Lansio Cyfle Ceidwad Gwirfoddolwyr

Mae'r parcdir yn Nhŷ Tredegar

Gyda'n prosiect HAPPy bellach ar y gweill, mae ein Ceidwad wedi bod yn mynd i'r afael â'r heriau amrywiol a chyffrous yn y parcdir. Dros y ddwy flynedd nesaf byddwn yn gwneud ymdrech ymwybodol i wella pob agwedd o’r parcdir ac mae angen eich help i wneud hynny.

Mae gennym rôl newydd gyffrous ar gael fel Ceidwad Gwirfoddol yn ein parcdir 90 erw. Gan weithio ochr yn ochr â'n Ceidwad preswyl byddwch yn cynorthwyo i adfer a gwella'r parcdir yma yn nhŷ Tredegar.

Mae hwn yn gyfle gwych yn arbennig i'r rhai sy'n edrych i fod yn Geidwad neu ddilyn gyrfa mewn rheoli a chadwraeth ymarferol yng nghefn gwlad, neu'r rhai sy'n mwynhau bod yn yr agored ac eisiau gwneud gwahaniaeth. Bydd y rôl yn cynnwys pob dim o reoli coetir, i arolygon ecolegol, i gynnal a chadw llwybrau. Mae yna amrywiaeth eang o dasgau bob amser ac ni fydd unrhyw ddau ddiwrnod yr un peth.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch trwy e-bostio getinvolvedtredegar@nationaltrust.org.uk.