Prosiect ffynnon Gerddi Dyffryn

Ein nod ar gyfer 2016 yw codi digon o arian i adfer pwll y ffynnon wrth ben y lawnt fawr. Mae angen eich help chi i wneud hyn.

 

Prosiect y ffynnon

Rydyn ni'n lansio ein prosiect codi arian ar gyfer 2016 er mwyn dod o hyd i'r arian i adfer pwll y ffynnon wrth ben y lawnt fawr.

Mae'n ddigon posib bod ymwelwyr blaenorol â'r gerddi wedi sylwi ar y pwll gwag ger llwybr y gwinwydd. Unwaith, roedd y pwll hwn yn ffynnon fawr, hardd y gellid ei gweld o'r tŷ.

Oherwydd gwendid strwythurol y waliau a'r ffaith fod y gwaelod yn colli dŵr, mae'r pwll wedi bod yn wag ers blynyddoedd lawer.

Ein nod ar gyfer 2016 yw treulio'r flwyddyn yn codi arian fel y gallwn ei hadfer i'w gwir ogoniant cyn gynted â phosibl.

Sut gallwch chi helpu?

Dewch i ymweld â ni i brynu llyfr o'n cornel llyfrau ail law, cymerwch ran mewn digwyddiad codi arian, neu rhowch bishyn punt yn un o'n bocsys rhodd.

Rhowch rodd heddiw

I gyfrannu £3 at ein prosiect ffynnon tecstiwch FOUNTAIN i 70123

Mae hwn yn wasanaeth rhodd elusennol. Bydd yn costio £3 i chi, ynghyd â phris un neges ar gyfradd safonol eich rhwydwaith. Bydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cael pob ceiniog o'ch rhodd. Os nad ydych chi’n dymuno i ni gysylltu â chi yn y dyfodol, tecstiwch NOCOMMS NT i 70060. Os hoffech drafod y taliad symudol hwn, ffoniwch 0203 282 7863. Elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif 205846)