Apêl Eryri 2017

Cerddwyr yn Nyffryn Ogwen, Eryri

Mae ceidwaid Eryri yn gweithio’n ddi-baid i gynnal y llwybrau. Ac ar ôl cwblhau arolwg trwyadl o gyflwr y rhwydwaith yn ddiweddar mae angen eich help chi arnyn nhw er mwyn dechrau gwneud gwaith brys i drwsio dwy filltir a hanner o lwybrau troed.

Trwsio Eryri

Cyfrannwch

Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn drwsio rhai o lwybrau pwysicaf Eryri sydd bellach mewn cyflwr difrifol. A wnewch chi gefnogi’r apêl hon, os gwelwch yn dda, er mwyn gwarchod Eryri – i bawb, am byth

Chwilen yr Wyddfa

Mae bywyd gwyllt Eryri yn crefu am eich cefnogaeth 

Mae tirwedd anhygoel Eryri yn gartref i fywyd gwyllt sydd ymhlith y mwyaf amrywiol a rhyfeddol yn y DU. I’r miloedd o bobl sy’n ymweld bob blwyddyn, y planhigion a’r anifeiliaid sy’n byw ar y llethrau creigiog ac yn y dyffrynnoedd tawel a’r afonydd disglair sy’n creu golygfeydd ac awyrgylch mor arbennig.

Fideo

Llwybrau bregus Eryri

Mae Eryri yn ardal ryfeddol o gefn gwlad. A wnewch chi ein helpu ni i atgyweirio ei llwybrau bregus, er lles byd natur ac ymwelwyr y dyfodol?

Cyfrannwch

Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn drwsio rhai o lwybrau pwysicaf Eryri sydd bellach mewn cyflwr difrifol. A wnewch chi gefnogi’r apêl hon, os gwelwch yn dda, er mwyn gwarchod Eryri – i bawb, am byth