Yr Haf yng Ngerddi Dyffryn

Visitors speaking sign language in the garden

Mae’r haf yng Ngerddi Dyffryn yn ffrwydrad o liwiau a siapiau, gyda llond lle o blanhigion yn blodeuo, ffrwythau a llysiau. Dyma’r amser gorau i weld y gerddi yn eu gogoniant.

Ein haf Eidalaidd

I ddathlu 110 mlynedd o’r ardd Bompeiaidd, rydym wedi dod â blas ar yr Eidal i’r tŷ a’r gerddi.

Yng ngardd y gegin fe welwch ailgread o ardd lysiau Eidalaidd. Mae’r ardd yn cynnwys sied rhandir Eidalaidd nodweddiadol, ynghyd ag amrywiaeth o lysiau o bob cwr o’r Eidal. Mae’r rhain yn cynnwys winwns, garlleg, ffa cannoli a blodfresych porffor anarferol o Sisili.

Teithiau cerdded y Prif Arddwr

5 Mehefin, 12 Gorffennaf, 16 Awst, 25 Medi. 11am i 12.30pm, £27.50 a’r ffi fynediad arferol

Dewch i weld beth sydd ar ei orau yn y gwanwyn a beth gallwch edrych ‘mlaen i’w weld yn y misoedd i ddod. Dewch i glywed awgrymiadau arbennig a dysgu mwy am brosiectau’r ardd a datblygiad yr ardd restredig Gradd I hon. Ar ôl cerdded yn hamddenol drwy’r gerddi, mwynhewch ginio bwffe yn ein caffi gyda phrydau o ffrwythau, llysiau a pherlysiau o Erddi’r Gegin.

Cwrs celf fotanegol

8 Mehefin, 29 Mehefin, 13 Gorffennaf, 3 Awst, 31 Awst. 10.30 i 4pm, £37.50 yn cynnwys mynediad i’r gerddi

Ymunwch â’r artist Debbie Devauden ar gyfer cwrs celf fotanegol undydd a dysgu sut i ddarlunio eitemau o’n gerddi prydferth. Bydd hi’n eich helpu i weithio ar eich sgiliau ac yn cynnig awgrymiadau ar sut i wneud y mwyaf o’ch gwaith celf.

'Bloom' gan Danielle Sullivan

Gan ddod â’r ardd dan do, bydd Bloom yn symboleiddio harddwch Tŷ Dyffryn – y gorffennol, y presennol a’r dyfodol. Bydd y gosodiad hwn yn cael ei adeiladu yn y fan a’r lle. Gwyliwch y gwaith celf yn tyfu a blodau a deiliach yn cael eu hail-greu i bwysleisio’r cysylltiad rhwng yr awyr agored a’r ystafelloedd. Mae Danielle yn artist papur o dde Cymru. Mae ei gwaith yn archwilio prydferthwch y llyfr mewn degawd sy’n diystyru’r ffurf draddodiadol ar ddarllen; lle mae dyfeisiau digidol yw’r norm.

Bydd Danielle hefyd yn rhedeg cwrs hanner diwrnod lle gallwch ddysgu sut mae gwneud tusw blodau papur i fynd ag ef adref gyda chi.

Adfywio’r ardd

Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf byddwn yn adfywio’r gerddi i’w gwir ogoniant Edwardaidd. Yr haf hwn byddwn yn adfywio blaen y de. Bydd hyn yn cynnwys plannu coed yw cyffredin (mae’n hawdd rheoli dimensiynau’r rhain) yn lle’r coed yw pigfain sydd wedi gordyfu. Byddwn hefyd yn gosod glaswellt newydd ar y lawnt croce ac yn ychwanegu cynlluniau plannu tymhorol. Dysgwch fwy am y prosiect hwn.

Cymerwch olwg ar fwy o’n digwyddiadau.