Rhoi i gofio yng Ngerddi Dyffryn

Tree Planting in Pembrokeshire

Eisiau nodi genedigaeth plentyn, priodas neu ben-blwydd, neu gofio am rywun rydych chi wedi’i golli? Mae gennym lawer o opsiynau coffaol ar gyfer eich anwyliaid.

Plannwch goeden

Rydym yn plannu cyfres o goed yn yr Ardd Goed yn Nyffryn fel rhan o brosiect adfywio’r ardd. Os hoffech gofio am anwylyd gyda choeden, gallwch ddewis un o’n rhestr.

  • Mae pob coeden yn costio £250 a gallwch brynu faint a fynnwch
  • Bydd gennych nifer o goed i ddewis o’u plith
  • Bydd ein Tyfwr Coed yn dewis rhywle i blannu’r goeden, yn unol â’n cynlluniau adfywio
  • Er nad ydym yn rhoi placiau ar ein coed, gallwch ysgrifennu teyrnged ar ein system monitro planhigion ddigidol, IRIS
  • Byddwch yn cael map coffaol yn dangos lleoliad, cyfeirnod grid a rhywogaeth y goeden
  • Mae’r gwaith plannu’n cael ei wneud yn y gwanwyn, yr hydref a’r gaeaf mewn tywydd braf. Ni allwn blannu planhigyn pan mae’r ddaear wedi rhewi neu’n llawn dŵr. 
  • I drefnu coeden goffaol, e-bostiwch ni am ragor o wybodaeth.

Gwnewch rodd i’n hapêl

Bob blwyddyn rydym yn codi arian ar gyfer prosiect newydd drwy ein hapêl. Gallwch wneud rhodd o unrhyw faint a fydd yn ein helpu i adfer y tŷ a’r gerddi i’w gwir ogoniant. I wneud hyn ewch i dudalen yr apêl.