Gerddi Dyffryn

The fountain pool in summer with the house in the distance

Important notice -

The garden, shop and tea-room are open. The house remains closed. Please follow Welsh Government Regulations.

Gerddi Dyffryn

Pethau i'w gwneud a'u gweld

Beth sydd ar agor?

Mae'r gerddi, siop a’r caffi (tecawê yn unig) ar agor. Er mwyn osgoi cael eich siomi, archebwch ymlaen llaw. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru pan fyddant yn ymweld. Mae'r tŷ yn parhau ar gau. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.

Gerddi Dyffryn

Digwyddiadau

Upcoming events

Sorry, there are no upcoming events at this place.

A child jumping over logs in the wild play area

Ymweld â Dyffryn – beth sydd angen i chi wybod 

Mae'r gerddi, siop a’r caffi ar agor. Er mwyn osgoi cael eich siomi, archebwch ymlaen llaw. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru pan fyddant yn ymweld. Mae'r tŷ yn parhau ar gau.

Gerddi Dyffryn

Ein gwaith

Tree Planting in Pembrokeshire

Rhoi i gofio yng Ngerddi Dyffryn 

Nodwch enedigaeth, priodas, pen-blwydd neu farwolaeth un o’ch anwyliaid gyda ni yn Nyffryn.

Gerddi Dyffryn

Hanes

Gerddi Dyffryn

Celf a chasgliadau

Ein casgliadau

Mae Gerddi Dyffryn yn llawn creiriau a gwaith celf anhygoel. Dewch i ddarganfod mwy amdanyn nhw ar wefan Casgliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.