Haf gwyllt a gwallgof yn Nhŷ Tredegar

We’ve put together a list of the best wild adventures to be had at Tredegar House this summer. Pick up an explorer backpack, tick off some ’50 things’ and take a paddle on the lake.

Kids cooking on a campfire

Beth am roi tic wrth ymyl un neu ddau o’r ’50 peth’?

Mwynhewch ddiwrnod cofiadwy i’r teulu yr haf hwn a rhoi tic wrth rai o’r ’50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’ – rhestr fwced ryfeddol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i blant.

Merch yn edrych trwy bâr o finocwlars

Casglwch becyn antur 

Dewch yn nes at natur gyda siop-un-stop i anturiaethwyr ifanc yn Nhŷ Tredegar. Dysgwch sut mae defnyddio cwmpawd, ewch i chwilota mewn pyllau dŵr, chwiliwch am adar ar frigau’r coed a cheisiwch adnabod y pryfed bach yn yr isdyfiant.

Dau fachgen yn rhedeg drwy’r Berllan yn Nhŷ Tredegar

Mwynhewch liwiau’r haf 

Mae’r gwelyau blodau yn y gerddi ffurfiol bellach wedi blodeuo’n gynfas o liwiau coch, oren, pinc a melyn. Dyma amser gorau’r flwyddyn i ddod i archwilio’n gerddi, felly gofalwch eich bod yn dod mewn pryd i weld y blodau blanced tanbaid, y begonia melyn, mwyn a’r bysedd y cŵn syfrdanol, cyn iddyn nhw ddiflannu!

Grŵp yn caiacio ar y llyn yn Nhŷ Tredegar

KataKanu yn Nhŷ Tredegar  

Awydd mentro ar y llyn mewn KataKanu? Nawr yw eich cyfle gan y bydd Channel Kayaks yn ymuno â ni dros benwythnos Gŵyl y Banc mis Awst.

Joio! Merch yn mwynhau picnic

Dewch i gael picnic  

Mae llond basged o leoliadau picnic hyfryd yma yn Nhŷ Tredegar. Ewch lawr i ganol tir gwyllt Gardd y Berllan, neu wasgaru ar draws lawntiau Gardd y Gedrwydden neu mynnwch gornel fach wrth ymyl y llyn yn y parc.