Hanner tymor yr hydref yn Ne-ddwyrain Cymru 2018

Mwynhewch y tân gwyllt naturiol gyda ffrwydrad o liw dros hanner tymor yr hydref. Casglwch goncyrs, cerfiwch bwmpenni, dilynwch lwybr iasol a darganfyddwch ddraenogod!

Children enjoying the autumn leaves at Dyffryn Gardens

Hanner tymor yr hydref yng Ngerddi Dyffryn

Rhowch eich welîs ‘mlaen a dechrau anturiaethau’r hydref mewn steil gyda gweithgareddau i’r teulu dros hanner tymor mis Hydref yng Ngerddi Dyffryn

Cerdded drwy ddail yr hydref gyda’r teulu

Hanner tymor mis Hydref yn Nhŷ Tredegar

Mwynhewch liwiau lliwgar Mam Natur dros hanner tymor wrth i ni roi cip i chi ar fywyd cudd y draenog a’ch helpu i roi tic wrth ymyl rhai o’r ‘50 peth’ a pherffeithio eich sgiliau cerfio pwmpen.

Tŷ Crwn y Cymin yn Nhrefynwy, De Cymru

Digwyddiadau iasol yn y Cymin

Dewch â’r teulu ynghyd a dewch i’r Cymin dros hanner tymor am rywfaint o hwyl Calan Gaeaf. Byddwch yn greadigol gydag amrywiaeth o weithgareddau yn y Tŷ Crwn, gan gynnwys creu mwgwd ystlum, neu camwch allan i’r awyr agored am antur iasol a dilyn y llwybr drwy Goedwig Beaulieu. Os nad ydych am gael eich ofni, mae hynny’n ddigon teg, beth am gymryd sedd a mwynhau’r olygfa? Mae’r tiroedd ar agor bob amser.