Gerddi Dyffryn

Important notice -

We’re reopening our gardens, Gallery Café, Shop & Log Stack from 9th Nov Under Welsh Government legislation our places are only open to Wales residents and to groups of four or less (excluding children below 11) unless they are in the same household

Please book ahead before visiting Check availability
Gerddi Dyffryn

Digwyddiadau

Upcoming events

Timed entry to Dyffryn Gardens (23 Nov - 29 Nov)

Fri 27 Nov 2020
09:00-09:30
Book your timed entry to visit Dyffryn Gardens

Timed entry to Dyffryn Gardens (30 Nov - 6 Dec)

Mon 30 Nov 2020
09:00-09:30
Book your timed entry to visit Dyffryn Gardens
Gerddi Dyffryn

Pethau i'w gwneud a'u gweld

A pond and surrounds in frost

Ymweld â Dyffryn – beth sydd angen i chi wybod 

Bydd eich ymweliad wedi newid ers y tro diwethaf i chi fod yma. Dysgwch pa rannau o’r ardd sydd ar agor a sut y byddwn yn sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel a hwyliog.

Gerddi Dyffryn

Bwyta a siopa

Woman holding takeaway hot drink

Pa luniaeth sydd ar gael?

Mae caffi'r Oriel ar agor rhwng 9.30am a 3.30pm ac yn gweini dewis cyfyngedig o ddiodydd, cacennau a brechdanau parod i fynd i ffwrdd yn unig. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys: cau ein hardaloedd eistedd, sgriniau wrth ein tiliau, a llwybrau wedi'u marcio. Byddwn hefyd yn derbyn taliadau cerdyn yn unig. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ac yn gwybod y byddwch yn ein cefnogi i wneud eich ymweliad yn brofiad diogel i bawb.

Gerddi Dyffryn

Ein gwaith

Tree Planting in Pembrokeshire

Rhoi i gofio yng Ngerddi Dyffryn 

Nodwch enedigaeth, priodas, pen-blwydd neu farwolaeth un o’ch anwyliaid gyda ni yn Nyffryn.

Gerddi Dyffryn

Hanes

Gerddi Dyffryn

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Gerddi Dyffryn yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.