Taith gylchol Southgate, Hunts Bay a Phwll Du

Llwybr cerdded

Mae’r arfordir ar hyd y rhan hon o Dde Gŵyr yn hynod o bwysig oherwydd y planhigion sy’n ffynnu yn y glaswelltir calchfaen. Un blodyn yn arbennig i chwilio amdano yw llysiau’r bystwn melyn. Dim ond yn yr ardal hon mae’n tyfu.

Golygfa o Fae Pwll Du

Map

Map route for Southgate, Hunts Bay and Pwll Du circular walk

Dechrau:

Mae parcio Southgate, cyfeirnod grid: SS554874

1

Dechreuwch gyda chaban maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar eich llaw dde, a cherdded ar hyd y llwybr am tua milltir (1.6km). Ar ddiwrnod clir mae golygfeydd ysblennydd i’w gweld ar draws Môr Hafren i Wlad yr Haf a Dyfnaint.

Darllen mwy

2

Pan gyrhaeddwch chi Hunts Farm trowch i’r dde at lwybr yr arfordir, sydd ag arwydd i Ben Pwll Du. Bydd hwn yn eich arwain i fyny ychydig o risiau a bydd wal ar y chwith i chi.

Darllen mwy

3

Pan ewch heibio i bwll bach o ddŵr ar y chwith chwiliwch am y llwybr sy’n mynd i’r dde a dringwch i fyny’r rhiw gan gadw’r ffens ar y chwith. Ar ôl cyrraedd top y rhiw, edrychwch am y cloddiau a’r ffosydd - y cyfan sy’n weddill o gaer bentir o Oes yr Haearn.

4

Mae High Pennard yn un o gyfres o gaerau pentir sydd wedi eu lleoli’n afreolaidd ar hyd arfordir De Gŵyr. Mae crochenwaith yn dyddio nôl i’r ganrif gyntaf neu’r ail ganrif OC wedi ei ddarganfod yma.

5

Ewch ymlaen ar hyd llwybr yr arfordir, gan fynd drwy’r eithin ac o amgylch y pentir.

Darllen mwy

6

Rydych chi nawr yn sefyll uwch ben clogwyn sy’n cael ei adnabod fel Graves End. Fe gafodd ei enw gan ei fod yn agos i’r fan lle drylliwyd llong y ‘Caesar’ yn 1760. Llong y Llynges oedd y ‘Caesar’ ac roedd yn gyfrifol am wneud gwaith ‘press gang’, gan orfodi unigolion anffodus a diniwed i ddod i weithio i’r Llynges Frenhinol. Pan suddodd y Caesar roedd mwyafrif ei chriw anfodlon wedi eu cloi o dan ei bwrdd, a bu farw’r rhan fwyaf ar y creigiau. Claddwyd y morwyr mewn un bedd mawr yn Graves End.

Diwedd:

Mae parcio Southgate, cyfeirnod grid: SS554874

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gylchol Southgate, Hunts Bay a Phwll Du

Tirwedd

Cau

Tirwedd yn amrywio o lwybrau ar ben clogwyni, caregog i lwybrau drwy’r coed (yn aml yn fwdlyd). Gall rhannau o’r llwybr (yn arbennig ar yr arfordir) fod yn serth. Mae croeso i gŵn ond nodwch fod da byw yn pori yn yr ardal drwy’r flwyddyn.

Taith gylchol Southgate, Hunts Bay a Phwll Du

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gylchol Southgate, Hunts Bay a Phwll Du

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
South Gower Coast
Ar drên

Abertawe neu Dre-gŵyr. Mae Llandeilo Ferwallt 6 milltir/9.5km (15 munud) oddi yno ar y ffordd.

Ar y ffordd
O Abertawe dilynwch y B4436 i Bennard, yna dilyn yr arwyddion i Bennard. Ewch heibio’r cwrs golff a drwy’r pentref i’r maes parcio, cod post: SA3 2DH
 
Ar fws
Gwasanaeth 15 i Bennard, Gorsaf Fysiau’r Quadrant, Abertawe, cerddwch i Southgate. Gwelwch Traveline Cymru.
Taith gylchol Southgate, Hunts Bay a Phwll Du

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Parcio ym Maes Parcio Southgate (YG): codir tâl, am ddim i aelodau’r YG; neu barcio ar y stryd
  • Croeso i gŵn, ar dennyn ger da byw
  • Toiledau yn Southgate
  • Siop a siop goffi yn Southgate
  • Mae llwybrau ar Glogwyni Pennard yn addas ar gyfer coestsys plant bach
  • Mae rhai llwybrau ar Glogwyni Pennard yn addas i gadair olwyn
  • Parcio i’r anabl ar gael ym Maes Parcio Southgate (YG): codir tâl, am ddim i aelodau’r YG