Skip to content
Polion derw yn ymwthio allan o’r traeth ym Mae Rhosili, Gŵyr, Cymru. Dyma weddillion llong ddrylliedig yr Helvetia.
Sgerbwd noeth llongddrylliad yr Helvetia, Bae Rhosili | © National Trust Images/John Miller
Wales

Llwybr nadroedd, morluniau a llongddrylliadau Rhosili

Dilynwch y gylchdaith hamddenol hon heibio i siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ar hyd llwybr clogwyn sy’n cynnig golygfeydd o un o draethau gorau Cymru. Ar y ffordd fe welwch longddrylliad yr Helvetia (pan mae’r llanw ar drai), caer o Oes yr Haearn, ac lanwol y Weryn.

Amseroedd llanw

Mae Ynys Weryn yn ynys lanwol – mae modd ei chyrraedd am tua 2½ awr y naill ochr i’r trai. Mae amseroedd llanw i’w gweld yng ngwylfa Sefydliad Cenedlaethol Gwylwyr y Glannau (NCI) – cewch gyngor yma ar yr amser gorau i groesi.

Cyfanswm y camau: 7

Cyfanswm y camau: 7

Man cychwyn

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Rhosili, cyfeirnod grid: SS413881

Cam 1

O faes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda thraeth Rhosili a gwesty Worm’s Head i’r dde ohonoch, cerddwch tuag at siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (ar eich chwith). Mae’r siop yn un o hen fythynnod gwylwyr y glannau.

Cam 2

Pan gyrhaeddwch y siop, fe welwch draeth 3-milltir Rhosili i’r dde ohonoch.

Yr olygfa dros draeth Rhosili ar daith gerdded pentir Rhosili, Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru
Yr olygfa dros draeth Rhosili ar daith gerdded pentir Rhosili | © National Trust

Cam 3

Ewch heibio’r siop a thrwy gât i barhau ar hyd y trac, gyda’r clogwyni i’r dde ohonoch.

Cam 4

I’r dde o’r llwybr fe welwch gyfres o dwmpathau. Dyma weddillion un o’r 32 (o leiaf) o gaerau Oes yr Haearn sydd i’w gweld ym Mhenrhyn Gŵyr.

Cam 5

I’r chwith o’r trac mae wal gerrig yn amgáu system ‘cae lleiniau’ agored ganoloesol o’r enw The Vile.

Cam 6

Lle mae’r llwybr ag arwyneb yn troi’n sydyn i’r chwith, cerddwch yn syth ymlaen, gan ddilyn llwybr glaswellt llydan tuag at wylfa Sefydliad Cenedlaethol Gwylwyr y Glannau (NCI) lle cewch fwynhau golygfeydd trawiadol o Ynys Weryn. Adeiladwyd yr wylfa yn oes Fictoria, ac mae bellach yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr.

Ymwelwyr yn y pellter yn edrych tuag at Ynys Weryn, Penrhyn Gŵyr, Cymru.
Mwynhau’r olygfa o Ynys Weryn, De Gŵyr | © National Trust Images/John Millar

Cam 7

O wylfa’r NCI gallwch groesi’r Sarn i’r Weryn i ymestyn eich taith (cofiwch wirio’r amseroedd llanw) neu ddychwelyd i’r dechrau ar hyd llwybr y clogwyn.

Man gorffen

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Rhosili, cyfeirnod grid: SS413881

Map llwybr

Map o lwybr nadroedd, morluniau a llongddrylliadau Rhosili
Map o lwybr nadroedd, morluniau a llongddrylliadau Rhosili | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Yr olygfa tuag Ynys Weryn, Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded pentir Rhosili 

Ewch am dro ar hyd un o glogwyni enwocaf Cymru, gyda golygfeydd ysgubol o dywod euraidd Rhosili a chreigiau calchfaen geirwon Arfordir De Gŵyr.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3.5 (km: 5.6)
Golygfa o Southgate gyda blodau yn y blaendir.
Llwybr
Llwybr

Llwybr Southgate i Fae’r Tri Chlogwyn 

Mwynhewch olygfeydd trawiadol dros Benrhyn Gŵyr a De Penfro ar y llwybr hwn o Southgate i Fae’r Tri Chlogwyn.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Gŵyr Golygfa o ben clogwyn o draeth euraidd wedi’i amgylchynu gan fryniau gwyrdd, gyda dau fwthyn gwyn ar ei ymyl
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded Dyffryn Llandeilo Ferwallt 

Darganfyddwch ogofâu, afonydd tanddaearol a choetir hynafol ar y llwybr heriol hwn drwy ddyffryn cudd ym Mhenrhyn Gŵyr, Cymru.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)
Dynes gyda chi yn sefyll ar ben clogwyn yn edrych allan i’r môr ar ddiwrnod cymylog
Llwybr
Llwybr

Cylchdaith Southgate, Hunts Bay a Phwll Du 

Crwydrwch glogwyni a dyffrynnoedd coediog arfordir De Gŵyr ar y daith gerdded heriol hon. Ymysg yr uchafbwyntiau mae caer o oes yr haearn a thoreth o blanhigion prin.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)

Cysylltwch

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Ymwelydd yn eistedd gyda’i chefn at y camera yn edrych allan ar yr olygfa o’r bae yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru, i lawr y clogwyn at draeth tywodlyd gyda moroedd glas clir y tu hwnt ac awyr las heulog yn y pellter.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Rhosili ac Arfordir De Gŵyr 

Ardal arbennig ar gyfer cerdded yr arfordir, gwneud campau dŵr a gwylio bywyd gwyllt. Gyda 3 milltir o dywod, mae digon o le i’r teulu cyfan chwarae yn y tywod neu hedfan barcud.

Adeilad gwyn siop a chanolfan ymwelwyr Rhosili, yn y pellter gellir gweld ymyl y clogwyn gyda’r môr a’r awyr las yn cwrdd ar y gorwel.
Erthygl
Erthygl

Siopa yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr 

Bae Rhosili, Penrhyn Gŵyr, yw lleoliad un o’n siopau mwyaf arbennig. Gyda golygfeydd godidog o 3 milltir o dywod euraid, mae’n wirioneddol unigryw. Ac mae digonedd o ddanteithion lleol i’w mwynhau. Mae gennym hefyd lond y lle o eitemau defnyddiol i’ch helpu i wneud y gorau o’ch dydd.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.  (Saesneg yn unig)

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.