Skip to content
Gwirfoddolwyr yn helpu i lanhau Traeth Marloes, Cymru
Glanhau Traeth Marloes, Sir Benfro | © National Trust Images / Chris Lacey

Gwirfoddoli yng Nghymru

Dysgwch sut y gallwch wneud gwahaniaeth a chwrdd â phobl newydd drwy wirfoddoli yn un o’r llefydd rydym yn gofalu amdanynt yng Nghymru. O dai hanesyddol i fynyddoedd ac arfordiroedd, mae llawer o wahanol ffyrdd o gymryd rhan.

Gwirfoddoli yng Ngogledd Cymru

Gwraig yn gwisgo lanyard yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gwenu a phwyntio at rywbeth wrth esbonio nodweddion ystafell i ymwelydd.
Erthygl
Erthygl

Gwirfoddoli yn Erddig 

O’r tŷ hanesyddol i’r ardd furiog o’r 18fed ganrif a’r parcdir, mae amrywiaeth eang o swyddi i wirfoddolwyr yn nhîm cyfeillgar Erddig.

A female visitor smiling and looking to the right, with a volunteer behind pointing something out to her
Erthygl
Erthygl

Gwirfoddoli ym Mhlas Newydd 

Manteisiwch ar gyfle newydd fel gwirfoddolwr ym Mhlas Newydd a dewch yn aelod gwerthfawr o’r tîm.

Grwp o staff a gwirfoddolwyr yn eistedd yn glanhau yr eitemau copr yng nghasgliadau'r castell yn y Geginau Fictoraidd
Erthygl
Erthygl

Cyfleoedd i wirfoddoli yng Nghastell Penrhyn a’r Ardd 

Mae ein gwirfoddolwyr yn rhan hanfodol o dîm Castell Penrhyn. Maent yn cefnogi’r gwaith cynnal a chadw ac yn croesawu ymwelwyr i’r castell bob dydd. Os ydych chi’n berson brwdfrydig ac ymroddedig pam ddim ymuno hefo’r tîm arbennig?

Cyflwynydd mewn gwisg ganol oesol yn croesawu ymwelwyr i Gastell y Waun, Wrecsam, Cymru.
Erthygl
Erthygl

Gwirfoddoli yng Nghastell y Waun 

Ymunwch â’n tîm gwych o wirfoddolwyr yng Nghastell y Waun yng Nghymru.

Gwirfoddoli yng Nghanolbarth Cymru

Gwirfoddolwr yn dyfrio llysiau gyda pheipen ddŵr yn yr ardd gegin ym mis Mai yn Llanerchaeron
Erthygl
Erthygl

Gwirfoddoli yn Llanerchaeron 

Mae gwirfoddolwyr yn Llanerchaeron yn chwarae rôl bwysig yn gofalu am y fila a’r gerddi ac yn cynnig profiad i’w gofio i ymwelwyr.

Gwirfoddolwyr yn edrych ar y Bwrdd Pietra Dura Rhufeinig
Erthygl
Erthygl

Gwirfoddoli yng Nghastell Powis 

Yn chwilio am ffordd wych o dreulio eich amser sbâr, cyfarfod pobl newydd, a gwneud gwahaniaeth? Dysgwch ragor am gyfleoedd i wirfoddoli yng Nghastell Powis yng Nghymru.

Gwirfoddoli yn Ne Cymru

Gwirfoddolwr yn gwthio whilber ar yr ystâd
Erthygl
Erthygl

Gwirfoddoli yng Ngardd Goedwig Colby 

Rydym yn dibynnu ar wirfoddolwyr i helpu gyda’r gwahanol ardaloedd o’r ardd rydym yn gofalu amdanynt, sy’n golygu bod digon o rolau diddorol i’w hystyried.

Pedwar person mewn dillad hafaidd yn ceisio sgramblo i lawr llethr ar fynydd Corn Du
Erthygl
Erthygl

Gwirfoddoli ym Mannau Brycheiniog 

Mae ‘na lawer o gyfleoedd i wirfoddoli ym Mannau Brycheiniog. Gallwch gyfarch ymwelwyr ym maes parcio Pont ar Daf neu ymuno â’r Tîm Llwybrau a helpu’r ceidwaid i drwsio llwybrau troed ucheldirol.

Gweini ar gwsmeriaid yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Gwirfoddoli yn Nhŷ Tredegar 

Gwirfoddolwch yn Nhŷ Tredegar a chwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd a chael profiadau newydd mewn amrywiaeth o rolau – yn amrywio o groesawydd tŷ i geidwad parc.

Gwirfoddolwyr yng Ngerddi Dyffryn, Bro Morgannwg, Cymru
Erthygl
Erthygl

Gwirfoddoli yng Ngerddi Dyffryn 

Dysgwch sut y gallwch gyfrannu yng Ngerddi Dyffryn a chael golwg ar y gwahanol gyfleoedd sydd ar gael.

Golygfa o lethrau Corn Du ym Mannau Brycheiniog yn dangos y llethr serth ac erydiad llwybr troed
Erthygl
Erthygl

Gwaith ar lwybrau troed Bannau Brycheiniog 

Mae’r llwybrau troed sy’n cris-croesi Pen y Fan, Bannau Brycheiniog yn dioddef o erydiad ac yn cael eu cynnal gan dîm o geidwaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a gwirfoddolwyr gan ddefnyddio technegau traddodiadol.

Holl weithgareddau awyr agored Cymru

    Golygfa o Gastell Powis, uwchben ei derasau, Powys, Cymru, yn yr hydref.

    Dewch i ddarganfod Cymru

    Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.