Cyfeiriannu yng Nghoed Berthlwyd

Cyfeiriannu yn ardal De Eryri

Mae cyfeiriannu’n gamp sy’n addas i bawb bron. Y nod yw ffeindio’ch ffordd o gwmpas set o bwyntiau mewn darn o dir penodol, gan ddefnyddio map sydd wedi ei gynllunio’n arbennig. Mae cyfleoedd gwych i gyfeiriannu yng Nghoed Berthlwyd, Gogledd Cymru

Gall cyfeiriannu fod yn gystadleuol, neu gallwch ddilyn y llwybr fel teulu i gael ychydig o hwyl.
Dechreuwch arni

I gychwyn mae angen i chi benderfynu ar y lefel o her sy’n addas i chi, ac yna lawrlwytho map addas.
Mae dewis o bump o fapiau gwahanol. Mae’r cyrsiau hawdd a chanolig yn addas i bobl gyda sgiliau darllen map sylfaenol iawn. Mae’r cyrsiau anoddach yn addas i bobl sydd â phrofiad o gyfeiriannu ac ni ddylai plant fentro dilyn rhain.

Oherwydd rhesymau diogelwch dylai plant weithio gyda phartner neu mewn grwpiau bychain.

Gallwch lawrlwytho’ch map fan hyn

Llwybr un – hawdd (PDF / 3.1376953125MB) download

Llwybr dau – hawdd (PDF / 3.130859375MB) download

Llwybr tri – canolig (PDF / 3.162109375MB) download

Llwybr pedwar – anodd (PDF / 3.19921875MB) download

Llwybr pump – anodd (PDF / 3.2080078125MB) download

Offer ychwanegol

Bydd angen rhywbeth i ysgrifennu’r côd sydd wedi ei nodi ar y marcwyr coch a gwyn o gwmpas y cwrs e.e. M8T. Ar hyd y cyrsiau plant mae lluniau anifeiliaid ar y marcwyr, ac fe allan nhw roi cynnig ar adnabod rhain. Efallai y byddwch chi’n ddigon lwcus i weld rhai ohonyn nhw yn y goedwig hefyd.
Fe welwch gylchoedd coch wedi eu rhifo ar eich map. Mae’r rhain yn dangos lleoliad y gwahanol bwyntiau a’r marcwyr coch a gwyn.

Dilynwch eich cwrs yn y drefn gywir. Mae triongl coch yn dangos y man cychwyn. Er mwyn profi eich bod chi wedi ymweld â phob pwynt yn gywir nodwch y rhifau yn y blwch cywir.

Unwaith i chi gwblhau cwrs gallwch gymharu eich canlyniadau gyda’r dudalen atebion. 

Taflen atebion (PDF / 0.0791015625MB) download

Os am ragor o wybodaeth ynglŷn â chyfeiriannu ewch i wefan British Orienteering