Flower Girl – amser stori gyda Lucy Owen yng Ngerddi Dyffryn

Lucy Owen, Author of Flower Girl at Dyffryn Gardens

Ymunwch â’r awdures Lucy Owen yng Ngardd Theatr Dyffryn dros hanner tymor am ddarlleniad rhyngweithiol o’i llyfr newydd i blant, Flower Girl. Dysgwch am stori Cherry, merch fach a wnaed drwy hud a lledrith gyda blodau coeden hud. Dydd Llun 30 Mai a Dydd Iau 2 Mehefin, 11am-12pm.

Flower Girl

Ymunwch â’r awdures Lucy Owen yng Ngardd Theatr Dyffryn dros hanner tymor am ddarlleniad rhyngweithiol o’i llyfr newydd i blant, Flower Girl. Dysgwch am stori Cherry, merch fach a wnaed drwy hud a lledrith gyda blodau coeden hud. Gyda gwallt mor binc â phetalau a phili-pala anwes o’r enw Bud, mae hi ychydig yn wahanol i bawb arall!

Bydd Lucy hefyd yn llofnodi copïau o Flower Girl wedi’r digwyddiad.

Mae’r digwyddiad hwn am ddim (rhaid talu’r ffi fynediad arferol) a does dim angen archebu. Yn ein barn ni, mae’n fwyaf addas i blant 6-10 oed. Dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael, a chânt eu rhoi ar sail y cyntaf i’r felin ar y dydd. Dydd Llun 30 Mai a Dydd Iau 2 Mehefin, 11am-12pm.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Byddwch yn eistedd ar lawr, fel bod pawb yn gallu gweld beth sy’n mynd ‘mlaen. Dewch â blanced/clustogau ar gyfer eich grŵp.

Children playing in the wild play area at Dyffryn Gardens

Byddwch wyllt yng Ngerddi Dyffryn

Byddwch wyllt yng nghanol byd natur a darganfod ein hardal chwarae gwyllt, y Pentwr Pren. Mae digon i ddiddanu plant mawr a bach.