Arhoswch â ni yn Eryri

Mae Eryri’n enwog am ei golygfeydd mynydd dramatig gyda llynnoedd niferus a chopaon creigiog, aruthrol. Ond mae Gogledd Cymru hefyd yn cynnig cefn gwlad sy’n rhyfeddol o amrywiol, o harddwch Dyffryn Conwy i heddwch Ynys Môn. Gall un o’n bythynnod gwyliau gynnig canolfan berffaith ar gyfer darganfod y rhan arbennig hon o Gymru.

Bwthyn Dyffryn Mymbyr yn Eryri

Bwthyn Dyffryn Mymbyr

Ychydig y tu allan i Gapel Curig, mae Dyffryn Mymbyr yn fwthyn rhestredig o’r 16eg ganrif wedi’i addasu a’i adfer gyda golygfeydd anhygoel. Lleolir y bwthyn ar fferm weithiol yn yr ucheldir. Mae’n leoliad y llyfr eiconig I bought a Mountain. Mae hon yn hanes glasurol o fywyd mewn fferm yn ucheldir Cymru rhwng y ddau ryfel byd gan Thomas Firbank.

Ystafell ddwbl Tŷ Fferm Dyffryn Mymbyr

Ffermdy Dyffryn Mymbyr

Ffermdy Fictorianaidd wedi’i adfer mewn lleoliad anhygoel yng nghanol Eryri. Mae golygfeydd syfrdanol o’r mynyddoedd oddi yma gan gynnwys Pedol yr Wyddfa a Moel Siabod. Wedi’i adeiladu yn gynnar yn y 19eg ganrif fel rhan o Ystâd Penrhyn, mae’r ffermdy ar fferm weithiol yn yr ucheldir. Cynhesir hi gan system wresogi pelenni pren carbon isel arloesol.

Egryn ger y Bermo, Gwynedd

Bwthyn Egryn

Wedi’i osod o fewn Eryri, gyda threfi arfordirol Abermaw a Harlech heb fod ym mhell a Phenrhyn Llŷn o fewn pellter gyrru rhwydd, mae Egryn yn lle perffaith i aros os ydych am archwilio a mwynhau prydferthwch naturiol Gogledd Cymru.

Foel Gopyn in Ysbyty Ifan

Bwthyn Foel Gopyn 

Saif y bwthyn cyn-giper, ynysig a diddorol hwn yn Ystâd Ysbyty Ifan, wyth milltir i’r de-ddwyrain o Fetws y Coed ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Gwernouau cottage on the Ysbyty Estate

Bwthyn Gwernouau 

Mae’r bwthyn deniadol hwn yn rhan o fferm weithiol ar Ystâd Ysbyty Ifan. Oddi ar lwybr sathredig saif Bwthyn Gwernouau ond dwy filltir yn unig o Ysbyty Ifan.

Siloam cottage on the Ysbyty Estate

Bwthyn 2 a 3 Siloam  

Mae’r ddau fwthyn wedi’u gosod mewn teras gwledig traddodiadol Gymreig ar lôn dawel ar Ystâd Ysbyty Ifan. Dafliad carreg mae un o olygfeydd mwyaf trawiadol o Eryri.

Y tu mewn i fwthyn Braich Melyn, ger Dolgellau, Eryri

Braich Melyn

Wedi’i leoli ar fferm fynydd gweithiol gerllaw Dolgellau, mae gan Fferm Dolobran olygfeydd trawiadol ar draws y dyffryn. Mae’r bwthyn cerrig hyfryd a chroesawgar hwn, sy’n dyddio o’r ail ganrif ar bymtheg gyda ysguboriau yn sownd iddo o ddiddordeb hanesyddol mawr ac mae ganddo nifer o nodweddion traddodiadol deniadol.

Y Chalet yn Hafod y Llan ger Beddgelert, Eryri

Y Chalet

Mae’r Chalet wedi’i leoli yng ngolygfeydd ysblennydd Hafod y Llan ac mae’n cynnig yr encil cysurus orau i ddau. Wedi’i leoli yng nghoetir mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, mae’n lleoliad sy’n ddihangfa wych oddi wrth y cyfan, ond gyda phob cysur. Mae’r Chalet yn safle perffaith i gerddwyr ac ar gyfer crwydro Eryri.

Fron Dirion ger Dolgellau, Gwynedd

Fron Dirion

Bwthyn diarffordd o’r 18fed ganrif yw Bron Dirion, mae wedi’i leoli ar fferm fynyddig weithiol gerllaw Dolgellau. Mae yna ardd amgaeedig a golygfeydd hyfryd i fyny’r dyffryn. Yn y 1950au a’r 1960au roedd yn cael ei ddefnyddio fel llety ar gyfer tripiau pysgota; gellir gweld llun o frithyll ar y wal wrth i chi fynd i mewn i’r bwthyn.

Y lolfa yn Hen Dŷ, Hafod y Llan

Bwthyn Hen Dy

Wedi’i leoli ar odre goediog Eryri mae’r bwthyn yn meddu golygfeydd trawiadol dros dir amaeth a thu hwnt. Mae dechreuad llwybr Watkin, un o’r teithiau i fyny Eryri 5 munud yn unig o’r drws. Mae’r bwthyn cyfforddus hwn yn encil gwych ar ôl diwrnod yn gwylio adar, cerdded neu ddarganfod yr hyn sydd gan Ogledd Cymru i’w gynnig.

Ystafell wely ddwbl Nant Las, ger Dolgellau, Eryri

Bwthyn Nant Las

Bwthyn dymunol gyda chynllun hynod, y lle delfrydol ar gyfer gwyliau rhamantus. Wedi’i adeiladu o goed yn bennaf, cafodd ei adeiladu yn y bedwaredd ar bymtheg ganrif fel arsyllfa, a oedd yn gartref i delesgop ar gyfer Neuadd Dolmelynllyn gerllaw.

Inside Hendre Isaf bunkhouse near Betws y Coed

Tŷ bynciau Hendre Isaf, Eryri 

Adeilad fferm 400 mlwydd oed wedi’i addasu yw Tŷ bynciau Hendre Isaf wedi’i leoli mewn cornel heddychol ond rhwydd ei gyrraedd ym Mharc Cenedlaethol Eryri.