Llofnodwch un o’n llechi er mwyn Tŷ Tredegar

Gontractwr yn sefyll ar y to gyda lechen yn ei ddwylo

Dewch yn rhan o adeiledd Tŷ Tredegar y gwanwyn hwn a helpwch ni i drwsio’n to tyllog.

Yn ystod hanner tymor mis Chwefror gallwch roi’ch llofnod ar nifer cyfyngedig o’r 10,000 o lechi ar gyfer ein to newydd. Wrth lofnodi un o’n llechi fe fyddwch yn ysgrifennu darn o’n hanes, am mai dyma’r llechi fydd yn gwarchod y Tŷ am y ganrif nesaf.

Efallai eich bod am adael eich marc eich hunan, cofnodi dathliad pwysig, dangos eich cariad at rywun, llunio’ch coeden deuluol neu gyfleu eich hoffter o’r safle arbennig hwn – beth bynnag yw eich bwriad, mae’n amser meddwl o ddifri.

" Ni fyddai’r gwaith hwn wedi bod yn bosib heb gefnogaeth ein hymwelwyr, gwirfoddolwyr a sefydliadau yn y gymuned leol. Rydym eisiau i’w hymdrechion gael eu cofio am flynyddoedd i ddod. Bydd llofnodi llechen yn creu gwaddol parhaus."
- Justin Albert, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru

Dyma gyfle prin i fod yn rhan o etifeddiaeth Casnewydd a bydd yr holl arian gaiff ei godi o’r ymgyrch farchnata yn mynd tuag at y £1.3 miliwn sydd ei angen ar gyfer to newydd. Gyda’ch help chi gallwn sicrhau dyfodol Tŷ Tredegar i’r 22ain ganrif a thu hwnt.

Dyddiadau: Sadwrn 18 Chwefror – Sul 26 Chwefror
Amser: 11am – 3pm
Pris: £20 y llechen - tocynnau

Ysgrifennu hanes
Plant yn ysgrifennu ar lechen
Ysgrifennu hanes