Taith forol Porthdinllaen ar Benrhyn Llŷn

Llwybr cerdded

Ar y daith hon cewch olygfeydd hyfryd i bob cyfeiriad wrth i chi ddilyn y llwybr ar hyd pentir sy’n hafan ragorol i fywyd gwyllt.

Pentref pysgota nefolaidd Porthdinllaen

Map

Map route for Porthdinllaen marine walk on the Llyn Peninsula

Dechrau:

Maes parcio ym Morfa Nefyn, cyf grid: SH281406

1

Ewch i ben draw'r maes parcio, lle cewch olygfeydd gwych ar draws y bae i gyfeiriad Pistyll a Threfor. Safai gwaith brics ar y safle hwn am 40 mlynedd; daeth i ben yn 1906. Ewch ymlaen i lawr i’r traeth. Ar y trai gallwch weld gweddillion jeti’r gwaith brics.

2

Trowch i’r chwith at y tywod a dilynwch y traeth am oddeutu hanner milltir (0.8km) nes dod at amddiffynfeydd môr heb eu gorffen. Adeiladwyd y rhain gan y teulu Matthews, perchnogion Stad Cefn Amwlch. Daeth y project i ben pan gychwynnodd y rhyfel yn 1914.

3

Ewch ymlaen ar hyd y tywod nes cyrraedd tafod o dir sy’n gwthio allan i’r traeth. Defnyddiwyd y safle hwn ar gyfer adeiladu llongau yn yr 1830au a’r 40au, pan oedd diwydiant llechi Caernarfon yn ei anterth.

Darllen mwy

4

Ewch ymlaen o amgylch y pentir tuag at bentref bach Porthdinllaen a thafarn amlwg Tŷ Coch. Y bwriad gwreiddiol oedd creu porthladd pwysig ym Mhorthdinllaen, gyda’r Whitehall (yr adeilad mawr cyn Tŷ Coch) fel gwesty. Mae’r Tŷ Coch ei hun wedi bod yn dafarn boblogaidd ers bron i ddwy ganrif.

Darllen mwy

5

Wrth i chi gerdded o flaen Tŷ Coch edrychwch ar hyd llinell y llanw am wellt y gamlas wedi ei olchi i’r traeth.

Darllen mwy

6

Ewch ymlaen heibio Caban Griff (man gwybodaeth bach) ar hyd y llwybr troed sy’n arwain ar draws y creigiau. Edrychwch yn y pyllau creigiog wrth fynd heibio, a chwiliwch am forloi llwyd, sy’n chwilio am bysgod ar hyd y rhan hon o’r arfordir.

7

Dringwch y llethr serth heibio gorsaf y bad achub ac i’r cwrs golff. O’r fan hon cewch olygfa wych ar draws y bae.

8

Dilynwch y trac yn ôl dros y cwrs golff tuag at y tir mawr. Wedi i chi gyrraedd prif adeilad y cwrs golff, ewch ymlaen drwy faes parcio’r cwrs golff yn ôl tuag at Forfa Nefyn. Trowch i’r chwith i faes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol lle cychwynnodd eich taith.

Diwedd:

Maes parcio ym Morfa Nefyn, cyf grid: SH281406

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith forol Porthdinllaen ar Benrhyn Llŷn

Tirwedd

Cau

Serth mewn mannau, grisiau, rhai rhannau anwastad o’r llwybr arfordirol.

Taith forol Porthdinllaen ar Benrhyn Llŷn

Cysylltwch â ni

Cau

Ffôn: 01758 760469
E-bost: llyn@nationaltrust.org.uk

Taith forol Porthdinllaen ar Benrhyn Llŷn

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Morfa Nefyn, Gwynedd
Ar drên

Gorsaf agosaf ym Mhwllheli, 15.5 milltir (25km), gweler gwefan Traveline-Cymru am fanylion

Ar y ffordd

A497 Pwllheli - Nefyn yna dilyn yr arwyddion am Forfa Nefyn ar y B4412. Dilynwch arwyddion i’r cwrs golff; maes parcio ar y dde. Cod post ar gyfer sat naf: LL53 6DA

Ar fws

Llwybr Pwllheli i Dudweiliog yn mynd i Forfa Nefyn, gweler gwefanTraveline-Cymru am fanylion

Ar feic

Llwybr rhif 41 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn agos, gweler gwefan Sustrans am fanylion

Taith forol Porthdinllaen ar Benrhyn Llŷn

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Dim