Gerddi Dyffryn

Important notice -

To avoid disappointment please book your visit to Dyffryn in advance, especially at busier times such as weekends and bank holidays. If you do not book we cannot guarantee admission.

Please book ahead before visiting Check availability
Gerddi Dyffryn

Digwyddiadau

Archebwch ymlaen llaw 

Ry’n ni’n edrych ‘mlaen yn fawr i’ch croesawu chi’n ôl. Bydd angen i chi archebu eich tocynnau ymlaen llaw, cyn eich ymweliad. Gall aelodau archebu am ddim tra bydd angen i bawb arall dalu. Bydd yn rhaid i ni wrthod mynediad i bobl sydd heb archebu. Byddwn ni’n rhyddhau tocynnau newydd bob dydd Gwener. Mae caffi'r Oriel ar agor ac yn gweini dewis cyfyngedig o fwyd a diod i fynd i ffwrdd yn unig. Bydd toiledau ar agor yn y gerddi ac yn yr allanfa newydd. Mae'r tŷ ar gau.

Upcoming events

Timed entry to Dyffryn Gardens (14 Sept - 20 Sept)

Sat 19 Sep 2020
10:00-10:30
Book your timed entry to Dyffryn Gardens.

Timed entry to Dyffryn Gardens (21 Sept - 27 Sept)

Mon 21 Sep 2020
10:00-10:30
Book your timed entry to Dyffryn Gardens.
Gerddi Dyffryn

Pethau i'w gwneud a'u gweld

A child splashing in puddles outside Dyffryn House

Ymweld â Dyffryn – beth sydd angen i chi wybod 

Bydd eich ymweliad wedi newid ers y tro diwethaf i chi fod yma. Dysgwch pa rannau o’r ardd sydd ar agor a sut y byddwn yn sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel a hwyliog.

Gerddi Dyffryn

Bwyta

Woman holding takeaway hot drink

Pa luniaeth sydd ar gael?

Mae caffi'r Oriel ar agor rhwng 10am a 6pm ac yn gweini dewis cyfyngedig o ddiodydd, cacennau a brechdanau parod i fynd i ffwrdd yn unig. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys: cau ein hardaloedd eistedd, sgriniau wrth ein tiliau, a llwybrau wedi'u marcio. Byddwn hefyd yn derbyn taliadau cerdyn yn unig. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ac yn gwybod y byddwch yn ein cefnogi i wneud eich ymweliad yn brofiad diogel i bawb.

Gerddi Dyffryn

Ein gwaith

Gerddi Dyffryn

Hanes

Gerddi Dyffryn

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Gerddi Dyffryn yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.