Hanner tymor yr hydref yn Ne-ddwyrain Cymru 2018

Mwynhewch y tân gwyllt naturiol gyda ffrwydrad o liw dros hanner tymor yr hydref. Casglwch goncyrs, cerfiwch bwmpenni, dilynwch lwybr iasol a darganfyddwch ddraenogod!

Children enjoying the autumn leaves at Dyffryn Gardens

Hanner tymor yr hydref yng Ngerddi Dyffryn

Rhowch eich welîs ‘mlaen a dechrau anturiaethau’r hydref mewn steil gyda gweithgareddau i’r teulu dros hanner tymor mis Hydref yng Ngerddi Dyffryn

Mam a mam-gu yn cario plentyn rhwng bonion coeden

Hanner tymor mis Hydref yn Nhŷ Tredegar

Mwynhewch dro’r tymhorau yn Nhŷ Tredegar wrth i ni edrych ar bopeth mae byd natur yn ei gynnig dros hanner tymor mis Hydref.

Tŷ Crwn y Cymin yn Nhrefynwy, De Cymru

Digwyddiadau iasol yn y Cymin

Dewch â’r teulu ynghyd a dewch i’r Cymin dros hanner tymor am rywfaint o hwyl Calan Gaeaf. Byddwch yn greadigol gydag amrywiaeth o weithgareddau yn y Tŷ Crwn, gan gynnwys creu mwgwd ystlum, neu camwch allan i’r awyr agored am antur iasol a dilyn y llwybr drwy Goedwig Beaulieu. Os nad ydych am gael eich ofni, mae hynny’n ddigon teg, beth am gymryd sedd a mwynhau’r olygfa? Mae’r tiroedd ar agor bob amser.