Borderi blodau bendigedig yn Nhŷ Tredegar

Blodau iris yng Ngardd y Gedrwydden

Ynghanol ein parcdir 90 erw mae yna dair gardd unigryw i chi eu crwydro a’u mwynhau yr haf hwn. Gyda borderi blodau toreithiog, mis Mehefin a mis Gorffennaf yw’r amser perffaith i’w gweld ar eu gorau.

Gardd y Berllan

Fel rhan o’n hymrwymiad cadwraeth i gynyddu amrywiaeth ac atal dirywiad syfrdanol bywyd gwyllt Prydain, rydyn ni wedi gadael i’r glaswellt dyfu i adlewyrchu cynefin Perllan draddodiadol. Mae llwybrau sy’n gwau eu ffordd drwy’r ardd yn cael eu cynnal ar gyfer y rheini sydd am ymlacio ynghanol y bywyd gwyllt. 

Ymlaciwch ynghanol bywyd gwyllt Gardd y Berllan
Llwybrau wedi’u torri drwy’r glaswellt hir yng Ngardd y Berllan
Ymlaciwch ynghanol bywyd gwyllt Gardd y Berllan

Gardd y Gedrwydden

Mae Gardd y Gedrwydden yn uchafbwynt na ddylid ei fethu ar yr adeg hon o’r flwyddyn.

Crwydrwch ar hyd y llwybrau i ryfeddu at y borderi blodau, gyda lliwiau pastel Bysedd y Cŵn, blodau bach tyner y Pinc a’r môr o Sysyrinchium Striatum melyn golau, un o ffefrynnau ein hymwelwyr selog.

Cochion a melynion yn ychwanegu at dapestri gwych arddangosfeydd yr haf
Blodau lliwgar ym morderi Gardd y Gedrwydden
Cochion a melynion yn ychwanegu at dapestri gwych arddangosfeydd yr haf

Gyda chadeiriau haul a gemau gardd traddodiadol ar y lawntiau, mae Gardd y Gedrwydden yn lle perffaith i fwynhau amser gyda’r teulu dros y penwythnos. Yn ystod yr wythnos, mae’r lle hamddenol hwn yn berffaith ar gyfer darllen neu ymlacio.

Ymlaciwch yn llonyddwch Gardd y Gedrwydden
Cadeiriau haul ar lawnt Gardd y Gedrwydden
Ymlaciwch yn llonyddwch Gardd y Gedrwydden
" Roedd y gerddi’n hamddenol a thawel, ac yn amlwg yn cael y gofal gorau. Roedd y coetiau a’r sgitls ar y lawnt yn annisgwyl ac yn llawer o sbort!"
- Ymwelwyr, Mai 2017

Gardd yr Orendy

Mwynhewch linellau trawiadol y tocwaith o gwmpas yr ardd parterre ryfeddol hon neu eisteddwch i fwynhau arogleuon melys y sitrws a’r gellyg.

Blodau’n addurno waliau Gardd yr Orendy
Blodau gellyg yng Ngardd yr Orendy
Blodau’n addurno waliau Gardd yr Orendy