Gobaith bydd rhoddion yn llifo i achub ffynhonnau gwych ein gerddi

Dŵr yn diferu o ffynnon ar y Lawnt Fawr yng Ngerddi Dyffryn

Dyffryn Gardens, in the Vale of Glamorgan, and Bodnant Garden, near Conwy, have both launched fountain fundraising appeals, to restore the focal points of their formal Edwardian beds and borders. Mae Gerddi Dyffryn, ym Mro Morgannwg, a Gerddi Bodnant, ger Conwy, wedi lansio dwy apêl ar gyfer eu ffynhonnau, i adfer yr addurniadau hyn sy’n ganolbwynt i’w gwelyau blodau ffurfiol, Edwardaidd.

Mae pwll dŵr y ffynnon yn Nyffryn wedi ei ddifrodi ac yn gorwedd yn wag ers blynyddoedd, ac mae’r tîm am weld adfer yr addurn arbennig hwn nôl i’w hen ogoniant. Amcangyfrifir mai tua £75,000 fydd cost y cynllun, a’r gobaith yw y gellir codi hanner yr arian drwy roddion. Yng Ngerddi Bodnant mae angen tua £50,000 er mwyn rhoi ffynnon newydd yn lle’r un sydd wedi dadfeilio ar y Teras Croquet. Mae’r ddau safle yn gobeithio y bydd lansio’r ddwy apêl eleni yn galluogi’r gwaith cadwraethol, sydd yn fawr ei angen, i ddechrau yn 2017.


Adeiladwyd plasty mawreddog Tŷ Dyffryn rhwng 1893–94 ar gyfer un o feistri’r diwydiant glo, John Cory. Cynlluniwyd y gerddi 55 erw gan Thomas Mawson, ac fe’u lluniwyd yn 1906. Mae’r gerddi yn cynnwys casgliad o ystafelloedd clyd, gan gynnwys gardd rosod, gardd yn arddull Pompeii a Lawnt Fawr gyda chamlas hir a ffynnon yn torri drwyddi.


Dywed Chris Flynn, prif arddwr Dyffryn: “Dylai’r ffynnon fod yn olygfa fawreddog i’w gweld yng nghanol y lawnt fawr; ond yn lle hynny’r cyfan sydd yno yw twll concrid, siomedig. Wrth edrych ar ffotograffau rydym ni’n gallu gweld bod unwaith un ffrwd uchel yng nghanol y ffynnon a nifer o ffrydiau llai o’i hamgylch ar y tu allan. Hefyd roedd hi’n arfer bod yn llawn o wahanol fathau o lili’r dŵr.”

Rhowch rodd i'n helpu i adfer y ffynnon
Y ffynnon yng Ngerddi Dyffryn
Rhowch rodd i'n helpu i adfer y ffynnon

Mae’r ffynnon Baróc, fu unwaith yn llawn ysblander yng Ngerddi Bodnant, yn sefyll ar y Teras Croquet sef un o bump teras Eidalaidd a gynlluniwyd gan y perchennog Henry Duncan McLaren rhwng 1904-1914. Credir bod y ffynnon yn dyddio nôl i tua 1700 ac wedi ei llunio gan y cerflunydd Ffrengig Bouchardon, ac fe ddaeth i Fodnant yn 1940.

Mae’r cynllun cymhleth sydd arni, o ddolffiniaid, pysgod a duwiesau ar gragen fylchog gyda thonnau o’u hamgylch, wedi treulio bron yn llwyr dros y blynyddoedd ac mae’r tîm am greu ffynnon newydd sbon yn seiliedig ar yr hen gynllun. Y cam cyntaf fydd gwneud model wrth raddfa, tua 50-60cm o faint, allan o glai. Ar sail hyn gellir wedyn creu fersiwn maint llawn o garreg, a fydd yn costio tua £2,000.

Bydd yr holl arian a gesglir drwy werthu tocynnau raffl yn y gerddi yn mynd tuag at y gost gyntaf hon. Mae’r garddwyr hefyd yn brysur yn casglu’r darnau arian sydd wedi eu taflu i mewn i byllau niferus Bodnant i wneud dymuniad, er mwyn eu rhoi tuag at yr achos.

Er mwyn cael gwybod sut allwch chi gefnogi Apêl Dyffryn ewch at:  https://www.nationaltrust.org.uk/dyffryn-gardens/features/dyffryn-gardens-fountain-project ac am ragor o wybodaeth am apêl Gardd Bodnant ewch at:  https://bodnantgarden.wordpress.com/2016/02/26/polishing-perfection

Y garddwr David Green yn casglu’r darnau arian ‘gwneud dymuniad’ a daflwyd i ffynnon y Teras Croquet yng Ngerddi Bodnant, fydd yn mynd tuag at addurn dŵr newydd yn lle’r un sydd wedi dadfeilio
Garddwr yn sefyll mewn pwll yn dal darnau arian a godwyd o’r ffynnon
Y garddwr David Green yn casglu’r darnau arian ‘gwneud dymuniad’ a daflwyd i ffynnon y Teras Croquet yng Ngerddi Bodnant, fydd yn mynd tuag at addurn dŵr newydd yn lle’r un sydd wedi dadfeilio
Rhowch rodd i'n helpu i adfer y ffynnon
Y ffynnon yng Ngerddi Dyffryn
Rhowch rodd i'n helpu i adfer y ffynnon