Digwyddiadau yn Eryri a Llŷn

Ymunwch â ni ynghanol bryniau Eryri neu ar hyd arfordir Llŷn lle bydd digwyddiadau gwych ar gyfer y teulu cyfan.

Brown crab caught by fisherman Steve Harrison in Llyn Peninsula, Wales

Blas y Môr Aberdaron 

Rhywbeth i'r teulu i gyd, o stondinau cynnyrch lleol ac arddangosiadau coginio i fynd mewn caiac a gweithgareddau plant.

Child climbing a tree at Crom, County Fermanagh

50 o bethau Plas yn Rhiw 

Rhowch gynnig ar wneud rhai o’ch 50 o bethau i'w gwneud cyn eich bod yn 11 ¾ ym Mhlas yn Rhiw yr haf hwn.

Green woodworking at Footprint Cumbria

Sgiliau traddodiadol yn Tŷ Mawr Wybrnant 

Camwch yn ôl mewn amser a darganfod tŷ fferm o’r 16eg ganrif sy’n dod yn fyw drwy gyfres o weithdai sgiliau traddodiadol.

Child in the relay race at Porthor fun day

Diwrnod hwyl ar y traeth Porthor 

Ymunwch â ni ar draeth Porthor am ddiwrnod yn llawn gweithgareddau hwylus. Rydym yn cynnal sesiynau caiacio neu padlfyrddio, pêl droed ar y traeth, cystadleuaeth adeiladu cestyll tywod, archwilio’r pyllau creigiog a llawer mwy.

Traeth Llanbedrog, Penrhyn Llŷn, Gwynedd

Diwrnod hwyl ar y traeth Llanbedrog  

Ymunwch â ni ar draeth Llanbedrog am ddiwrnod yn llawn gweithgareddau hwylus. Rydym yn cynnal sesiynau caiacio neu padlfyrddio, pêl droed ar y traeth, cystadleuaeth adeiladu cestyll tywod, archwilio’r pyllau creigiog a llawer mwy..

Caiacio ar draeth Aberdaron, Penrhyn Llŷn

Ffoi i’r tonnau yn Aberdaron

Beth am weld yr arfordir o safbwynt gwahanol trwy roi cynnig ar weithgaredd antur newydd?

Padlfyrddiwr ym Mhorthdinllaen, Pen Llŷn

Padlfyrddio ym Mhorthdinllaen

Dewch i Borthdinllaen dros Sulgwyn y gwyliau'r haf i roi cynnig ar badlfyrddio’n sefyll ar eich bwrdd. Padlwch dros y morwellt tra’n mwynhau’r olygfa dros y traeth bendigedig yma yn Llŷn.

Adventure pack in Beddgelert, Snowdonia

Pecyn antur

Ewch i nol pecyn antur a chrwydro ar hyd arfordir a chefn gwlad fel teulu. Maent ar gael i’w llogi am ddim ym Mhorthor, Llanbedrog neu Tŷ Isaf (Beddgelert).