Mannau gorau Eryri i grwydro yn y gaeaf

Mae ar bawb angen byd natur, yn enwedig yn y gaeaf. Er y gallwn gael ein temtio i guddio yn y tŷ tan y gwanwyn, gall mynd am dro wneud y byd o les i ni gan ein hadfywio a’n bywiogi. Dyma i chi ddewis o fannau difyr i fynd am dro i gael dôs o fyd natur dros y gaeaf…

Wooden bench situated along the river, with bare trees eitherside on a sunny day in Beddgelert, Gwynedd
Llwybr cerdded

Crwydro’n hamddenol ar lan yr afon 

Fyddwch chi ddim yr un un ar ôl tro byr ym Meddgelert â sŵn afon Glaslyn yn byrlymu yn y cefndir. Mae ambell i fainc ar y llwybr gwastad, hygyrch, milltir o hyd ar lan yr afon, felly cymerwch hoe i wylio a gwrando ar yr afon yn llifo heibio. Mae cysgodion cywrain y coed noeth ar y lan yn werth eu gweld yn y gaeaf. Delfrydol ar ddiwrnod oer, heulog.

Llyn Idwal a’r Garn ag eira ar ei chopa
Llwybr cerdded

Golygfeydd ysblennydd o’r mynyddoedd 

Ewch draw i Gwm Idwal, Gwarchodfa Natur Genedlaethol gyntaf Cymru i weld enghraifft berffaith o lyn rhewlifol. Mae’n arbennig o drawiadol pan fydd caen o eira ar gopaon y mynyddoedd ysgythrog sy'n amgylchynu’r llyn. Mae dringwyr rhew wrth eu bodd yma ond gall y llwybr at y llyn fod yn beryglus iawn mewn tywydd rhewllyd. Gwiriwch y tywydd cyn cychwyn a dod â dillad ac offer addas ar gyfer y mynyddoedd. Mae’n llwybr poblogaidd ac mae’n debygol na chewch y lle i chi’ch hunan, ond mae’r golygfeydd yn ysblennydd.

White water of Gamlan river running high, through woodland with bare trees at Dolmelynllyn, Ganllwyd
Llwybr cerdded

Pell o bob man 

Mae golwg hudolus ar y goedwig law Geltaidd hon ar fore rhewllyd, gyda charpedi o fwsoglau a bryoffytau’n sgleinio’n loyw. Gan fod nifer o lwybrau wedi’u marcio yn y Warchodfa Natur Genedlaethol hon, mae’n hawdd dianc i ran ddiarffordd o Eryri. Os dewch ar ôl cyfnod o law trwm, cewch y profiad cyffrous o wylio’r dŵr yn taranu dros y Rhaeadr Ddu. Os yw’n rhewi, gallech hyd yn oed weld y rhaeadr wedi rhewi’n stond. Beth bynnag yw’r tywydd, lapiwch yn gynnes a byddwch yn ofalus ar y llwybrau anwastad.

View from the top of Dinas Oleu, with gorse in the foreground and Barmouth beach and sea below
Llwybr cerdded

Cyfle i adfywio 

Mae’r tro byr ond serth hwn yn siŵr o’ch cynhesu ar ddiwrnod oer o aeaf. Mentrwch i fyny i gopa Dinas Oleu, uwchlaw'r Bermo, ac fe gewch fwynhau golygfeydd trawiadol o‘r glannau. Cewch gysgodi rhag y gwyntoedd cras neu ymlacio wrth wylio’r tonnau gwyllt mewn cysgodfan gerrig.