Gardd Plas yn Rhiw yn y gwanwyn

Llifon Jones, Head Gardener Llifon Jones Head Gardener
Pink flowers at Plas yn Rhiw

Mae gardd Plas yn Rhiw, sydd ar lethr uwchlaw Bae Ceredigion, yn deffro’n fôr o liw i sŵn trydar adar y gwanwyn.

Gwelwyd arwyddion cynnar y gwanwyn eisoes wrth i gennin Pedr ‘February gold’ ymddangos ddechrau Ionawr, gyda môr o eirlysiau’n dynn wrth eu sodlau yn yr ardd a’r coetir.  Bydd cennin Pedr o bob math yn disgleirio trwy’r gwanwyn gan gyhoeddi bod blwyddyn arall liwgar a llachar ar ei ffordd.

Yr Yr Ardd

Cewch eich croesawu i’r ardd gan Gamelias prydferth fel ‘Citation’, ‘Lady Clare’ a ‘Cornish Snow’; blodau cynnar Rhododendron ‘Cornish Red’ a gwahanol fathau o Fagnolia fel y ‘Campbellii’, y ‘Kobus’ a’r ‘Stellata’.

Bydd yr ardd yn llawn persawrau – sawr fanila yr asara dail bocs (dail sgleiniog tywyll a blodyn melyn dwys), yr Asalea pontica melyn ag arogl gwyddfid, a blodau porffor-binc a gwyn persawrus iawn y  Daphne Bholua.

Tua diwedd y gwanwyn, bydd y wisteria dringo ar ei orau’n gorchuddio’r hen gytiau; a bydd yn werth gweld y planhigyn anghyffredin ‘Berberis valdiviana’ a’i flodau crog lliw aur a’r ‘Euphorbia mellifera’ a’i arogl mêl a fydd yn berwi o beillwyr. Bydd sawr cyson y ‘Corylopsis sinensis’ neu gollen y gaeaf yn llenwi’r ardd trwy gydol mis Ebrill.

Ymhlith y trysorau blodeuol mae ‘Chrysosplenium macrophyllum’ â’i bennau blodau gwyn del, clystyrau mawr sefydlog o grafanc yr arth yn amrywio o borffor dwfn i wyn pur, a llu o diwlipau.

Y parcdir a’r tu hwnt

Mae’n werth dod yma yn y gwanwyn i weld clychau’r gog a’u ‘hen lesmeiriol baent’ yn garped ar lawr y goedwig, a’r briallu melyn yn sgleinio yma a thraw.

Daw bywyd newydd i’r berllan tua diwedd Ebrill neu Fai, gyda dros 130 o goed yn blodeuo. Bydd y tir glas yn ddiddorol hefyd, gyda thegeirianau brych, pys y ceirw a blodau’r llefrith. Mae’r gog yn dod i Blas yn Rhiw ar ei thro ac mae pobl wedi’i gweld a’i chlywed yma dros y blynyddoedd diwethaf.