr ardd goed  
  • Lili’r Dydd yn y border blodau 
  • Rhosod dringo yn y border blodau