Digwyddiadau yn Eryri a Llŷn

Ymunwch â ni ynghanol bryniau Eryri neu ar hyd arfordir Llŷn lle bydd digwyddiadau gwych ar gyfer y teulu cyfan.

Oak leaves on a branch

Diweddariad pwysig ar ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru 

Mae deddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru ynghylch a Hawliau Tramwy a Mynediad bellach wedi dod i rym. Gallwch ddarllen mwy am hyn yma. Gwiriwch yn ôl am ddiweddariadau a gwybodaeth am ba lefydd sydd wedi cael eu heffeithio.

Porth y Swnt Visitor Centre at Aberdaron

Porth y Swnt  

Os ydych yn chwilio am weithgareddau llawn hwyl i'r teulu edrychwch ar ein rhaglen 50 o bethau sy'n rhedeg yn ystod y gwyliau.

Plentyn yn rhedeg drwy ardd Plas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn

Plas yn Rhiw 

Dewch i ddarganfod ein calendr o ddigwyddiadau tymhorol ym Mhlas yn Rhiw. O arddangosfeydd disglair y lili wen fach i lwybrau natur y Pasg a'r hydref.

Ranger led activities at Llanbedrog beach, Llŷn Peninsula

Traeth Llanbedrog  

Mae gennym nifer o ddiwrnodau hwyl ar y traeth yn Llanbedrog drwy gydol yr haf, gyda gweithgareddau yn amrywio o ymarfer eich sgiliau goroesi i'ch sgiliau adeiladu cestyll tywod.

Porthor, Llŷn

Porthor  

Diwrnodau hwyl gyda gweithgareddau sy'n cynnwys sesiynau blasu caiacio neu padlfyrddio, pêl-droed ar y traeth a chystadlaethau castell tywod.

Golygfa o bentref pysgota Porthdinllaen

Porthdinllaen 

Ymunwch â ni ym Mhorthdinllaen ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau gwych. Mwynhewch ddanteithion lleol yn Blas y Môr, ymuno â'r gystadleuaeth cestyll tywod yn ein diwrnod o hwyl neu roi cynnig ar ein gweithgareddau 50 peth.

Grwp yn caiacio

Ffoi i’r tonnau yn Aberdaron

Yn anffodus oherwydd y sefyllfa bresennol hefo Covid-19 ni fydd ein sesiynau caiacio yn Aberdaron yn rhedeg yn 2020.

Paddleboard at Porthdinllaen

Padlfyrddio ym Mhorthdinllaen

Yn anffodus oherwydd y sefyllfa bresennol hefo Covid-19 ni fydd ein sesiynau padlfyrddio ym Mhorthdinllaen yn rhedeg yn 2020.

Adventure pack in Beddgelert, Snowdonia

Pecyn antur

Ewch i nol pecyn antur a chrwydro ar hyd arfordir a chefn gwlad fel teulu. Maent ar gael i’w llogi am ddim ym Mhorthor, Llanbedrog, Porthdinllaen, Porth y Swnt neu Tŷ Isaf (Beddgelert).