Hanner tymor yr hydref yn Ne-ddwyrain Cymru 2018

Mwynhewch y tân gwyllt naturiol gyda ffrwydrad o liw dros hanner tymor yr hydref. Casglwch goncyrs, cerfiwch bwmpenni, dilynwch lwybr iasol a darganfyddwch ddraenogod!

Children enjoying the autumn leaves at Dyffryn Gardens

Hanner tymor yr hydref yng Ngerddi Dyffryn

Taniwch eich dychymyg a gwnewch ddraenogod allan o foch coed, crwydrwch y gerddi ar ein llwybr darganfod a rhyfeddwch at liwiau tanbaid ein gerddi.

Mam a phlentyn yn cerdded ar hyd llwybr coedwig hydrefol

Hyfrydwch hydrefol yn Nhŷ Tredegar

Mwynhewch dro’r tymhorau wrth i ni groesawu’r hydref yn Nhŷ Tredegar. Neidiwch i mewn i fyd o ddirgelwch gyda’n llwybr chwedlau, teimlwch y dail yn crensian dan draed a’r oerni yn yr aer ar ein llwybr synhwyrau, neu cysylltwch â’ch ochr greadigol gyda’n gweithdai cerfio pwmpen.

Tŷ Crwn y Cymin yn Nhrefynwy, De Cymru

Digwyddiadau iasol yn y Cymin

Dewch â’r teulu ynghyd a dewch i’r Cymin dros hanner tymor am rywfaint o hwyl Calan Gaeaf. Byddwch yn greadigol gydag amrywiaeth o weithgareddau yn y Tŷ Crwn, gan gynnwys creu mwgwd ystlum, neu camwch allan i’r awyr agored am antur iasol a dilyn y llwybr drwy Goedwig Beaulieu. Os nad ydych am gael eich ofni, mae hynny’n ddigon teg, beth am gymryd sedd a mwynhau’r olygfa? Mae’r tiroedd ar agor bob amser.