Deg peth gwych i’w gwneud yn Nhŷ Tredegar yr haf hwn

Rydym yn barod am yr haf gyda’n rhestr o’r deg o bethau gorau i wneud yn Nhŷ Tredegar. Cadwch y plant yn brysur gyda’n rhaglen ’50 o bethau’ ar gyfer yr haf, ewch y tu ôl i’r llenni i ddringo sgaffald neu ymgollwch mewn llyfr o’r siop llyfrau ail law.

Frederick Morgan

1. Darganfod mwy am deulu Morgan 

Bydd ein sgyrsiau Codi’r Caead ar... yn newid drwy gydol y flwyddyn, gan ganolbwyntio ar wahanol bobl, cyfnodau a safbwyntiau ar Dŷ Tredegar a rhoi cyfle i chi dyrchu ychydig yn ddyfnach i’n hanes.

Plant yn chwarae o amgylch coeden

2. Cadwch y plant yn brysur 

Mae amserlen orlawn gyda ni ar gyfer y plant felly dyna wyliau’r haf wedi ei drefnu! O hela am drychfilod a gwneud cychod papur, i deithiau difyr a mentro ar her y gweision, ry’n ni wedi torchi’n llewys i sicrhau y bydd yr haf hwn yn un i’w gofio.

Bysedd y cŵn yn Nhŷ Tredegar

3. Mwynhewch liwiau’r haf 

Mae’r gwelyau blodau yn y gerddi ffurfiol bellach wedi blodeuo’n gynfas o liwiau coch, oren, pinc a melyn. Dyma amser gorau’r flwyddyn i ddod i archwilio’n gerddi, felly gofalwch eich bod yn dod mewn pryd i weld y blodau blanced tanbaid, y begonia melyn, mwyn a’r bysedd y cŵn syfrdanol, cyn iddyn nhw ddiflannu!

A group kayak on the lake at Tredegar House

6. Ewch i gaiacio ar y llyn 

Awydd mentro ar y llyn mewn caiac? Nawr yw eich cyfle gan y bydd Channel Kayaks yn ymuno â ni dros benwythnos Gŵyl y Banc mis Awst.

Joio! Merch yn mwynhau picnic

5. Dewch i gael picnic  

Mae llond basged o leoliadau picnic hyfryd yma yn Nhŷ Tredegar. Ewch lawr i ganol tir gwyllt Gardd y Berllan, neu wasgaru ar draws lawntiau Gardd y Gedrwydden neu mynnwch gornel fach wrth ymyl y llyn yn y parc.

Merch yn gwisgo het ddiogelwch yn dringo grisiau’r sgaffaldiau

6. Archwiliwch tu ôl i’r llenni 

Ewch â’ch antur gam ymhellach drwy gael cip ar y gwaith cadwraeth sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni. Gwisgwch eich het galed a’ch siaced lachar yn barod i ddringo’r sgaffald.

Victoria Sponge

7. Blaswch fwydlen yr haf 

Galwch heibio‘r ystafelloedd te i gael blas ar fwydlen yr haf. Mae’r caws pob cartref a’n rhôl selsig perlysiau, bricyll a phorc yn fendigedig, ac mae ein gateau black forest heb glwten yn siŵr o fodloni’r rhai ohonoch sydd â dant melys.

Dau ymwelydd yn ymlacio ar flanced yng Ngardd y Gedrwydden yn Nhŷ Tredegar

8. Llyfr a blanced – diwrnod i’r brenin  

Galwch heibio ein siop llyfrau ail law cyn mynd allan i ddod o hyd i lecyn tawel, braf i ymlacio yn yr ardd. Gallwch hyd yn oed gael benthyg blanced gyfforddus o’r Dderbynfa Ymwelwyr.

Cynorthwyydd Cadwraeth yn help i ddiogelu’r muriau

9. Dewch i weld cadwraeth ar waith

Mae ein tîm cadwraeth yn gweithio’n galed i warchod 500 mlynedd o hanes yn Nhŷ Tredegar a nawr dyma gyfle i chi hefyd gymryd rhan yn y gwaith. Bob dydd Mercher, bydd y tîm yn gweithio yn yr awyr agored, felly cewch gyfle i’w holi tra byddan nhw’n gweithio.

Cycling at Tredegar House

10. Ar dy feic

Tynnwch y llwch oddi ar y beics, galwch y teulu ynghyd a dewch allan i gael llond trol o hwyl drwy ein cymunedau lleol mewn ffordd ddiogel, iach a chymdeithasol.