Cerdded yn De Eryri

Llwybr drwy stad Dolmelynllyn, De Eryri

Dyma ambell syniad ar gyfer teithiau cerdded yn ardal hardd De Eryri.

Rhaeadr Ddu yn Eryri

Taith gerdded Rhaeadr Ddu a Choed Ganllwyd

Taith wych ar hyd glan yr afon, sy’n eich tywys ar lan afon fyrlymus y Gamlan a heibio Rhaeadr Ddu hyfryd.

Dinas Oleu headland with Barmouth town and coastline in the foreground

Taith Dinas Oleu Abermaw

Cerddwch o ganol tref Abermaw trwy strydoedd troellog, serth a chul yr Hen Dref ac i fyny at gopa eithinog Dinas Oleu.

Llwybr drwy stad Dolmelynllyn, De Eryri

Llwybr Stad Dolmelynllyn

Dewch i weld y Rhaeadr Ddu enwog ac olion rhyfeddol mwyngloddfa aur Cefn Coch.

Egryn, South Snowdonia

Taith Egryn, Bermo

Ewch yn ôl mewn amser wrth ddod i adnabod yr ardal hyfryd hon a’i golygfeydd godidog.

Y Llyn Addurnol ar Stad Dolmelynllyn

Taith gerdded Llyn Addurnol, Dolmelynllyn

Dewch ar daith fer o amgylch y llyn addurnol yn Ystad Dolmelynllyn. Mae’r llwybr cylchol yn cynnwys llwyfannau gwylio sy’n ymestyn allan dros ymyl y dŵr. Mae’n lle gwych i wylio bywyd gwyllt ac mae wedi cael ei ddatblygu â hygyrchedd mewn golwg, felly mae’n berffaith ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.

View over Mawddach Estuary from Cregennan

Llynnoedd Cregennan

Darganfyddwch lynnoedd Cregennan ar lethrau gogleddol Cader Idris, tua 800 troedfedd uwchben lefel y môr. Ewch am dro o gwmpas llynnoedd naturiol hyn, neu ewch fyny Pared y Cefn Hir i fwynhau golygfeydd panoramig ysblennydd dros y mynyddoedd a Moryd Mawddach.