Ymweliadau grŵp

Tywysydd yn dangos ymwelwyr o amgylch yr ardd.

Mwynhewch wrth ddarganfod y gerddi, weld holl fawredd y tŷ neu grwydro drwy’r ardd goed: Fe wnawn ni’n siŵr fod eich grŵp yn cael diwrnod i’w gofio.

 

Prisiau ar gyfer grwpiau

Mae grwpiau o 15 neu fwy yn talu tâl mynediad is. Mae mynediad am ddim i aelodau o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda’u cerdyn aelodaeth..

Teithiau tywys

Ry’n ni’n cynnig teithiau o gwmpas y gerddi i grwpiau am y pris bargen o £2 y pen; rhaid i deithiau gael eu trefnu o leiaf fis ymlaen llaw ac nid oes gwarant y gallwn eu darparu am mai gwirfoddolwyr sy’n eu cynnig.

Symud o gwmpas 

Mae gennym wasanaeth i archebu cadeiriau olwyn a sgwteri symud cyn i chi gyrraedd, yn ddi-dâl, os oes rhai ar gael ar y pryd.  Weithiau hefyd mae cerbyd cludo, sy’n cael ei yrru gan wirfoddolwr, ar gael rhwng 11am a 4pm. Ond nid oes modd ei archebu ymlaen llaw.

Noder ei bod hi’n hanfodol i bob grŵp archebu lle cyn cyrraedd.

Cysylltwch â ni ar 02920 593328 neu anfonwch e-bost.