Tiger Who Came to Tea Exhibition

The Tiger Who Came to Tea at Dyffryn Gardens

I ddathlu 50 mlynedd o lyfr plant bythol boblogaidd Judith Kerr, The Tiger Who Came to Tea, mae arddangosfa deithiol The Tiger Who Came To Tea Seven Stories yn ymweld â Dyffryn.

Mwynhewch de gyda’r teigr yn ein Lolfa mewn ailgread perffaith o gegin glasurol hyfryd Sophie a phorwch drwy adran y plant yn ein siop lyfrau ail-law a’r siop dros dro yn y boudoir, sy’n llawn trîts i deigrod ac yn berffaith ar gyfer eich arian poced! Yna ewch lan stâr i’r ystafell gadwraeth a gwyliwch fideo o Judith yn adrodd straeon ac yn siarad am y darluniau a fydd hefyd ar ddangos.* Cofiwch alw wrth yr orsaf wisgo hefyd a dod o hyd i’ch streipiau teigr eich hun!

Yna ewch tu fas i’r ardd goed i gwblhau Taith y Teigr, sy’n llwybr addysgol. Rydym yn edrych ar fywyd Teigr yn y gwyllt, cyn iddo gwrdd â Sophie. Dysgwch bopeth am deigrod gwyllt a phwysigrwydd cadwraeth i’r boblogaeth fodern o deigrod. Cewch ymarfer rhuo a chwilio am gynffonau teigr yn cuddio yn y coed. Mae’r llwybr yn gorffen wrth ardal chwarae’r Pentwr Pren, sy’n boblogaidd iawn gyda’n hymwelwyr iau! Mae’r ardd goed yn hollol hygyrch, er bod yna rai llethrau a darnau garw. Bydd hefyd angen sgidiau cyfforddus arnoch, neu welîs os yw hi wedi bod yn bwrw lot o law.

Rydym wrth ein bodd o ddod â’r stori plant boblogaidd hon yn fyw – bydd y digwyddiad yn siŵr o greu atgofion teuluol arbennig. Allwn ni ddim aros i’ch croesawu chi i gyd i’n te parti gyda’r teigr!

Cliciwch yma am yr holl ddyddiadau ac amseroedd.

* Mae modd defnyddio’r lifft ar gyfer y rhan o’r digwyddiad sydd i fyny’r grisiau. Fodd bynnag, os bydd tân ni all y lifft gael ei ddefnyddio felly, yn y fath ddigwyddiad annhebygol, byddai’n rhaid i unrhyw un sydd wedi defnyddio’r lifft adael drwy ddefnyddio’r grisiau.

Children playing in the wild play area at Dyffryn Gardens

Byddwch wyllt yng Ngerddi Dyffryn

Byddwch wyllt yng nghanol byd natur a darganfod ein hardal chwarae gwyllt, y Pentwr Pren. Mae digon i ddiddanu plant mawr a bach.

Visitors looking at books

Blwyddyn Les yng Ngerddi Dyffryn

Byddwn yn canolbwyntio ar ein lles dros y 12 mis nesaf, o ailddechrau ein sesiynau Ioga ar y Lawnt poblogaidd i gyflwyno myfyrio a thawelwch pur yn arferion ein tŷ. Dysgwch sut gallwch chi gymryd rhan.

Tŷ Dyffryn yn yr eira

Gwychder y gaeaf yng Ngerddi Dyffryn

Efallai bod y diwrnodau’n fyrrach a’r boreau’n niwlog, ond mae Dyffryn yn ardd i bob tymor, ac mae digon i chi ei ddarganfod a’i fwynhau yma dros fisoedd y gaeaf.