Bwrw ‘mlaen gyda’r Golchdy

Golygfa o’r rhandir cymunedol gyda Thŷ Tredegar yn y cefndir

Yn gynharach eleni, fe ddechreuom brosiect 10 mis i adnewyddu hen adeilad y Golchdy a’r rhandir cyfagos.

Rydyn ni nawr fwy na hanner ffordd drwy’r gwaith ac mae llawer o newidiadau’n cael eu gwneud i’r adeilad, a oedd mewn cyflwr digon gwael.

Mae gwaith wedi dechrau ar y to ac mae rhai problemau wedi codi na wnaeth yr arolwg cychwynnol eu canfod. Mae arolwg dilynol ac asesiad gan arbenigwr plâu pren yr Ymddiriedolaeth wedi dod o hyd i larfa byw’r Chwilen Gwylfa Farwolaeth ar y safle, ac mae llawer o’r trawstiau pren wedi’u difetha gan y pla. O ganlyniad, bydd John Weaver Construction yn defnyddio dull disodli ac adnewyddu lleol i sicrhau cywirdeb strwythurol o’r safon uchaf.

Y tu mewn, mae gwres tanlawr wedi’i osod ac mae’r gwasanaethau cyfleustod bron wedi’u cwblhau. Bydd y tîm yn gallu plastro a pheintio yn fuan, ar ôl i’r to gael ei drwsio a’i ail-deilio.

Mae’r gwres tanlawr wedi’i osod ac mae’r tai bach wedi’u mapio
Y tu mewn i adeilad y Golchdy
Mae’r gwres tanlawr wedi’i osod ac mae’r tai bach wedi’u mapio

Yn y gerddi mae’r hen randiroedd wedi’u gwastatáu ac mae adeilad allanol newydd yn cael ei adeiladu i greu lle ar gyfer tŷ bach a sied offer.

I ffwrdd o’r safle adeiladu, mae’r arweinwyr curadurol yn ystyried gwahanol dapiau cyn i’r dyluniad ar gyfer y gegin hygyrch gael ei gymeradwyo.  Yna byddwn yn penderfynu ar liw’r ffenestri newydd, y rendrad allanol a’r llawr er mwyn sicrhau bod naws yr adeilad yn taro deuddeg.

Mae’r rhandiroedd allanol wedi’u gwastatáu i baratoi ar gyfer y lleiniau newydd
Mae’r rhandiroedd allanol wedi’u gwastatáu i baratoi ar gyfer y lleiniau newydd
Mae’r rhandiroedd allanol wedi’u gwastatáu i baratoi ar gyfer y lleiniau newydd

Yn galw ar denantiaid

Ar ôl iddo gael ei gwblhau, bydd adeilad y Golchdy yn rhoi lle i sefydliadau lleol gynnig hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol, gan ysbrydoli dysgu a chyfleoedd cymdeithasu a hyrwyddo lles cymuned Dyffryn.

Bydd yr adeilad hefyd yn gartref i ddwy swyddfa i’w rhentu, ac rydym yn chwilio am sefydliadau lleol i gofrestru eu diddordeb i ddechrau prydlesu o Ionawr 2019.

Os hoffech gofrestru eich diddordeb, cysylltwch â’n Swyddog Cyswllt Cymunedol, Phil Wilson, yn philip.wilson@nationaltrust.org.uk.