Llwybr Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant

Llwybr cerdded

Mae’r llwybr hwn yn eich tywys drwy hanes cymdeithasol a naturiol y dyffryn hwn, yng nghanol ucheldir Cymru. Canolbwynt y daith yw Tŷ Mawr Wybrnant, man geni’r Esgob William Morgan a gyfieithodd y Beibl i’r Gymraeg.

Mwynhewch gerdded drwy hanes yn dyffryn ucheldirol hwn

**Darn 3-4 yn gallu bod yn gwlyb iawn, gwell osgoi ar ol glaw** Mae’r llwybr hyfryd hwn yn rhoi darlun diddorol o dirwedd hanesyddol: y bywyd gwyllt a’r cynefinoedd, yr adeiladau hanesyddol a hefyd ffordd o fyw sydd bellach yn rhan o hanes ucheldir Cymru. Byddwch yn cerdded drwy dir fferm traddodiadol, ar hyd ffyrdd fforest ac ar hyd rhan o hen lwybr porthmyn.

Cwm Wybrnant ger Penmachno, Conwy

Map

Map route for Ty Mawr Wybrnant and Cwm Wybrnant walk

Dechrau:

Maes parcio Tŷ Mawr Wybrnant, cyfeirnod grid: SH771523

1

Cerddwch at fynedfa’r maes parcio a throwch i’r chwith. Ar ôl mynd drwy’r giât, trowch i’r dde a cherddwch ar draws y cae tuag at yr adwy a’r adfail.

Darllen mwy

2

Cerddwch i mewn i’r cae nesaf a dilynwch lwybr amlwg ar hyd yr ochr dde. Anelwch at y gornel chwith bellaf. Yn ôl y map o 1838 yr enw ar y cae hwn yw ‘Fownog Goch’. Mae’n dir gwlyb ac fe fyddai wedi cael ei ddefnyddio fel tir pori garw. Mae’r darnau sydd wedi suddo yng nghanol y cae yn nodi lle bu pobl yn torri mawn yn y gorffennol. Mawn oedd y prif danwydd yn ucheldir Cymru. Byddai’r tyweirch mawn yn cael eu torri yn ystod Ebrill a Mai ac yn cael eu gadael i sychu. Defnyddiwyd y brwyn cyffredin (neu’r fwynen babwyr) i wneud canhwyllau – fel y mae’r enw’n awgrymu. Roedd hyn yn dal i ddigwydd yng Nghymru tan hanner olaf y 19eg ganrif. Roedd y golau o’r canhwyllau hyn yn llawer gwannach na’r hyn a gawn o ganhwyllau heddiw. Gallwch weld offer i wneud a dal canhwyllau brwyn yn Nhŷ Mawr Wybrnant.

3

Cerddwch tuag at gornel mwyaf gogleddol y cae. Ewch drwy’r giât a chroeswch y bont garreg syml dros nant Wybrnant. Trowch i’r chwith ar hyd y ffordd tuag at Dŷ Mawr Wybrnant

4

Wedi i chi gyrraedd y giât bren, yn union cyn Tŷ Mawr Wybrnant, trowch yn dynn i’r dde a dilynwch yr arwyddion llwybr i fyny’r llethr. Ewch drwy giât fach cyn troi i’r chwaith heibio craig fawr lefn ar eich ochr dde. Cadwch y wal garreg sych ar eich ochr chwith.

Darllen mwy

5

Cerddwch ar hyd llwybr y porthmyn hyd nes i chi gyrraedd y gyffordd gyda’r trac fforest. Trowch i’r chwith. Cyn hir fe wnewch chi gyrraedd y seddi sy’n edrych dros Gwm Wybrnant. Daliwch i fynd ar hyd y trac fforest gan gadw ar yr ochr chwith hyd nes i chi gyrraedd yn ôl i’r maes parcio.

Darllen mwy

Diwedd:

Maes parcio Tŷ Mawr Wybrnant, cyfeirnod grid: SH771523

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant

Tirwedd

Cau

Cymysgedd o draciau fforest, caeau agored a hen lwybr porthmyn. Byddai’n syniad da i chi wisgo esgidiau sy’n addas ar gyfer tir garw.

Mae croeso i gŵn, ond cadwch nhw ar dennyn os gwelwch yn dda.

Llwybr Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Ty Mawr Wybrnant, Penmachno, Betws y Coed, Conwy, LL25 0HU
Ar drên

Gorsafoedd trên agosaf ym Mhont-y-Pant, 2.5 milltir (4km) a Betws y Coed, 6 milltir (9.8 km)

Ar y ffordd

O Fetws y Coed : Dilynwch yr A5 tuag at Langollen. O fewn rhyw 3 milltir (4.8km) trowch i’r B4406 tuag at Benmachno. Dilynwch yr arwyddion o’r pentref i Dŷ Mawr Wybrnant. Mae’r tŷ rhyw 2.5 milltir (4km) i’r gogledd-orllewin o bentref Penmachno, ar hyd trac fforest sengl.

O Bentrefoelas : Dilynwch yr A5 tuag at Fetws y Coed. O fewn rhyw 5 milltir trowch i’r B4406 tuag at Benmachno. Dilynwch yr arwyddion o’r pentref i Dŷ Mawr Wybrnant. Mae’r tŷ rhyw 2.5 milltir (4km) i’r gogledd-orllewin o bentref Penmachno, ar hyd trac fforest sengl.

Ar fws

Cymerwch fws rhif 64, Llanrwst i Gwm Penmachno. Dewch oddi ar y bws ym mhentef Penmachno, wedyn bydd rhaid cerdded am 2 filltir (3.2km). Er mwyn gweld yr amserlen fws gyfredol edrychwch ar wefan Traveline Cymru

Ar feic

Ewch i wefan National Cycle Network i gael gwybodaeth am lwybrau beics lleol

Llwybr Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Mae croeso i gŵn ond cadwch nhw ar dennyn os gwelwch yn dda