Dewch i aros gyda ni ym mhen deheuol Eryri

Rhwng aberoedd hardd yr afonydd Dwyryd a Dyfi mae’r mynyddoedd yn mhen deheuol Eryri yn cynnwys rhai o leoliadau mwyaf diddorol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Gyda phwrcasiad Dinas Oleu yn 1895, yr ardal hon oedd man geni’r Ymddiriedolaeth i bob pwrpas.

Egryn ger y Bermo, Gwynedd

Bwthyn Egryn

Wedi’i osod o fewn Eryri, gyda threfi arfordirol Abermaw a Harlech heb fod ym mhell a Phenrhyn Llŷn o fewn pellter gyrru rhwydd, mae Egryn yn lle perffaith i aros os ydych am archwilio a mwynhau prydferthwch naturiol Gogledd Cymru.

Fron Dirion ger Dolgellau, Gwynedd

Fron Dirion

Bwthyn diarffordd o’r 18fed ganrif yw Bron Dirion, mae wedi’i leoli ar fferm fynyddig weithiol gerllaw Dolgellau. Mae yna ardd amgaeedig a golygfeydd hyfryd i fyny’r dyffryn. Yn y 1950au a’r 1960au roedd yn cael ei ddefnyddio fel llety ar gyfer tripiau pysgota; gellir gweld llun o frithyll ar y wal wrth i chi fynd i mewn i’r bwthyn.

Y tu mewn i fwthyn Braich Melyn, ger Dolgellau, Eryri

Braich Melyn

Wedi’i leoli ar fferm fynydd gweithiol gerllaw Dolgellau, mae gan Fferm Dolobran olygfeydd trawiadol ar draws y dyffryn. Mae’r bwthyn cerrig hyfryd a chroesawgar hwn, sy’n dyddio o’r ail ganrif ar bymtheg gyda ysguboriau yn sownd iddo o ddiddordeb hanesyddol mawr ac mae ganddo nifer o nodweddion traddodiadol deniadol.

Ystafell wely ddwbl Nant Las, ger Dolgellau, Eryri

Bwthyn Nant Las

Bwthyn dymunol gyda chynllun hynod, y lle delfrydol ar gyfer gwyliau rhamantus. Wedi’i adeiladu o goed yn bennaf, cafodd ei adeiladu yn y bedwaredd ar bymtheg ganrif fel arsyllfa, a oedd yn gartref i delesgop ar gyfer Neuadd Dolmelynllyn gerllaw.